Khảo sát tình hình sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh tại công ty ấn độ dương n vNgày nay, khi đời sống con người ngày càng được cải thiện, nhu cầu của con người ngày càng cao. Mọi thứ con người sử dụng không chỉ đảm bảo về chất lượng mà phải đảm bảo an toàn cho người  sử dụng. Trong đó, phải kể đến  thực phẩm là thứ thiết yếu không thể thiếu của con người. 

Trong quá trình hòa nhập với thế giới, Việt Nam đã thực hiện việc đổi mới phương thức quản lý chất lượng thực phẩm và áp dụng nhiều hoạt động để nâng cao chất lượng  thực  phẩm  xuất  khẩu  và  tiêu  thụ  nội địa  nhằm đảm  bảo  sức  khỏe  cho người tiêu dùng. 

Hiện nay cá tra là một trong những mặt hàng  thủy sản xuất khẩu chủ lực của ngành  thủy sản Việt Nam, cá Tra được xuất khẩu với nhiều chủng  loại sản phẩm phong phú như: cá nguyên con, cá Tra cắt khúc, cá Tra fillet đông lạnh… trong đó mặt hàng cá tra fillet đông lạnh có khối lượng, giá trị và chiếm ưu thế nhất. Từ cuối năm 2010, giá cá tra nguyên liệu tăng liên tục và hiện đã hơn 23.000 đồng/kg. Tình hình thiếu nguyên liệu đang diễn ra, điều này có lợi cho sự phát triển bền vững, bởi sẽ thúc đẩy nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm tiến tới xây dựng thương hiệu cá tra  Việt Nam. Do đó vấn đề đảm bảo chất lượng mang tầm quan trọng trong quá trình chế biến cá tra hiện nay. 

HACCP  là hệ  thống  kiểm  soát  chất lượng  chặt  chẽ có thể đảm bảo an  toàn  và chất lượng của các sản phẩm thủy sản. Tuy nhiên việc xây dựng và áp dụng HACCP với các mức độ và hiệu quả khác nhau tại các xí nghiệp chế biến. Do đó có nhiều câu hỏi được đặt ra từ phía người tiêu dùng là: “Chương trình HACCP có được thực hiện tốt không? Và chất lượng thực phẩm áp dụng HACCP an toàn như thế nào? 

Để giải quyết được câu hỏi lớn cho người tiêu dùng và để nâng cao hiểu biết của  họ  về  HACCP  thì  tôi  tiến  hành  tìm  hiểu  hệ  thống  quản  lý  chất lượng  theo HACCP  cho  mặt  hàng  cá  tra  fillet đông lạnh  tại  Công  ty  TNHH  Ấn Độ Dương  nhằm tạo lòng tin đối với người tiêu dùng và qua đó đánh giá được hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy. 

 

2. Mục tiêu của đề tài 


Nhằm nâng cao hiểu biết thực tế và có cái nhìn tổng quát hơn về hoạt động sản xuất của một nhà máy chế biến thủy sản trên thực tế tôi tiến hành khảo sát tình hình sản xuất cá tra fillet đông lạnh tại công ty Ấn Độ Dương. 

Để đánh giá hệ thống HACCP và mức độ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo  HACCP  cho  mặt  hàng  cá  tra fillet đông lạnh  của  Công  ty  Ấn Độ Dương tôi tiến hành tìm hiểu các vấn đề sau đây: 

  Cơ cấu tổ chức và thiết kế nhà máy. 

  Nguồn nguyên liệu 

  Các điều kiện tiên quyết và các chương trình tiên quyết. 

  Kế hoạch HACCP của Công ty. 

  Sau khi khảo sát tôi sẽ đưa ra đề nghị đóng góp xây dựng để đảm bảo chất lượng sản phẩm được tốt hơn. 

3. Địa điểm và phương pháp nghiên cứu 

Địa điểm: Công ty Ấn Độ Dương N.V – An Giang. 

Phương pháp nghiên cứu: khảo sát, phân tích, đánh giá tổng hợp. 
LINK DOWNLOADNgày nay, khi đời sống con người ngày càng được cải thiện, nhu cầu của con người ngày càng cao. Mọi thứ con người sử dụng không chỉ đảm bảo về chất lượng mà phải đảm bảo an toàn cho người  sử dụng. Trong đó, phải kể đến  thực phẩm là thứ thiết yếu không thể thiếu của con người. 

Trong quá trình hòa nhập với thế giới, Việt Nam đã thực hiện việc đổi mới phương thức quản lý chất lượng thực phẩm và áp dụng nhiều hoạt động để nâng cao chất lượng  thực  phẩm  xuất  khẩu  và  tiêu  thụ  nội địa  nhằm đảm  bảo  sức  khỏe  cho người tiêu dùng. 

Hiện nay cá tra là một trong những mặt hàng  thủy sản xuất khẩu chủ lực của ngành  thủy sản Việt Nam, cá Tra được xuất khẩu với nhiều chủng  loại sản phẩm phong phú như: cá nguyên con, cá Tra cắt khúc, cá Tra fillet đông lạnh… trong đó mặt hàng cá tra fillet đông lạnh có khối lượng, giá trị và chiếm ưu thế nhất. Từ cuối năm 2010, giá cá tra nguyên liệu tăng liên tục và hiện đã hơn 23.000 đồng/kg. Tình hình thiếu nguyên liệu đang diễn ra, điều này có lợi cho sự phát triển bền vững, bởi sẽ thúc đẩy nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm tiến tới xây dựng thương hiệu cá tra  Việt Nam. Do đó vấn đề đảm bảo chất lượng mang tầm quan trọng trong quá trình chế biến cá tra hiện nay. 

HACCP  là hệ  thống  kiểm  soát  chất lượng  chặt  chẽ có thể đảm bảo an  toàn  và chất lượng của các sản phẩm thủy sản. Tuy nhiên việc xây dựng và áp dụng HACCP với các mức độ và hiệu quả khác nhau tại các xí nghiệp chế biến. Do đó có nhiều câu hỏi được đặt ra từ phía người tiêu dùng là: “Chương trình HACCP có được thực hiện tốt không? Và chất lượng thực phẩm áp dụng HACCP an toàn như thế nào? 

Để giải quyết được câu hỏi lớn cho người tiêu dùng và để nâng cao hiểu biết của  họ  về  HACCP  thì  tôi  tiến  hành  tìm  hiểu  hệ  thống  quản  lý  chất lượng  theo HACCP  cho  mặt  hàng  cá  tra  fillet đông lạnh  tại  Công  ty  TNHH  Ấn Độ Dương  nhằm tạo lòng tin đối với người tiêu dùng và qua đó đánh giá được hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy. 

 

2. Mục tiêu của đề tài 


Nhằm nâng cao hiểu biết thực tế và có cái nhìn tổng quát hơn về hoạt động sản xuất của một nhà máy chế biến thủy sản trên thực tế tôi tiến hành khảo sát tình hình sản xuất cá tra fillet đông lạnh tại công ty Ấn Độ Dương. 

Để đánh giá hệ thống HACCP và mức độ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo  HACCP  cho  mặt  hàng  cá  tra fillet đông lạnh  của  Công  ty  Ấn Độ Dương tôi tiến hành tìm hiểu các vấn đề sau đây: 

  Cơ cấu tổ chức và thiết kế nhà máy. 

  Nguồn nguyên liệu 

  Các điều kiện tiên quyết và các chương trình tiên quyết. 

  Kế hoạch HACCP của Công ty. 

  Sau khi khảo sát tôi sẽ đưa ra đề nghị đóng góp xây dựng để đảm bảo chất lượng sản phẩm được tốt hơn. 

3. Địa điểm và phương pháp nghiên cứu 

Địa điểm: Công ty Ấn Độ Dương N.V – An Giang. 

Phương pháp nghiên cứu: khảo sát, phân tích, đánh giá tổng hợp. 
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: