SÁCH - Trang bị điện - điện tử máy công nghiệp dùng chung (Vũ Quang Hồi)Cuốn sách “Trang bị điện - điện tử máy công nghiệp dùng chung” được biên soạn để làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực Tự động hóa từ năm 1994. Cuốn sách cũng đã được sử dụng ở một số trường Đại học kỹ thuật khác và đã giúp ích cho các cán bộ kỹ thuật làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp với những máy đã được đề cập trong sách.

Sau hơn 10 năm, với nhiều ý kiến đóng góp về nội dung của các cán bộ giảng dạy và bạn đọc, tác giả đã điều chỉnh lại nội dung cuốn sách cho phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn. Cuốn sách đã được biên soạn lại với những kiến thức cơ bản nhất nhưng vẫn cập nhật được sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và thực tế sản xuất.


Cuốn sách được viết theo hướng mở và cố gắng gợi ra những ứng dụng của nội dung. Sách gồm 4 chương, nội dung đề cập tới trang bị điện - điện tử của các máy:


Chương 1: Trang bị điện - điện tử các máy nâng vận chuyển

Chương 2: Trang bị điện - điện tử lò điện

Chương 3: Trang bị điện - điện tử máy hàn điện

Chương 4: Trang bị điện - điện tử các máy thủy khí


Mỗi loại máy đều được giới thiệu và phân tích quá trình công nghệ, đặc tính kỹ thuật, ứng dụng cơ bản, cơ sở lý luận và tính chọn công suất, loại động cơ truyền động cũng như gợi ý về hệ truyền động và phân tích một số sơ đồ điều khiển điển hình. Xin trân trọng giới thiệu!LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Nguyễn Hoàng Thái" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 3LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK DOWNLOADCuốn sách “Trang bị điện - điện tử máy công nghiệp dùng chung” được biên soạn để làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực Tự động hóa từ năm 1994. Cuốn sách cũng đã được sử dụng ở một số trường Đại học kỹ thuật khác và đã giúp ích cho các cán bộ kỹ thuật làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp với những máy đã được đề cập trong sách.

Sau hơn 10 năm, với nhiều ý kiến đóng góp về nội dung của các cán bộ giảng dạy và bạn đọc, tác giả đã điều chỉnh lại nội dung cuốn sách cho phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn. Cuốn sách đã được biên soạn lại với những kiến thức cơ bản nhất nhưng vẫn cập nhật được sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và thực tế sản xuất.


Cuốn sách được viết theo hướng mở và cố gắng gợi ra những ứng dụng của nội dung. Sách gồm 4 chương, nội dung đề cập tới trang bị điện - điện tử của các máy:


Chương 1: Trang bị điện - điện tử các máy nâng vận chuyển

Chương 2: Trang bị điện - điện tử lò điện

Chương 3: Trang bị điện - điện tử máy hàn điện

Chương 4: Trang bị điện - điện tử các máy thủy khí


Mỗi loại máy đều được giới thiệu và phân tích quá trình công nghệ, đặc tính kỹ thuật, ứng dụng cơ bản, cơ sở lý luận và tính chọn công suất, loại động cơ truyền động cũng như gợi ý về hệ truyền động và phân tích một số sơ đồ điều khiển điển hình. Xin trân trọng giới thiệu!LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Nguyễn Hoàng Thái" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 3LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: