BÀI TẬP MÁY BIẾN ÁPBài tập máy biến áp

Bài tập 1.

Cho máy biến áp 3 pha Sđm=5600KVA, U1/U2=35000/66000, I1/I2=92,5/490A P0=18,5 KW, Pn = 57KW, f=50Hz, Y/11; I0=4,5%; U0%=7,5%

 1.Hãy xác định các thông số không tải của máy biến áp , x0, r0, z0

 2.Các tham số: zn, rn, xn, các thnàh phần điện áp ngắn.

 3.U khi cos2=0,8 hiệu suất của máy hệ số tải ứng với max

Giải:

 1.

Điện áp pha sơ cấp là:

U1fa===20207 V

Dòng điện pha không tải:

I0fa=I0%.I1đm=0,045.92,5=4,16 A

Các tham số không tải:

z0 = ==4857 

r0===356 

x0===4844 

 2.

Điện áp pha ngắn mạch từ bên sơ cấp:

U1n=U1fa.Un=20207.0,075=1515 V

 Zn===16,4 

rn===2,22 

xn===16,2 

...
LINK DOWNLOADBài tập máy biến áp

Bài tập 1.

Cho máy biến áp 3 pha Sđm=5600KVA, U1/U2=35000/66000, I1/I2=92,5/490A P0=18,5 KW, Pn = 57KW, f=50Hz, Y/11; I0=4,5%; U0%=7,5%

 1.Hãy xác định các thông số không tải của máy biến áp , x0, r0, z0

 2.Các tham số: zn, rn, xn, các thnàh phần điện áp ngắn.

 3.U khi cos2=0,8 hiệu suất của máy hệ số tải ứng với max

Giải:

 1.

Điện áp pha sơ cấp là:

U1fa===20207 V

Dòng điện pha không tải:

I0fa=I0%.I1đm=0,045.92,5=4,16 A

Các tham số không tải:

z0 = ==4857 

r0===356 

x0===4844 

 2.

Điện áp pha ngắn mạch từ bên sơ cấp:

U1n=U1fa.Un=20207.0,075=1515 V

 Zn===16,4 

rn===2,22 

xn===16,2 

...
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: