Luận văn tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (Võ Hoàng Huy)2. SƠ  BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN :

4.1. Số liệu tính toán:

Bê tông : sử dụng bê tông có cấp độ bền chịu nén B20 có :

Rb= 11.5 MPa ; Rbt= 0.9MPa

Cốt thép : Sàn: sử dụng cốt thép loại CI có : Rs= Rsc= 225 MPa

Dầm, cột : sử dụng cốt thép loại CII có: Rs= Rsc= 280 MPa

4.2.  Sơ bộ kích thước sàn :

Chọn chiều dày sàn cho sàn lầu 1:


NỘI DUNG:LỜI CẢM ƠN 1

MỤC LỤC 2

Danh mục ký hiệu sử dụng. 4

PHẦN 1 : KẾT CẤU

1. QUAN ĐIỂM TÍNH TOÁN. 6

2. SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN.

6

2.1. Số liệu tính toán. 6

2.2. Sơ bộ kích thước sàn. 6

2.3. Sơ bộ kích thước dầm. 8

3. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO SÀN.

9

3.1. Xác định tải trọng tác dụng lên các ô sàn. 9

3.2. Xác định nội lực trong sàn. 11

3.3. Chọn và bố trí cốt thép sàn. 15

4. THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ.

23

4.1. Kích thước dầm khung ngang. 23

4.2. Sơ bộ kích thước cột khung ngang. 23

4.3. Tải trọng tác dụng lên khung ngang. 27

4.4. Tính toán và bố trí cốt thép cho dầm khung ngang. 44

4.5. Tính toán và bố trí cốt thép cho cột khung. 51

PHẦN 2 : THI CÔNG

1. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH.

64

2. KỸ THUẬT THI CÔNG.

65

2.1. Thi công móng. 65

2.1.1. Chuẩn bị mặt bằng và giác móng công trình. 65

2.1.2. Thi công ép cọc. 66

2.1.3. Kỹ thuật thi công đào đất hố móng. 68

2.1.4. Kỹ thuật thi công bê tông móng. 71

2.2. Thi công phần thân. 73

2.2.1. Thiết kế ván khuôn. 73

2.2.2. Biện pháp thi công. 81

2.2.3. Tính toán khối lượng kết cấu công trình. 83

3. DỰ TOÁN VÀ LẬP TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH. 88

Trang 2

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

3.1. Khối lượng định mức. 88

3.2. Dự toán xây dựng cơ bản công trình. 106

3.3. Lập tiến độ và biểu đồ nhân lực. 150

TÀI LIỆU THAM KHẢO.


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Hoàng Sum" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD2. SƠ  BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN :

4.1. Số liệu tính toán:

Bê tông : sử dụng bê tông có cấp độ bền chịu nén B20 có :

Rb= 11.5 MPa ; Rbt= 0.9MPa

Cốt thép : Sàn: sử dụng cốt thép loại CI có : Rs= Rsc= 225 MPa

Dầm, cột : sử dụng cốt thép loại CII có: Rs= Rsc= 280 MPa

4.2.  Sơ bộ kích thước sàn :

Chọn chiều dày sàn cho sàn lầu 1:


NỘI DUNG:LỜI CẢM ƠN 1

MỤC LỤC 2

Danh mục ký hiệu sử dụng. 4

PHẦN 1 : KẾT CẤU

1. QUAN ĐIỂM TÍNH TOÁN. 6

2. SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN.

6

2.1. Số liệu tính toán. 6

2.2. Sơ bộ kích thước sàn. 6

2.3. Sơ bộ kích thước dầm. 8

3. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO SÀN.

9

3.1. Xác định tải trọng tác dụng lên các ô sàn. 9

3.2. Xác định nội lực trong sàn. 11

3.3. Chọn và bố trí cốt thép sàn. 15

4. THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ.

23

4.1. Kích thước dầm khung ngang. 23

4.2. Sơ bộ kích thước cột khung ngang. 23

4.3. Tải trọng tác dụng lên khung ngang. 27

4.4. Tính toán và bố trí cốt thép cho dầm khung ngang. 44

4.5. Tính toán và bố trí cốt thép cho cột khung. 51

PHẦN 2 : THI CÔNG

1. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH.

64

2. KỸ THUẬT THI CÔNG.

65

2.1. Thi công móng. 65

2.1.1. Chuẩn bị mặt bằng và giác móng công trình. 65

2.1.2. Thi công ép cọc. 66

2.1.3. Kỹ thuật thi công đào đất hố móng. 68

2.1.4. Kỹ thuật thi công bê tông móng. 71

2.2. Thi công phần thân. 73

2.2.1. Thiết kế ván khuôn. 73

2.2.2. Biện pháp thi công. 81

2.2.3. Tính toán khối lượng kết cấu công trình. 83

3. DỰ TOÁN VÀ LẬP TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH. 88

Trang 2

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

3.1. Khối lượng định mức. 88

3.2. Dự toán xây dựng cơ bản công trình. 106

3.3. Lập tiến độ và biểu đồ nhân lực. 150

TÀI LIỆU THAM KHẢO.


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Hoàng Sum" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: