TÀI LIỆU - CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC NHO ÉPCây nho là một trong những loại cây ăn quả quan trọng và có giá trị dinh dưỡng cao.

Theo số liệu của FAO, diện tích trồng nho của toàn thế giới là 8.485.000 ha với sản lượng hàng năm đạt 60,473 triệu tấn. Ở Việt Nam, nghề trồng nho đem lại hiệu quả kinh tế cao, cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác. Ninh Thuận là tỉnh có diện tích trồng nho chiếm 90% tổng diện tích trồng nho của Việt Nam, mỗi năm thu khoảng 2 vụ và năng suất trung bình ở đây khoảng 1518 tấn㌳ha㌳vụ.

Khoảng 71% sản lượng nho được dùng làm nguyên liệu cho chế biến rượu và nước quả, 27% dùng ăn tươi và 2% sấy khô (nho không hạt). Lượng tiêu thụ nước nho ép đang có xu hướng gia tăng ở các nước phát triển trong những năm gần đây.

Nước quả đóng hộp được phân loại theo trạng thái sản phẩm bao gồm nước quả ép dạng trong, dạng đục và nước quả nghiền (nectar). Nho là sản phẩm tiêu biểu cho nước ép dạng trong.

- Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml nước nho ép
LINK DOWNLOADCây nho là một trong những loại cây ăn quả quan trọng và có giá trị dinh dưỡng cao.

Theo số liệu của FAO, diện tích trồng nho của toàn thế giới là 8.485.000 ha với sản lượng hàng năm đạt 60,473 triệu tấn. Ở Việt Nam, nghề trồng nho đem lại hiệu quả kinh tế cao, cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác. Ninh Thuận là tỉnh có diện tích trồng nho chiếm 90% tổng diện tích trồng nho của Việt Nam, mỗi năm thu khoảng 2 vụ và năng suất trung bình ở đây khoảng 1518 tấn㌳ha㌳vụ.

Khoảng 71% sản lượng nho được dùng làm nguyên liệu cho chế biến rượu và nước quả, 27% dùng ăn tươi và 2% sấy khô (nho không hạt). Lượng tiêu thụ nước nho ép đang có xu hướng gia tăng ở các nước phát triển trong những năm gần đây.

Nước quả đóng hộp được phân loại theo trạng thái sản phẩm bao gồm nước quả ép dạng trong, dạng đục và nước quả nghiền (nectar). Nho là sản phẩm tiêu biểu cho nước ép dạng trong.

- Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml nước nho ép
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: