Xây dựng hệ thống đám mây lai (Private) với mã nguồn mở Open stack1. Đặt vấn đề


Cung cấp tài nguyên điện toán đám mây là chủ đề nghiên cứu rất được quan tâm trong thời gần đây. Một chính sách cung cấp tài nguyên hiệu quả mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho các doanh nghiệp và các tổ chức mong muốn xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin trong bối cảnh công nghệ phát triển như vũ bão và quá trình hội nhập công nghệ 4.0. Có thể thấy rằng tại các trường đại học nhu cầu sử dụng tài nguyên tính toán của các nhà khoa học, cũng như nhu cầu của các sinh viên nghiên cứu giải quyết các bài toán đòi hỏi máy chủ ảo là rất cấp thiết. Tuy nhiên, vấn đề ở đây nhu cầu này phụ thuộc vào số lượng khóa học, cũng như lưu lượng sinh viên. 

Khảo sát ở một trường đại học lớn nhu cầu sử dụng trong các phòng thí nghiệm là một vài giờ trong tuần đối với sinh viên. Còn phía giảng viên cần các cụm máy tính khoảng vài lần trong một tuần. Vì thế nhu cầu xây dựng hạ tầng vật lý phục vụ cho nghiên cứu rất khó khăn và tốn nhiều chi phí. Xuất phát từ những vấn đề thực tế đó tôi thấy rằng việc đề xuất đề tài nghiên cứu “Xây  dựng hệ thống máy chủ ảo Open Stack” phục vụ nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Công Nghiệp là hết sức cần thiết và có ý nghĩa khoa học. Trên thế giới hiện nay các dịch vụ điện toán đám mây được cung cấp bởi rất nhiều công ty lớn như Amazon, Google, Microsoft,.. Bên cạnh đó rất nhiều mã nguồn mở để triển khai các dịch vụ điện toán đám mây, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài chúng tôi đề xuất phần mềm mã nguồn mở Open stack.

Liên quan đến nội dung nghiên cứu này trước đây nhóm đã công bố bài báo với tiêu đề “Deadlock avoidance for Resource Allocation Model V VM -out-of-N PM”. 

Tuy nhiên, bài báo này chỉ xây dựng mô hình chưa hiện thực một cách thực tế. Từ đó, dựa trên những nghiên cứu nhóm hiện thực cung cấp tài nghiên máy chủ ảo Open stack.

2. Mục tiêu

- Xây dựng hệ thống máy chủ ảo phù hợp với mô hình và tình hình thực tiễn của nhà trường.

-  Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cung cấp tài nguyên từ một máy chủ vật lý cho nhiều máy ảo..

- Tạo môi trường thuận lợi trong quá trình học tập tiếp cận công nghệ máy chủ ảo cho sinh viên
LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD1. Đặt vấn đề


Cung cấp tài nguyên điện toán đám mây là chủ đề nghiên cứu rất được quan tâm trong thời gần đây. Một chính sách cung cấp tài nguyên hiệu quả mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho các doanh nghiệp và các tổ chức mong muốn xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin trong bối cảnh công nghệ phát triển như vũ bão và quá trình hội nhập công nghệ 4.0. Có thể thấy rằng tại các trường đại học nhu cầu sử dụng tài nguyên tính toán của các nhà khoa học, cũng như nhu cầu của các sinh viên nghiên cứu giải quyết các bài toán đòi hỏi máy chủ ảo là rất cấp thiết. Tuy nhiên, vấn đề ở đây nhu cầu này phụ thuộc vào số lượng khóa học, cũng như lưu lượng sinh viên. 

Khảo sát ở một trường đại học lớn nhu cầu sử dụng trong các phòng thí nghiệm là một vài giờ trong tuần đối với sinh viên. Còn phía giảng viên cần các cụm máy tính khoảng vài lần trong một tuần. Vì thế nhu cầu xây dựng hạ tầng vật lý phục vụ cho nghiên cứu rất khó khăn và tốn nhiều chi phí. Xuất phát từ những vấn đề thực tế đó tôi thấy rằng việc đề xuất đề tài nghiên cứu “Xây  dựng hệ thống máy chủ ảo Open Stack” phục vụ nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Công Nghiệp là hết sức cần thiết và có ý nghĩa khoa học. Trên thế giới hiện nay các dịch vụ điện toán đám mây được cung cấp bởi rất nhiều công ty lớn như Amazon, Google, Microsoft,.. Bên cạnh đó rất nhiều mã nguồn mở để triển khai các dịch vụ điện toán đám mây, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài chúng tôi đề xuất phần mềm mã nguồn mở Open stack.

Liên quan đến nội dung nghiên cứu này trước đây nhóm đã công bố bài báo với tiêu đề “Deadlock avoidance for Resource Allocation Model V VM -out-of-N PM”. 

Tuy nhiên, bài báo này chỉ xây dựng mô hình chưa hiện thực một cách thực tế. Từ đó, dựa trên những nghiên cứu nhóm hiện thực cung cấp tài nghiên máy chủ ảo Open stack.

2. Mục tiêu

- Xây dựng hệ thống máy chủ ảo phù hợp với mô hình và tình hình thực tiễn của nhà trường.

-  Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cung cấp tài nguyên từ một máy chủ vật lý cho nhiều máy ảo..

- Tạo môi trường thuận lợi trong quá trình học tập tiếp cận công nghệ máy chủ ảo cho sinh viên
LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: