Đồ án quá trình thiết bị tháp đĩa lỗ không có ống chảy truyền Nước axit axeticNỘI DUNG


Thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ không có ống chảy truyền để phân tách hỗn hợp Nước – Axit Axetic


Các thông số ban đầu :

- Năng suất tính theo hỗn hợp đầu : F = 7.26 tấn/giờ.

- Nồng độ cấu tử dễ bay hơi :

+ Hỗn hợp đầu :

a = 0,38 phần khối lượng.

+ Sản phẩm đỉnh : a = 0,915 phần khối lượng

+ Sản phẩm đáy : a = 0,11 phần khối lượng

Tháp làm việc ở áp suất thường .

- Hồn hợp đầu được gia nhiệt tới nhiệt độ sôi .Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật,nền công nghiệp đã mang lại cho con người những lợi ích vô cùng to lớn về cả vật chất lẫn tinh thần.Để nâng cao đời sống nhân dân,để hòa nhập chung với sự phát triển chung của các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.Đảng và nhà nước ta đã đề ra mục tiêu: công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nuớc những ngành kinh tế mũi nhọn:công nghệ thông tin ,công nghệ sinh học công nghệ điện tử tự động hóa,công nghệ vật liệu mới…công nghệ hóa giữ vai trò quan trọng trong việc sản xuất các sản phẩm phục vụ cho nền kinh tế quốc dân.Tạo tiền đề cho nhiều ngành khác phát triển.

Khi kinh tế phát triển nhu cầu của con người ngày càng tăng.Do vậy các sản phẩm cũng đòi hỏi cao hơn,đa dạng hơn,phong phú hơn theo đó công nghệ sản xuất cũng phải nâng cao.trong công nghệ hóa học nói chung viêc sử dụng hóachất có độ tinh khiết cao là yếu tố căn bản  tạo ra sản phẩm có chất lượng cao.Có nhiều phương pháp khác nhau để làm tăng nồng độ,độ tinh khiết:chưng cất,cô đặc.trích li…tùy vào tính chất của hệ mà ta lựa chọn phương pháp thích hợp.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)NỘI DUNG


Thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ không có ống chảy truyền để phân tách hỗn hợp Nước – Axit Axetic


Các thông số ban đầu :

- Năng suất tính theo hỗn hợp đầu : F = 7.26 tấn/giờ.

- Nồng độ cấu tử dễ bay hơi :

+ Hỗn hợp đầu :

a = 0,38 phần khối lượng.

+ Sản phẩm đỉnh : a = 0,915 phần khối lượng

+ Sản phẩm đáy : a = 0,11 phần khối lượng

Tháp làm việc ở áp suất thường .

- Hồn hợp đầu được gia nhiệt tới nhiệt độ sôi .Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật,nền công nghiệp đã mang lại cho con người những lợi ích vô cùng to lớn về cả vật chất lẫn tinh thần.Để nâng cao đời sống nhân dân,để hòa nhập chung với sự phát triển chung của các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.Đảng và nhà nước ta đã đề ra mục tiêu: công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nuớc những ngành kinh tế mũi nhọn:công nghệ thông tin ,công nghệ sinh học công nghệ điện tử tự động hóa,công nghệ vật liệu mới…công nghệ hóa giữ vai trò quan trọng trong việc sản xuất các sản phẩm phục vụ cho nền kinh tế quốc dân.Tạo tiền đề cho nhiều ngành khác phát triển.

Khi kinh tế phát triển nhu cầu của con người ngày càng tăng.Do vậy các sản phẩm cũng đòi hỏi cao hơn,đa dạng hơn,phong phú hơn theo đó công nghệ sản xuất cũng phải nâng cao.trong công nghệ hóa học nói chung viêc sử dụng hóachất có độ tinh khiết cao là yếu tố căn bản  tạo ra sản phẩm có chất lượng cao.Có nhiều phương pháp khác nhau để làm tăng nồng độ,độ tinh khiết:chưng cất,cô đặc.trích li…tùy vào tính chất của hệ mà ta lựa chọn phương pháp thích hợp.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: