Khảo sát định mức hao hụt và hiệu suất quá trình chế biến tôm cấp đông IQF tại nhà máy Quang MinhĐồng bằng sông Cửu Long nước ta có tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản. Mỗi năm ước tính có khoảng hàng ngàn tấn được xuất khẩu qua nhiều nước trên thế giới, đem lại nguồn thu nhập không ít chi đất nước và người dân lao động và góp phần phát triển kinh tế và nhà nước.

Tận dụng ưu thế tiềm năng đó, nhiều nhà máy thủy sản được xây dựng để chế biến nguồn nguyên liệu có sẵn và phần nào tạo công ăn việc làm cho người lao động ở  địa phương. Các công ty được trang bị  hệ  thống máy móc thiết bị  hiện đại, quy trình công nghệ  đạt chuẩn quốc gia.  Các sản phẩm xuất khẩu như tôm tươi đóng Block, tôm đông rời IQF, tôm luộc,… được người tiêu dùng ưa chuộng trong và ngoài nước. 

Đặc biệt sản phẩm tôm tươi đông Block luôn có thế mạnh, có giá trị dinh dưỡng cao và được nhiều thị  trường trên thế  giới ưa chuộng như thị  trường Mỹ, Nhật, Châu Âu,…

Công Ty TNHH Thủy Sản Quang Minh là một trong những công ty tạo được sự  tín nhiệm từ  người tiêu dùng, nâng cao uy tín trên thị  trường trong nước và thế giới. Tôm đông lạnh là mặt hàng chủ lực của công ty do có vùng nguyên liệu dồi dào (Bạc  Liêu, Cà Mau, Kiên Giang,… )  tự  nuôi, tự  cung cấp công ty nên  luôn đáp  ứng đủ nhu cầu cho người tiêu dùng. Vì vậy việc nghiên cứu, khảo sát bổ sung và học hỏi thêm nhiều kiến thức thực tiễn bổ ích trong việc định hướng nghề nghiệp của tôi sau này rất nhiều, khảo sát quy trình công nghệ  sản xuất sản phẩm tôm thẻ  PTO xử  lý cấp đông IQF.


NỘI DUNG:Chương 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ................................................................ 2

1.1 Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển ........................................................ 2

1.2 Quy mô sản xuất ............................................................................................... 3

1.3 Giới thiệu các loại sản phẩm của công ty ......................................................... 3

1.4 Thị trường xuất khẩu ......................................................................................... 5

1.5 Cơ cấu tổ chức sản xuất của công ty ................................................................. 5

1.6 Quy trình thu mua ............................................................................................. 6

1.7 Định hướng phát triển, thuận lợi, khó khăn ...................................................... 6

1.7.1 Định hướng phát triển ................................................................................. 6

1.7.2 Thuận lợi ..................................................................................................... 6

1.7.3 Khó khăn ..................................................................................................... 6

Chương 2 NỘI DUNG THỰC TẬP ......................................................................... 7

2.1 Quy trình công nghệ sản xuất ............................................................................ 7

2.2 Thuyết minh quy trình công nghệ ...................................................................... 8

2.2.1 Tiếp nhận nguyên liệu ................................................................................. 8

2.2.2 Rửa lần 1 ..................................................................................................... 9

2.2.3 Sơ chế ........................................................................................................ 10

2.2.4 Rửa lần 2 ................................................................................................... 11

2.2.5 Dò kim loại lần 1 ....................................................................................... 12

2.2.6 Phân cỡ, loại .............................................................................................. 13

2.2.7 Xử lý .......................................................................................................... 14

iv

2.2.8 Rửa lần 3 ................................................................................................... 15

2.2.9 Xếp khung – cấp đông ............................................................................... 15

2.2.10 Mạ băng ................................................................................................... 16

2.2.11 Tái đông ................................................................................................... 17

2.2.12 Vào túi ..................................................................................................... 17

2.2.13 Dò kim loại 2 ........................................................................................... 18

2.2.14 Đóng thùng .............................................................................................. 19

2.2.15 Trữ đông .................................................................................................. 19

2.3 Sản phẩm .......................................................................................................... 20

2.3.1 Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm .................................................................... 20

2.4 Nôi dung thực nghiệm tại công ty ................................................................... 22

2.4.1 Khảo sát hao hụt định mức sản phẩm tôm cấp đông IQF ......................... 22

2.4.2 Khảo sát Hiệu Suất Thu Hồi sản phẩm tôm cấp đông IQF ....................... 25

Chương 3 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................. 27

3.1 Nhận xét .......................................................................................................... 27

3.2 Kiến nghị

...
LINK DOWNLOAD (BẢN TÓM TẮT)


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (UPDATING...)Đồng bằng sông Cửu Long nước ta có tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản. Mỗi năm ước tính có khoảng hàng ngàn tấn được xuất khẩu qua nhiều nước trên thế giới, đem lại nguồn thu nhập không ít chi đất nước và người dân lao động và góp phần phát triển kinh tế và nhà nước.

Tận dụng ưu thế tiềm năng đó, nhiều nhà máy thủy sản được xây dựng để chế biến nguồn nguyên liệu có sẵn và phần nào tạo công ăn việc làm cho người lao động ở  địa phương. Các công ty được trang bị  hệ  thống máy móc thiết bị  hiện đại, quy trình công nghệ  đạt chuẩn quốc gia.  Các sản phẩm xuất khẩu như tôm tươi đóng Block, tôm đông rời IQF, tôm luộc,… được người tiêu dùng ưa chuộng trong và ngoài nước. 

Đặc biệt sản phẩm tôm tươi đông Block luôn có thế mạnh, có giá trị dinh dưỡng cao và được nhiều thị  trường trên thế  giới ưa chuộng như thị  trường Mỹ, Nhật, Châu Âu,…

Công Ty TNHH Thủy Sản Quang Minh là một trong những công ty tạo được sự  tín nhiệm từ  người tiêu dùng, nâng cao uy tín trên thị  trường trong nước và thế giới. Tôm đông lạnh là mặt hàng chủ lực của công ty do có vùng nguyên liệu dồi dào (Bạc  Liêu, Cà Mau, Kiên Giang,… )  tự  nuôi, tự  cung cấp công ty nên  luôn đáp  ứng đủ nhu cầu cho người tiêu dùng. Vì vậy việc nghiên cứu, khảo sát bổ sung và học hỏi thêm nhiều kiến thức thực tiễn bổ ích trong việc định hướng nghề nghiệp của tôi sau này rất nhiều, khảo sát quy trình công nghệ  sản xuất sản phẩm tôm thẻ  PTO xử  lý cấp đông IQF.


NỘI DUNG:Chương 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ................................................................ 2

1.1 Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển ........................................................ 2

1.2 Quy mô sản xuất ............................................................................................... 3

1.3 Giới thiệu các loại sản phẩm của công ty ......................................................... 3

1.4 Thị trường xuất khẩu ......................................................................................... 5

1.5 Cơ cấu tổ chức sản xuất của công ty ................................................................. 5

1.6 Quy trình thu mua ............................................................................................. 6

1.7 Định hướng phát triển, thuận lợi, khó khăn ...................................................... 6

1.7.1 Định hướng phát triển ................................................................................. 6

1.7.2 Thuận lợi ..................................................................................................... 6

1.7.3 Khó khăn ..................................................................................................... 6

Chương 2 NỘI DUNG THỰC TẬP ......................................................................... 7

2.1 Quy trình công nghệ sản xuất ............................................................................ 7

2.2 Thuyết minh quy trình công nghệ ...................................................................... 8

2.2.1 Tiếp nhận nguyên liệu ................................................................................. 8

2.2.2 Rửa lần 1 ..................................................................................................... 9

2.2.3 Sơ chế ........................................................................................................ 10

2.2.4 Rửa lần 2 ................................................................................................... 11

2.2.5 Dò kim loại lần 1 ....................................................................................... 12

2.2.6 Phân cỡ, loại .............................................................................................. 13

2.2.7 Xử lý .......................................................................................................... 14

iv

2.2.8 Rửa lần 3 ................................................................................................... 15

2.2.9 Xếp khung – cấp đông ............................................................................... 15

2.2.10 Mạ băng ................................................................................................... 16

2.2.11 Tái đông ................................................................................................... 17

2.2.12 Vào túi ..................................................................................................... 17

2.2.13 Dò kim loại 2 ........................................................................................... 18

2.2.14 Đóng thùng .............................................................................................. 19

2.2.15 Trữ đông .................................................................................................. 19

2.3 Sản phẩm .......................................................................................................... 20

2.3.1 Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm .................................................................... 20

2.4 Nôi dung thực nghiệm tại công ty ................................................................... 22

2.4.1 Khảo sát hao hụt định mức sản phẩm tôm cấp đông IQF ......................... 22

2.4.2 Khảo sát Hiệu Suất Thu Hồi sản phẩm tôm cấp đông IQF ....................... 25

Chương 3 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................. 27

3.1 Nhận xét .......................................................................................................... 27

3.2 Kiến nghị

...
LINK DOWNLOAD (BẢN TÓM TẮT)


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: