TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG - Tiêu chuẩn thiết kế về lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật công trìnhNỘI DUNG:


I. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH:

1.TCVN 4037:1985 Cấp nước – Thuật ngữ và định nghĩa

2.TCVN 4038:1985 Thoát nước – Thuật ngữ và định nghĩa

3.TCVN 5422:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế – Ký hiệu đường ống

4.TCVN 4036:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh

5.TCVN 4615:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh

6.TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

7.TCVN 4474:1987 Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

8.TCXD 51:1984 Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế

9.TCXDVN 33: 2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế

10.TCVN 5576: 1991 Hệ thống cấp thoát nước – Quy phạm quản lý kỹ thuật

11.TCXD 76:1979 Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước

12.TCVN 6772-2000 Chất lưọng nứơc, nuớc thải sinh hoạt giới hạn ô nhiễm cho phép

13.TCXDVN 51 : 2006 Thoát nước – mạng lưới bên ngoài và công trình – tiêu chuẩn thiết kế

14.TCVN 7733 :2007 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

15TCVN 5002:2003 Nước cấp sinh hoạt – Yêu cầu chất lượng

II. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT ĐIỆN CÔNG TRÌNH

1.TCVN 185: 1986 Hệ thống tài liệu thiết kế – Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện – Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng

2.TCXD 25: 1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

3.TCXD 27: 1991 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

4.TCVN 2328: 1978 Môi trường lắp đặt thiết bị điện – Định nghĩa chung

5.TCVN 2546:1978 Bảng điện chiếu sáng dùng cho nhà ở – Yêu cầu kỹ thuật

6.TCVN 7447-1:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

7.TCVN 7447-5-51:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà – Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Quy tắc chung

8.TCVN 7447-5-55:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà – Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Các thiết bị khác

9.TCVN 7447-5-53:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà – Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt và điều khiển

10.TCVN 7447-5-54:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà – Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ.

11.TCXDVN 319:2004 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung

12.11 TCN -18-2006 Quy phạm trang bị điện – Phần I: Quy định chung

13.11 TCN -19-2006 Quy phạm trang bị điện – Phần II: Hệ thống đường dẫn điện

14.11 TCN -20-2006 Quy phạm trang bị điện – Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp

15.11 TCN -21-2006 Quy phạm trang bị điện – Phần IV: Bảo vệ và tự động

16.TCVN 3715:1981 Trạm biến áp trọn bộ công suất đến 1000 KVA, điện áp đến 20KV – Yêu cầu kỹ thuật

17.TCN 68-153: 1995 Cống, bể cáp và tủ đấu cáp – Yêu cầu kỹ thuật

18.TCVN 7896:2008 Bóng dèn huỳnh quang compact – Hiệu suất nang luợng

19.TCVN 7897-2008 Balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng lượng

20.TCVN 7189:2002 Thiết bị công nghệ thông tin – đặc tính nhiểu tầng số radio – giới hạn và PP đo

21.TCXDVN 394: 2007 Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng, phần an toàn điện

III. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH

1.TCVN 4400: 1987 Kỹ thuật chiếu sáng – Thuật ngữ và định nghĩa

2.TCXD 29:1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng – Tiêu chuẩn thiết kế

3.TCVN 3743:1983 Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp

4.TCVN 2062:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp dệt thoi sợi bông

5.TCVN 2063: 1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy cơ khí

6.TCVN 3257:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp

7.TCVN 3258:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tàu

8.TCVN 4213:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp chế biến mủ cao su

9.TCXDVN 253:2001 Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung

10.TCXD 16:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng

11.TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế

12.TCXDVN 259:2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị

13.TCVN 5828: 1994 Đèn điện chiếu sáng đường phố – Yêu cầu kỹ thuật chung

IV. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÔNG GIÓ, ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM, ÂM THANH

1.TCVN 5687: 1992 Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm – Tiêu chuẩn thiết kế

2.TCXD 232:1999 Hệ thống thông gió, điều hoà không khí và cấp lạnh – Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu

3.TCVN 4510: 1988 Studio âm thanh – Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh kiến trúc

4.TCVN 4511: 1988 Studio âm thanh – Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh xây dựng

5.TCVN 4611: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế Xây dựng – Ký hiệu quy ước cho thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệpLINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK DOWNLOADNỘI DUNG:


I. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH:

1.TCVN 4037:1985 Cấp nước – Thuật ngữ và định nghĩa

2.TCVN 4038:1985 Thoát nước – Thuật ngữ và định nghĩa

3.TCVN 5422:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế – Ký hiệu đường ống

4.TCVN 4036:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh

5.TCVN 4615:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh

6.TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

7.TCVN 4474:1987 Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

8.TCXD 51:1984 Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế

9.TCXDVN 33: 2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế

10.TCVN 5576: 1991 Hệ thống cấp thoát nước – Quy phạm quản lý kỹ thuật

11.TCXD 76:1979 Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước

12.TCVN 6772-2000 Chất lưọng nứơc, nuớc thải sinh hoạt giới hạn ô nhiễm cho phép

13.TCXDVN 51 : 2006 Thoát nước – mạng lưới bên ngoài và công trình – tiêu chuẩn thiết kế

14.TCVN 7733 :2007 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

15TCVN 5002:2003 Nước cấp sinh hoạt – Yêu cầu chất lượng

II. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT ĐIỆN CÔNG TRÌNH

1.TCVN 185: 1986 Hệ thống tài liệu thiết kế – Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện – Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng

2.TCXD 25: 1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

3.TCXD 27: 1991 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

4.TCVN 2328: 1978 Môi trường lắp đặt thiết bị điện – Định nghĩa chung

5.TCVN 2546:1978 Bảng điện chiếu sáng dùng cho nhà ở – Yêu cầu kỹ thuật

6.TCVN 7447-1:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

7.TCVN 7447-5-51:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà – Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Quy tắc chung

8.TCVN 7447-5-55:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà – Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Các thiết bị khác

9.TCVN 7447-5-53:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà – Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt và điều khiển

10.TCVN 7447-5-54:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà – Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ.

11.TCXDVN 319:2004 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung

12.11 TCN -18-2006 Quy phạm trang bị điện – Phần I: Quy định chung

13.11 TCN -19-2006 Quy phạm trang bị điện – Phần II: Hệ thống đường dẫn điện

14.11 TCN -20-2006 Quy phạm trang bị điện – Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp

15.11 TCN -21-2006 Quy phạm trang bị điện – Phần IV: Bảo vệ và tự động

16.TCVN 3715:1981 Trạm biến áp trọn bộ công suất đến 1000 KVA, điện áp đến 20KV – Yêu cầu kỹ thuật

17.TCN 68-153: 1995 Cống, bể cáp và tủ đấu cáp – Yêu cầu kỹ thuật

18.TCVN 7896:2008 Bóng dèn huỳnh quang compact – Hiệu suất nang luợng

19.TCVN 7897-2008 Balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng lượng

20.TCVN 7189:2002 Thiết bị công nghệ thông tin – đặc tính nhiểu tầng số radio – giới hạn và PP đo

21.TCXDVN 394: 2007 Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng, phần an toàn điện

III. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH

1.TCVN 4400: 1987 Kỹ thuật chiếu sáng – Thuật ngữ và định nghĩa

2.TCXD 29:1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng – Tiêu chuẩn thiết kế

3.TCVN 3743:1983 Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp

4.TCVN 2062:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp dệt thoi sợi bông

5.TCVN 2063: 1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy cơ khí

6.TCVN 3257:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp

7.TCVN 3258:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tàu

8.TCVN 4213:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp chế biến mủ cao su

9.TCXDVN 253:2001 Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung

10.TCXD 16:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng

11.TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế

12.TCXDVN 259:2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị

13.TCVN 5828: 1994 Đèn điện chiếu sáng đường phố – Yêu cầu kỹ thuật chung

IV. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÔNG GIÓ, ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM, ÂM THANH

1.TCVN 5687: 1992 Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm – Tiêu chuẩn thiết kế

2.TCXD 232:1999 Hệ thống thông gió, điều hoà không khí và cấp lạnh – Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu

3.TCVN 4510: 1988 Studio âm thanh – Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh kiến trúc

4.TCVN 4511: 1988 Studio âm thanh – Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh xây dựng

5.TCVN 4611: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế Xây dựng – Ký hiệu quy ước cho thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệpLINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: