GIÁO TRÌNH - Thực hành vi điều khiển PIC 2017 (Nguyễn Đình Phú) - Kèm file mô phỏngThực hành Vi xử lý hoặc vi điều khiển là môn học cơ sở cho tất cả các ngành kỹ  thuật điện  –  điện tư, điện tử  -  truyền thông, tự động điều khiển, kỹ thuật máy tính và cơ điện tử sau khi đã học xong lý thuyết với mục đích tiếp cận thực tế lập trình điều khiển và ứng dụng của vi điều khiển từ cơ bản đến nâng cao nhằm ôn tập các kiến thức đã học, rèn luyện các kỹ năng lập trình, kỹ năng gỡ rối, kỹ năng kiểm tra, kỹ năng quan sát, kỹ năng phân tích, suy luận, đánh giá.

Các bài thực hành được biên soạn theo theo kít thực hành vi điều khiển PIC 18F4550 với cấu hình phần cứng giao tiếp với nhiều ngoại vi như led đơn dùng thanh ghi dịch mở rộng, led 7 dùng thanh ghi dịch, led 7 đoạn quét, phím đơn, phím ma trận, LCD, GLCD, led ma trận 2 màu xamh đỏ, động cơ bước và động cơ DC, cùng nhiều loại cảm biến khác nhau như cảm biến nhiệt độ LM35, cảm biến nhiệt 1 dây, cảm biến khoảng cách dùng siêu âm dùng hồng ngoại, cảm biến chuyển động, …

Các bài thực hành được biên soạn từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp về phần cứng lẫn phần mềm. Qua từng chương thì mức độ khó về phần cứng và phần mềm sẽ tăng dần do tính chất kết hợp. Mỗi chương có rất nhiều bài thực hành và bài tập, mục đích của từng bài rõ ràng, cùng một vấn đề nhưng được viết ở nhiều dạng khác nhau nhằm giúp người học có thể hiểu dễ dàng và nhanh chóng. 

Các phần cứng có liên quan đều được trình bày lại chi tiết, rõ ràng, có lưu đồ giải thuật và có tính toán và giải thích rõ ràng.


Tài liệu được biên soạn chia thành 10 chương:


Chương 1: Cấu hình kit thực hành vi điều khiển.

Chương 2: Sử dụng phần mềm CCS và PICKIT.

Chương 3: Các bài thực hành module 1: 32 led đơn dùng thanh ghi dịch 74HC595, nút nhấn, bàn phím ma trận.

Chương 4: Các bài thực hành module 2: 4 led 7 đoạn anode chung dùng thanh ghi dịch 74HC595, timer/counter.

Chương 5: Các bài thực hành module 3: 8 led 7 đoạn anode chung kết  nối  theo  phương  pháp  quét  dùng  thanh  ghi  dịch  MBI5026, timer/counter. 

Chương 6: Các bài thực hành module 4: LCD 20X4, GLCD 128X64 dùng thanh ghi dịch MBI5026.

Chương 7: Các bài thực hành chuyển đổi tương tự sang số ADC, các cảm biến.

Chương 8: Các bài thực hành module 5: Real time DS13B07, ADCDAC PCF 8591, Eeprom nối tiếp AT24C256 theo chuẩn I2C và các cảm biến.

Chương 9: Các bài thực hành module 6: động cơ bước, động cơ DC và encoder, PWM, điều khiển PID.

Chương 10: Các bài thực hành module 7: điều khiển led ma trận 2 màu.


Nội dung chương 1 trình bày chi tiết về cấu hình kết nối phần cứng của kit thực hành vi điều khiển PIC 18F4550. Do kit được thiết kế theo tiêu chí không còn dùng dây bus để kết nối giữa port của vi điều khiển với các đối tượng điều khiển nên có dùng thêm nhiều IC mở rộng port như IC chốt 74HC573, thanh ghi dịch nối tiếp sang song song 8 bit 74HC595 và 16 bit MBI5026, người học cần phải hiểu rõ vai trò, chức năng của các IC này. Mỗi module đều có trình bày sơ đồ kết nối phần cứng và có giải thích. 

Người học cần phải hiểu rõ kết nối phần cứng mới khai thác hết được các tính năng độc lập điều khiển đơn giản cũng như kết hợp nhiều module để điều khiển cho một chức năng lớn. Đây là chương quan trọng trình bày hết mọi nguyên lý kết nối phần cứng, phải hiểu rõ chúng thì mới hiểu được các thư viện và chương trình.

Nội dung chương 2 trình bày chi tiết về cách sử dụng phần mềm để lập trình các chương trình cho vi điều khiển PIC, cách biên dịch, cách tìm lỗi và phần mềm để nạp code file HEX vào bộ nhớ của vi điều khiển PIC. 

Nội dung chương 3 thực hành điều khiển module 32 led đơn, nút nhấn, bàn phím ma trận, nội dung trình bày rất chi tiết, từng bước như giới thiệu các hàm đã viết trong thư viện và giải thích chức năng các hàm, các biến và các tên đã định nghĩa, … có rất nhiều hàm đã viết sẵn nhằm giúp bạn thực hiện các ứng dụng điều khiển một cách nhanh chóng. Sau đó bắt đầu viết các chương trình mẫu điều khiển 32 led từ đơn giản đến nâng cao, có nhiều cách viết và có nhiều bài tập để luyện tập dựa vào các bài mẫu. 

Người học cần hiểu các bài mẫu để làm các bài tập vì đó là các bài mở rộng nhằm ứng dụng các kiến thức đã học. Tiếp theo là các chương trình giao tiếp với nút nhấn đơn, bài đơn giản, bài cho thấy hiện tượng dội của phím nhấn và cách chống dội. Cuối cùng là giao tiếp với bàn phím ma trận. 

Nội dung chương 4 thực hành điều khiển module 4 led 7 đoạn dùng 4 IC thanh ghi dịch mở rộng. Nội dung trình bày rất chi tiết, từng bước như giới thiệu các hàm đã viết trong thư viện và giải thích chức năng các hàm, các biến và các tên đã định nghĩa liên quan đến module 4 led 7 đoạn, … có rất nhiều hàm  đã viết sẵn nhằm giúp bạn thực hiện các ứng dụng điều khiển một cách nhanh chóng. 

Sau đó bắt đầu viết các chương trình mẫu điều khiển 4 led 7 đoạn từ đơn giản đến nâng cao. Kết hợp với các bộ định thời timer và counter và nguồn phát hiện xung khi có sản  phẩm đi qua để thực hành các chương trình đếm xung ngoại. Kết hợp với module 32 led đơn, nút nhấn và bàn phím ma trận để thực hiện yêu cầu điều khiển phức tạp hơn.

Nội dung chương 5 thực hành điều khiển module 8 led 7 đoạn kết nối theo phương pháp quét, dùng IC thanh ghi dịch mở rộng. Nội dung trình bày rất chi tiết, từng bước như giới thiệu các hàm đã viết trong thư viện và giải thích chức năng các hàm, các biến và các tên đã định nghĩa liên quan đến module 8 led 7 đoạn, … có rất nhiều hàm đã viết sẵn nhằm giúp bạn thực hiện các ứng dụng điều khiển một cách nhanh chóng. 

Sau đó bắt đầu viết các chương trình mẫu điều khiển 8 led 7 đoạn từ đơn giản đến nâng cao, từ 2 led mở rộng dẫn đến 8 led. Kết hợp với các bộ định thời timer và counter để đếm thời gian làm động hồ hiển thị giờ phút giây, kết hợp với nút nhấn để chỉnh thời gian. Kết hợp với module 32 led đơn, 4 led 7 đoạn, nút nhấn và bàn phím ma trận để thực hiện yêu cầu điều khiển phức tạp hơn.

Nội dung chương 6 thực hành điều khiển module LCD 20x4, GLCD 128x64 dùng IC thanh ghi dịch mở rộng. Nội dung trình bày đầy đủ phần lý thuyết LCD, GLCD, tập lệnh của LCD, GLCD. Nguyên lý khởi tạo và hiển thị text, hiển thị hình ảnh. Từng bước giới thiệu các hàm đã viết trong thư viện và giải thích chức năng các hàm, các biến và các tên đã định nghĩa liên quan đến module LCD và GLCD. Có rất nhiều hàm đã viết sẵn nhằm giúp bạn thực hiện các ứng dụng điều khiển một cách nhanh chóng. 

Tiếp theo phần viết các chương trình mẫu điều khiển hiển thị trên LCD, GLCD từ đơn giản đến nâng cao. Kết hợp với module 32 led đơn, 4 led 7 đoạn, nút nhấn và bàn phím ma trận để thực hiện yêu cầu điều khiển phức tạp hơn.

Nội dung chương 7 thực hành phần chuyển đổi ADC tích hợp trong vi điều khiển PIC 18F4550. Trình bày đầu đủ nguyên lý hoạt động của ADC, các lệnh liên quan đến ADC. Trình bày lý thuyết cảm biến LM35, mạch giao tiếp các cảm biến với vi điều khiển, cách tính tóan độ phân giải.   

Tiếp theo phần viết các chương trình mẫu đọc và chuyển đổi nhiệt độ hiển thị trên led 7 đoạn, trên LCD, trên GLCD từ đơn giản đến nâng cao. 

Thực hiện tương tự cho cảm biến đo khoảng cách dùng sóng hồng ngoại và cảm biến nhiệt một dây  và cảm biến đo khoảng cách dùng sóng siêu âm.

Kết hợp với module 32 led đơn, 4 led 7 đoạn, nút nhấn và bàn phím ma trận để thực hiện  yêu cầu điều khiển phức tạp hơn, tổng hợp nhiều chương trình điều khiển với nhiều chức năng.


Nội  dung  chương  8  thực  hành  phần  giao  tiếp  vi  điều  khiển  PIC 18F4550 với các thiết bị ngoại vi qua chuẩn I2C. Trình bày đầu đủ nguyên lý hoạt động của các thiết bị ngoại vi như IC thời gian thực DS13B07, IC ADC-DAC PCF8591, IC nhớ nối tiếp AT24C256. 

Tiếp theo phần viết các chương trình mẫu đọc khởi tạo, cài đặt thời gian các và chuyển đổi nhiệt độ hiển thị trên led 7 đoạn, trên LCD, trên GLCD từ đơn giản đến nâng cao. 

Thực hiện tương tự cho cảm biến đo khoảng cách dùng sóng hồng ngoại và cảm biến nhiệt một dây và cảm biến đo khoảng cách dùng sóng siêu âm.

Kết hợp với module 32 led đơn, 4 led 7 đoạn, nút nhấn và bàn phím ma trận để thực hiện  yêu cầu điều khiển phức tạp hơn, tổng hợp nhiều chương trình điều khiển với nhiều chức năng.

Nội  dung  chương  9  thực  hành  phần  giao  tiếp  vi  điều  khiển  PIC 18F4550 với động cơ bước và động cơ DC thông qua IC giao tiếp công suất L298. Trình bày đầu đủ nguyên lý hoạt động của động cơ bước, động cơ DC, sơ đồ mạch giao tiếp, nguyên lý điều khiển cơ bản và nguyên lý điều khiển điều chế xung PWM. 

Tiếp theo phần viết các chương trình mẫu điều khiển động cơ từ cơ bản đến nâng cao, điều khiển ổn định tốc độ theo giải thuật PID. 

Kết hợp với các module khác để thực hiện yêu cầu điều khiển phức tạp hơn, tổng hợp nhiều chương trình điều khiển với nhiều chức năng.

Nội dung chương 10 thực hành điều khiển module led ma trận 2 màu dùng IC thanh ghi dịch mở rộng. Nội dung trình bày đầy đủ phần lý thuyết mạch giao tiếp giữa vi điều khiển với 3 led ma trận. Nguyên lý quét cột để hiển thị ký tự, nguyên lý quét hàng để đáp ứng yêu cầu mở rộng, cách tìm mã ký tự.

Tiếp theo phần viết các chương trình mẫu điều khiển hiển thị từng ký tự trên led ma trận từ đơn giản đến nâng cao. 

Kết hợp với các module khác để thực hiện yêu cầu điều khiển phức tạp hơn, tổng hợp nhiều chương trình điều khiển với nhiều chức năng.

Với tài liệu và bộ thực hành này sẽ giúp các sinh thực hành rất nhanh, hiệu quả cao, không mất nhiều thời gian lãng phí như các bộ thực hành trước đây, sau khi kết thúc các bạn sẽ có kỹ năng tay nghề cao, kỹ năng làm việc cũng nhưvững chắc về kiến thức, giúp bạn tự tin cho việc làm trong tương lai.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

Thực hành Vi xử lý hoặc vi điều khiển là môn học cơ sở cho tất cả các ngành kỹ  thuật điện  –  điện tư, điện tử  -  truyền thông, tự động điều khiển, kỹ thuật máy tính và cơ điện tử sau khi đã học xong lý thuyết với mục đích tiếp cận thực tế lập trình điều khiển và ứng dụng của vi điều khiển từ cơ bản đến nâng cao nhằm ôn tập các kiến thức đã học, rèn luyện các kỹ năng lập trình, kỹ năng gỡ rối, kỹ năng kiểm tra, kỹ năng quan sát, kỹ năng phân tích, suy luận, đánh giá.

Các bài thực hành được biên soạn theo theo kít thực hành vi điều khiển PIC 18F4550 với cấu hình phần cứng giao tiếp với nhiều ngoại vi như led đơn dùng thanh ghi dịch mở rộng, led 7 dùng thanh ghi dịch, led 7 đoạn quét, phím đơn, phím ma trận, LCD, GLCD, led ma trận 2 màu xamh đỏ, động cơ bước và động cơ DC, cùng nhiều loại cảm biến khác nhau như cảm biến nhiệt độ LM35, cảm biến nhiệt 1 dây, cảm biến khoảng cách dùng siêu âm dùng hồng ngoại, cảm biến chuyển động, …

Các bài thực hành được biên soạn từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp về phần cứng lẫn phần mềm. Qua từng chương thì mức độ khó về phần cứng và phần mềm sẽ tăng dần do tính chất kết hợp. Mỗi chương có rất nhiều bài thực hành và bài tập, mục đích của từng bài rõ ràng, cùng một vấn đề nhưng được viết ở nhiều dạng khác nhau nhằm giúp người học có thể hiểu dễ dàng và nhanh chóng. 

Các phần cứng có liên quan đều được trình bày lại chi tiết, rõ ràng, có lưu đồ giải thuật và có tính toán và giải thích rõ ràng.


Tài liệu được biên soạn chia thành 10 chương:


Chương 1: Cấu hình kit thực hành vi điều khiển.

Chương 2: Sử dụng phần mềm CCS và PICKIT.

Chương 3: Các bài thực hành module 1: 32 led đơn dùng thanh ghi dịch 74HC595, nút nhấn, bàn phím ma trận.

Chương 4: Các bài thực hành module 2: 4 led 7 đoạn anode chung dùng thanh ghi dịch 74HC595, timer/counter.

Chương 5: Các bài thực hành module 3: 8 led 7 đoạn anode chung kết  nối  theo  phương  pháp  quét  dùng  thanh  ghi  dịch  MBI5026, timer/counter. 

Chương 6: Các bài thực hành module 4: LCD 20X4, GLCD 128X64 dùng thanh ghi dịch MBI5026.

Chương 7: Các bài thực hành chuyển đổi tương tự sang số ADC, các cảm biến.

Chương 8: Các bài thực hành module 5: Real time DS13B07, ADCDAC PCF 8591, Eeprom nối tiếp AT24C256 theo chuẩn I2C và các cảm biến.

Chương 9: Các bài thực hành module 6: động cơ bước, động cơ DC và encoder, PWM, điều khiển PID.

Chương 10: Các bài thực hành module 7: điều khiển led ma trận 2 màu.


Nội dung chương 1 trình bày chi tiết về cấu hình kết nối phần cứng của kit thực hành vi điều khiển PIC 18F4550. Do kit được thiết kế theo tiêu chí không còn dùng dây bus để kết nối giữa port của vi điều khiển với các đối tượng điều khiển nên có dùng thêm nhiều IC mở rộng port như IC chốt 74HC573, thanh ghi dịch nối tiếp sang song song 8 bit 74HC595 và 16 bit MBI5026, người học cần phải hiểu rõ vai trò, chức năng của các IC này. Mỗi module đều có trình bày sơ đồ kết nối phần cứng và có giải thích. 

Người học cần phải hiểu rõ kết nối phần cứng mới khai thác hết được các tính năng độc lập điều khiển đơn giản cũng như kết hợp nhiều module để điều khiển cho một chức năng lớn. Đây là chương quan trọng trình bày hết mọi nguyên lý kết nối phần cứng, phải hiểu rõ chúng thì mới hiểu được các thư viện và chương trình.

Nội dung chương 2 trình bày chi tiết về cách sử dụng phần mềm để lập trình các chương trình cho vi điều khiển PIC, cách biên dịch, cách tìm lỗi và phần mềm để nạp code file HEX vào bộ nhớ của vi điều khiển PIC. 

Nội dung chương 3 thực hành điều khiển module 32 led đơn, nút nhấn, bàn phím ma trận, nội dung trình bày rất chi tiết, từng bước như giới thiệu các hàm đã viết trong thư viện và giải thích chức năng các hàm, các biến và các tên đã định nghĩa, … có rất nhiều hàm đã viết sẵn nhằm giúp bạn thực hiện các ứng dụng điều khiển một cách nhanh chóng. Sau đó bắt đầu viết các chương trình mẫu điều khiển 32 led từ đơn giản đến nâng cao, có nhiều cách viết và có nhiều bài tập để luyện tập dựa vào các bài mẫu. 

Người học cần hiểu các bài mẫu để làm các bài tập vì đó là các bài mở rộng nhằm ứng dụng các kiến thức đã học. Tiếp theo là các chương trình giao tiếp với nút nhấn đơn, bài đơn giản, bài cho thấy hiện tượng dội của phím nhấn và cách chống dội. Cuối cùng là giao tiếp với bàn phím ma trận. 

Nội dung chương 4 thực hành điều khiển module 4 led 7 đoạn dùng 4 IC thanh ghi dịch mở rộng. Nội dung trình bày rất chi tiết, từng bước như giới thiệu các hàm đã viết trong thư viện và giải thích chức năng các hàm, các biến và các tên đã định nghĩa liên quan đến module 4 led 7 đoạn, … có rất nhiều hàm  đã viết sẵn nhằm giúp bạn thực hiện các ứng dụng điều khiển một cách nhanh chóng. 

Sau đó bắt đầu viết các chương trình mẫu điều khiển 4 led 7 đoạn từ đơn giản đến nâng cao. Kết hợp với các bộ định thời timer và counter và nguồn phát hiện xung khi có sản  phẩm đi qua để thực hành các chương trình đếm xung ngoại. Kết hợp với module 32 led đơn, nút nhấn và bàn phím ma trận để thực hiện yêu cầu điều khiển phức tạp hơn.

Nội dung chương 5 thực hành điều khiển module 8 led 7 đoạn kết nối theo phương pháp quét, dùng IC thanh ghi dịch mở rộng. Nội dung trình bày rất chi tiết, từng bước như giới thiệu các hàm đã viết trong thư viện và giải thích chức năng các hàm, các biến và các tên đã định nghĩa liên quan đến module 8 led 7 đoạn, … có rất nhiều hàm đã viết sẵn nhằm giúp bạn thực hiện các ứng dụng điều khiển một cách nhanh chóng. 

Sau đó bắt đầu viết các chương trình mẫu điều khiển 8 led 7 đoạn từ đơn giản đến nâng cao, từ 2 led mở rộng dẫn đến 8 led. Kết hợp với các bộ định thời timer và counter để đếm thời gian làm động hồ hiển thị giờ phút giây, kết hợp với nút nhấn để chỉnh thời gian. Kết hợp với module 32 led đơn, 4 led 7 đoạn, nút nhấn và bàn phím ma trận để thực hiện yêu cầu điều khiển phức tạp hơn.

Nội dung chương 6 thực hành điều khiển module LCD 20x4, GLCD 128x64 dùng IC thanh ghi dịch mở rộng. Nội dung trình bày đầy đủ phần lý thuyết LCD, GLCD, tập lệnh của LCD, GLCD. Nguyên lý khởi tạo và hiển thị text, hiển thị hình ảnh. Từng bước giới thiệu các hàm đã viết trong thư viện và giải thích chức năng các hàm, các biến và các tên đã định nghĩa liên quan đến module LCD và GLCD. Có rất nhiều hàm đã viết sẵn nhằm giúp bạn thực hiện các ứng dụng điều khiển một cách nhanh chóng. 

Tiếp theo phần viết các chương trình mẫu điều khiển hiển thị trên LCD, GLCD từ đơn giản đến nâng cao. Kết hợp với module 32 led đơn, 4 led 7 đoạn, nút nhấn và bàn phím ma trận để thực hiện yêu cầu điều khiển phức tạp hơn.

Nội dung chương 7 thực hành phần chuyển đổi ADC tích hợp trong vi điều khiển PIC 18F4550. Trình bày đầu đủ nguyên lý hoạt động của ADC, các lệnh liên quan đến ADC. Trình bày lý thuyết cảm biến LM35, mạch giao tiếp các cảm biến với vi điều khiển, cách tính tóan độ phân giải.   

Tiếp theo phần viết các chương trình mẫu đọc và chuyển đổi nhiệt độ hiển thị trên led 7 đoạn, trên LCD, trên GLCD từ đơn giản đến nâng cao. 

Thực hiện tương tự cho cảm biến đo khoảng cách dùng sóng hồng ngoại và cảm biến nhiệt một dây  và cảm biến đo khoảng cách dùng sóng siêu âm.

Kết hợp với module 32 led đơn, 4 led 7 đoạn, nút nhấn và bàn phím ma trận để thực hiện  yêu cầu điều khiển phức tạp hơn, tổng hợp nhiều chương trình điều khiển với nhiều chức năng.


Nội  dung  chương  8  thực  hành  phần  giao  tiếp  vi  điều  khiển  PIC 18F4550 với các thiết bị ngoại vi qua chuẩn I2C. Trình bày đầu đủ nguyên lý hoạt động của các thiết bị ngoại vi như IC thời gian thực DS13B07, IC ADC-DAC PCF8591, IC nhớ nối tiếp AT24C256. 

Tiếp theo phần viết các chương trình mẫu đọc khởi tạo, cài đặt thời gian các và chuyển đổi nhiệt độ hiển thị trên led 7 đoạn, trên LCD, trên GLCD từ đơn giản đến nâng cao. 

Thực hiện tương tự cho cảm biến đo khoảng cách dùng sóng hồng ngoại và cảm biến nhiệt một dây và cảm biến đo khoảng cách dùng sóng siêu âm.

Kết hợp với module 32 led đơn, 4 led 7 đoạn, nút nhấn và bàn phím ma trận để thực hiện  yêu cầu điều khiển phức tạp hơn, tổng hợp nhiều chương trình điều khiển với nhiều chức năng.

Nội  dung  chương  9  thực  hành  phần  giao  tiếp  vi  điều  khiển  PIC 18F4550 với động cơ bước và động cơ DC thông qua IC giao tiếp công suất L298. Trình bày đầu đủ nguyên lý hoạt động của động cơ bước, động cơ DC, sơ đồ mạch giao tiếp, nguyên lý điều khiển cơ bản và nguyên lý điều khiển điều chế xung PWM. 

Tiếp theo phần viết các chương trình mẫu điều khiển động cơ từ cơ bản đến nâng cao, điều khiển ổn định tốc độ theo giải thuật PID. 

Kết hợp với các module khác để thực hiện yêu cầu điều khiển phức tạp hơn, tổng hợp nhiều chương trình điều khiển với nhiều chức năng.

Nội dung chương 10 thực hành điều khiển module led ma trận 2 màu dùng IC thanh ghi dịch mở rộng. Nội dung trình bày đầy đủ phần lý thuyết mạch giao tiếp giữa vi điều khiển với 3 led ma trận. Nguyên lý quét cột để hiển thị ký tự, nguyên lý quét hàng để đáp ứng yêu cầu mở rộng, cách tìm mã ký tự.

Tiếp theo phần viết các chương trình mẫu điều khiển hiển thị từng ký tự trên led ma trận từ đơn giản đến nâng cao. 

Kết hợp với các module khác để thực hiện yêu cầu điều khiển phức tạp hơn, tổng hợp nhiều chương trình điều khiển với nhiều chức năng.

Với tài liệu và bộ thực hành này sẽ giúp các sinh thực hành rất nhanh, hiệu quả cao, không mất nhiều thời gian lãng phí như các bộ thực hành trước đây, sau khi kết thúc các bạn sẽ có kỹ năng tay nghề cao, kỹ năng làm việc cũng nhưvững chắc về kiến thức, giúp bạn tự tin cho việc làm trong tương lai.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: