Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa công ty TNHH thương mại ABC1.  ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1.1.  Đặc điểm tổ chức sản xuất

1.1.1  Loại  hình  kinh  doanh:  công  ty  ABC  là  công  ty  thương  mại  dịch  vụ  tổng hợp

1.1.2  Đặc điểm kinh doanh:

-  Kinh doanh hàng hoá máy tính, máy in lắp ráp sẵn bán buôn, bán qua các đại lý.

-  Là nhà phân phối chủ yếu cho một số nhà sản xuất máy tính lớn trên toàn quốc.

1.1.2.1  Thị trường tiêu thụ: 

Trên toàn quốc, phân phối rộng rãi, gồm 4 khu vực lớn: Tp. HCM, miền Bắc ( từ Quảng Nam trở ra), miền Trung-  Tây Nguyên ( từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận và các tỉnh Tây Nguyên), Nam Bộ ( từ Bình Thuận trở vào, trừ TP.HCM)

1.1.2.2  Cách thức mua hàng

- Hàng được nhận trực tiếp tại kho gần nhất của công ty

- Nhà cung cấp : trong nước và nước ngoài

Cách thức bán hàng

- Nhà phân phối ( bán buôn)

- Siêu thị, đại lý ( bán lẻ)

1.1.2.3  Cách thức thanh toán

-  Phương thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng. Mỗi khách hàng và nhà phân phối đều có hạn mức tín dụng

- Chiết khấu: 2% tổng số tiền thanh toán trên hoá đơn nếu thanh toán trong 10  ngày kể từ ngày lập hoá đơn

-  Thời gian: Các giao dịch mua, bán hàng có thể thanh toán tiền ngay hoặc được thanh toán chậm với thời hạn thanh toán 60 ngày kể từ ngày nhận hóa đơn. 

1.1.2.4  Hoa hồng- thưởng

-  Nhà phân phối, siêu thị: thưởng 2% trên tổng doanh số hàng tháng , tính trên trị giá hoá đơn

- Đại lý: 5% trên giá bán đại lý

1.1.2.5  Vận chuyển hàng hóa

- Mua hàng: được người bán vận chuyển đến kho gần nhất với địa chỉ của nhà cung cấp.

-  Bán hàng: hàng được giao tại kho gần nhất với địa chỉ của người mua. Trường hợp kho gần nhất thiếu hàng thì hàng hóa từ kho khác sẽ được vận chuyển đến kho gần nhất để giao cho người mua

1.1.3  Đặc điểm hàng hoá

...LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD1.  ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1.1.  Đặc điểm tổ chức sản xuất

1.1.1  Loại  hình  kinh  doanh:  công  ty  ABC  là  công  ty  thương  mại  dịch  vụ  tổng hợp

1.1.2  Đặc điểm kinh doanh:

-  Kinh doanh hàng hoá máy tính, máy in lắp ráp sẵn bán buôn, bán qua các đại lý.

-  Là nhà phân phối chủ yếu cho một số nhà sản xuất máy tính lớn trên toàn quốc.

1.1.2.1  Thị trường tiêu thụ: 

Trên toàn quốc, phân phối rộng rãi, gồm 4 khu vực lớn: Tp. HCM, miền Bắc ( từ Quảng Nam trở ra), miền Trung-  Tây Nguyên ( từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận và các tỉnh Tây Nguyên), Nam Bộ ( từ Bình Thuận trở vào, trừ TP.HCM)

1.1.2.2  Cách thức mua hàng

- Hàng được nhận trực tiếp tại kho gần nhất của công ty

- Nhà cung cấp : trong nước và nước ngoài

Cách thức bán hàng

- Nhà phân phối ( bán buôn)

- Siêu thị, đại lý ( bán lẻ)

1.1.2.3  Cách thức thanh toán

-  Phương thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng. Mỗi khách hàng và nhà phân phối đều có hạn mức tín dụng

- Chiết khấu: 2% tổng số tiền thanh toán trên hoá đơn nếu thanh toán trong 10  ngày kể từ ngày lập hoá đơn

-  Thời gian: Các giao dịch mua, bán hàng có thể thanh toán tiền ngay hoặc được thanh toán chậm với thời hạn thanh toán 60 ngày kể từ ngày nhận hóa đơn. 

1.1.2.4  Hoa hồng- thưởng

-  Nhà phân phối, siêu thị: thưởng 2% trên tổng doanh số hàng tháng , tính trên trị giá hoá đơn

- Đại lý: 5% trên giá bán đại lý

1.1.2.5  Vận chuyển hàng hóa

- Mua hàng: được người bán vận chuyển đến kho gần nhất với địa chỉ của nhà cung cấp.

-  Bán hàng: hàng được giao tại kho gần nhất với địa chỉ của người mua. Trường hợp kho gần nhất thiếu hàng thì hàng hóa từ kho khác sẽ được vận chuyển đến kho gần nhất để giao cho người mua

1.1.3  Đặc điểm hàng hoá

...LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: