TRẮC NGHIỆM - Điều dưỡng cơ bản-VUTM YCTBK17 (test Pk)Phần 1: ĐDCB

Câu 1: (1 đáp án)

Câu 1. Hãy chọn một ý đúng nhất trong những câu trả lời sau:

Áp lực máy hút thích hợp trong khi hút đờm với trẻ em

A.80-100 mmHg.

*

C.60-80 mmHg.

D. 40-60 mmHg.

B.100-120 mmHg.

Câu 2: (1 đáp án)

Câu 3. Hãy chọn một ý đúng/ đúng nhất trong những câu trả lời sau:

Loại băng thích hợp dùng để băng vùng cằm, đầu gối là:

B. Bǎng tam giác.

C. Băng nhiều dải.

D. Băng cuộn.

*

A. Băng 4 dải.

Câu 3: (1 đáp án)

Câu 4. Hãy chọn một ý đúng/ đúng nhất trong những câu trả lời sau:Tư thế tốt nhất khi cho người bệnh ăn qua sonde Levine là đầu cao:

C. 40-60 độ.

*

A. 30 -45 độ.

D. 15- 30 độ.

B.10- 15 độ.

Câu 4: (1 đáp án)

Câu 5. Hãy chọn một ý đúng/ đúng nhất trong những câu trả lời sau:

Phương pháp cầm máu hiệu quả và thông dụng nhất:

D. Phương pháp ấn chặt động mạch.

*

C. Phương pháp băng ép cầm máu.

B. Đặt con chèn cầm máu.

A. Phương pháp đặt garot.

Câu 5: (1 đáp án)

Câu 6. Hãy chọn một ý đúng/ đúng nhất trong những câu trả lời sau:

Dung dịch thích hợp nhất để rửa vết thương có nhiều chất nhờn là:

A.Oxy già.

C.Cồn lod.

*

B.Thuốc tím 1/1000 -1/10000.

D.Ete.

Câu 6: (1 đáp án)

Câu 7. Hãy chọn một ý đúngl đúng nhất trong những câu trả lời sau:

Khi thông tiểu bằng ống silicon có thể đặt lưu ống thông trong bao lâu:

A.5-7 ngày.

C.48 h.

D. 3 ngày.

*

B. 2 tháng.

Câu 7: (1 đáp án)

9.Thời gian đọc kết quả thử phản ứng?

D.20-25p

B.10-15p

*

C.15-20p

...
LINK DOWNLOADPhần 1: ĐDCB

Câu 1: (1 đáp án)

Câu 1. Hãy chọn một ý đúng nhất trong những câu trả lời sau:

Áp lực máy hút thích hợp trong khi hút đờm với trẻ em

A.80-100 mmHg.

*

C.60-80 mmHg.

D. 40-60 mmHg.

B.100-120 mmHg.

Câu 2: (1 đáp án)

Câu 3. Hãy chọn một ý đúng/ đúng nhất trong những câu trả lời sau:

Loại băng thích hợp dùng để băng vùng cằm, đầu gối là:

B. Bǎng tam giác.

C. Băng nhiều dải.

D. Băng cuộn.

*

A. Băng 4 dải.

Câu 3: (1 đáp án)

Câu 4. Hãy chọn một ý đúng/ đúng nhất trong những câu trả lời sau:Tư thế tốt nhất khi cho người bệnh ăn qua sonde Levine là đầu cao:

C. 40-60 độ.

*

A. 30 -45 độ.

D. 15- 30 độ.

B.10- 15 độ.

Câu 4: (1 đáp án)

Câu 5. Hãy chọn một ý đúng/ đúng nhất trong những câu trả lời sau:

Phương pháp cầm máu hiệu quả và thông dụng nhất:

D. Phương pháp ấn chặt động mạch.

*

C. Phương pháp băng ép cầm máu.

B. Đặt con chèn cầm máu.

A. Phương pháp đặt garot.

Câu 5: (1 đáp án)

Câu 6. Hãy chọn một ý đúng/ đúng nhất trong những câu trả lời sau:

Dung dịch thích hợp nhất để rửa vết thương có nhiều chất nhờn là:

A.Oxy già.

C.Cồn lod.

*

B.Thuốc tím 1/1000 -1/10000.

D.Ete.

Câu 6: (1 đáp án)

Câu 7. Hãy chọn một ý đúngl đúng nhất trong những câu trả lời sau:

Khi thông tiểu bằng ống silicon có thể đặt lưu ống thông trong bao lâu:

A.5-7 ngày.

C.48 h.

D. 3 ngày.

*

B. 2 tháng.

Câu 7: (1 đáp án)

9.Thời gian đọc kết quả thử phản ứng?

D.20-25p

B.10-15p

*

C.15-20p

...
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: