Tổng quan tài liệu về các công cụ thống kê trong quản lý chất lượngLợi ích của SPC (statistical process control):

- SPC là công cụ ra quyết định và giải quyết vấn đề

- Nhận diện được bản chất, nguyên nhân những biến động trong quy trình, lượng hóa được hiệu lực của các hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến

Các công cụ thống kê cổ điển (Kaoru Ishikawa, 1960s):


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK DOWNLOADLợi ích của SPC (statistical process control):

- SPC là công cụ ra quyết định và giải quyết vấn đề

- Nhận diện được bản chất, nguyên nhân những biến động trong quy trình, lượng hóa được hiệu lực của các hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến

Các công cụ thống kê cổ điển (Kaoru Ishikawa, 1960s):


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: