SÁCH - Sổ tay tiếng Anh kỹ thuật, Handbook of English in Technology (Nguyễn Ngọc Ánh & Quang Hùng)Nhu cầu học tập tiếng Anh trong các ngành kỹ thuật ngày càng tăng trong những năm gần đây; để đáp ứng phần nào nhu cầu đó, Nhà xuất bản Thanh Niên cho biên soạn cuốn Sổ Tay Tiếng Anh Kỹ Thuật (Handbook Of English In Technology). Nội dung sách gồm 3 phần:

Phần mở đầu: Giới thiệu lối phiên âm Quốc tế mới nhất (dựa theo pronouncing dictionary của Daniel Jone 1992) được dùng để phiên âm các thuật ngữ kỹ thuật, giới thiệu cách đọc các thuật ngữ và câu thông thường trong khoa học kỹ thuật.

Phần thuật ngữ: Được phân loại theo từng chủ đề bao quát trong ngành cơ khí, từ vẽ kỹ thuật, nguyên lý máy,... các phương pháp gia công cơ khí. Mỗi thuật ngữ được trình bày bằng tiếng Việt, tiếng Anh có phiên âm kèm theo hình minh họa. Để tiện tra cứu, các thuật ngữ và các hình ảnh minh họa được đánh số thứ tự.

Phần số liệu: Bao gồm các hình vẽ, các bảng tiêu chuẩn, các công thức tính toán phổ biến trong các ngành kỹ thuật, phần này được sắp xếp theo các mục: Nguyên lý máy, truyền động đai, xích, bánh răng, ổ lăn, các mối ghép.

Quyển sách này không những giúp cho bạn tra cứu các thuật ngữ tiếng Anh kỹ thuật mà còn tra cứu các bảng tiêu chuẩn cần thiết về kích thước, dung sai, lắp ghép, vật liệu,... về mặt dữ liệu lẫn mặt thuật ngữ gốc tiếng Anh.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 4


LINK DOWNLOADNhu cầu học tập tiếng Anh trong các ngành kỹ thuật ngày càng tăng trong những năm gần đây; để đáp ứng phần nào nhu cầu đó, Nhà xuất bản Thanh Niên cho biên soạn cuốn Sổ Tay Tiếng Anh Kỹ Thuật (Handbook Of English In Technology). Nội dung sách gồm 3 phần:

Phần mở đầu: Giới thiệu lối phiên âm Quốc tế mới nhất (dựa theo pronouncing dictionary của Daniel Jone 1992) được dùng để phiên âm các thuật ngữ kỹ thuật, giới thiệu cách đọc các thuật ngữ và câu thông thường trong khoa học kỹ thuật.

Phần thuật ngữ: Được phân loại theo từng chủ đề bao quát trong ngành cơ khí, từ vẽ kỹ thuật, nguyên lý máy,... các phương pháp gia công cơ khí. Mỗi thuật ngữ được trình bày bằng tiếng Việt, tiếng Anh có phiên âm kèm theo hình minh họa. Để tiện tra cứu, các thuật ngữ và các hình ảnh minh họa được đánh số thứ tự.

Phần số liệu: Bao gồm các hình vẽ, các bảng tiêu chuẩn, các công thức tính toán phổ biến trong các ngành kỹ thuật, phần này được sắp xếp theo các mục: Nguyên lý máy, truyền động đai, xích, bánh răng, ổ lăn, các mối ghép.

Quyển sách này không những giúp cho bạn tra cứu các thuật ngữ tiếng Anh kỹ thuật mà còn tra cứu các bảng tiêu chuẩn cần thiết về kích thước, dung sai, lắp ghép, vật liệu,... về mặt dữ liệu lẫn mặt thuật ngữ gốc tiếng Anh.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 4


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: