THẢO LUẬN VỀ NỘI DUNG XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG TẠI MỘT DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ CỤ THỂMục tiêu đặt ra của nhiều doanh nghiệp dịch vụ là thực hiện công việc đúng ngay từ đầu, đảm bảo mọi khách hàng hài lòng trong mọi lúc.Mục tiêu tuyệt đối đó là đích để các doanh nghiệp dịch vụ vươn tới. Nhưng rõ ràng là khách hàng rất khác biệt nhau về sở thích, thị hiếu và yêu cầu. Doanh nghiệp sẽ không thực tế nếu mong đợi là không có khách hàng nào không hài lòng về sản phẩm dịch vụ của mình.Việc tìm hiểu xem tại sao có một số khách hàng không hài lòng và thiết kế hệ thống xử lý những lời phàn nàn một cách có hiệu quả là một trong những xu hướng chiến lược để nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.

Chính vì vậy, hệ thống quản lý khiến nại là một phần không thể thiếu trong sự cam kết của doanh nghiệp dịch vụ nhằm cung cấp những dịch vụ dảm bảo chất lượng.Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, nhận xét và kiến nghị từ phía khách hàng sẽ là một cơ hội tốt không chỉ để giải quyết các vấn đề mà còn để tránh lặp lại những vấn đề đó và đề cao chất lượng dịch vụ thông qua những phản hồi từ phía khách hàng.NỘI DUNG:A. MỞ ĐẦU 2

B. NỘI DUNG 3

Phần 1. Cơ sở lý thuyết 3

1.1. Lợi ích của xử lý đơn khiếu nại 3

1.2. Hành vi của khách hàng 4

1.3. Quy trình xử lý 5

Phần 2. Nội dung xử lý khiếu nại của khách hàng tại Giao hàng nhanh 8

2.1. Giới thiệu về công ty Giao hàng nhanh 8

2.2. Quy định về xử lý đơn khiếu nại của Giao hàng nhanh 9

2.2.1. Thời hiệu khiếu nại 9

2.2.2. Các kênh tiếp nhận khiếu nại 9

2.2.3. Các thông tin khách hàng cung cấp cho CSKH 10

2.2.4. Điều kiện để được giải quyết khiếu nại 10

2.3. Quy trình giải quyết khiếu nại 10

2.3.1. Thời hạn giải quyết khiếu nại 10

2.3.2. Các bước xử lý khiếu nại 11

2.4. Đánh giá hoạt động xử lý đơn khiếu nại của khách hàng tại công ty Giao hàng nhanh. 13

2.4.1. Ưu điểm 13

2.4.2. Nhược điểm 13

2.5. Ví dụ về trường hợp giải quyết khiếu nại của khách hàng tại giao hàng nhanh 14

C. KẾT LUẬN 17LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOADMục tiêu đặt ra của nhiều doanh nghiệp dịch vụ là thực hiện công việc đúng ngay từ đầu, đảm bảo mọi khách hàng hài lòng trong mọi lúc.Mục tiêu tuyệt đối đó là đích để các doanh nghiệp dịch vụ vươn tới. Nhưng rõ ràng là khách hàng rất khác biệt nhau về sở thích, thị hiếu và yêu cầu. Doanh nghiệp sẽ không thực tế nếu mong đợi là không có khách hàng nào không hài lòng về sản phẩm dịch vụ của mình.Việc tìm hiểu xem tại sao có một số khách hàng không hài lòng và thiết kế hệ thống xử lý những lời phàn nàn một cách có hiệu quả là một trong những xu hướng chiến lược để nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.

Chính vì vậy, hệ thống quản lý khiến nại là một phần không thể thiếu trong sự cam kết của doanh nghiệp dịch vụ nhằm cung cấp những dịch vụ dảm bảo chất lượng.Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, nhận xét và kiến nghị từ phía khách hàng sẽ là một cơ hội tốt không chỉ để giải quyết các vấn đề mà còn để tránh lặp lại những vấn đề đó và đề cao chất lượng dịch vụ thông qua những phản hồi từ phía khách hàng.NỘI DUNG:A. MỞ ĐẦU 2

B. NỘI DUNG 3

Phần 1. Cơ sở lý thuyết 3

1.1. Lợi ích của xử lý đơn khiếu nại 3

1.2. Hành vi của khách hàng 4

1.3. Quy trình xử lý 5

Phần 2. Nội dung xử lý khiếu nại của khách hàng tại Giao hàng nhanh 8

2.1. Giới thiệu về công ty Giao hàng nhanh 8

2.2. Quy định về xử lý đơn khiếu nại của Giao hàng nhanh 9

2.2.1. Thời hiệu khiếu nại 9

2.2.2. Các kênh tiếp nhận khiếu nại 9

2.2.3. Các thông tin khách hàng cung cấp cho CSKH 10

2.2.4. Điều kiện để được giải quyết khiếu nại 10

2.3. Quy trình giải quyết khiếu nại 10

2.3.1. Thời hạn giải quyết khiếu nại 10

2.3.2. Các bước xử lý khiếu nại 11

2.4. Đánh giá hoạt động xử lý đơn khiếu nại của khách hàng tại công ty Giao hàng nhanh. 13

2.4.1. Ưu điểm 13

2.4.2. Nhược điểm 13

2.5. Ví dụ về trường hợp giải quyết khiếu nại của khách hàng tại giao hàng nhanh 14

C. KẾT LUẬN 17LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: