Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài của công ty cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị



I. Môi trường vĩ mô

1. Yếu tố thuộc môi trường kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người có ảnh hưởng tới việc tiêu thụ các sản phẩm bánh kẹo. Khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh, thu nhập của người dân cao, đời sống vật chất được đảm bảo thì các nhu cầu nâng cao dinh dưỡng, nhu cầu biếu tặng các loại thực phẩm cao cấp, trong đó có bánh kẹo cũng tăng. Nếu nền kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng, thu nhập của người dân sụt giảm, không đảm bảo những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu hàng ngày thì ngành sản xuất bánh kẹo chắc chắn bị tác động.



NỘI DUNG:



I. Môi trường vĩ mô 3

1. Yếu tố thuộc môi trường kinh tế 3

2. Yếu tố chính trị pháp luật 7

3. Yếu tố dân số, văn hóa- xã hội 7

4. Yếu tố công nghệ 9

a. Yếu tố công nghệ thuộc về nội tại của Công ty 9

b. Yếu tố Khoa học – Công nghệ bên ngoài 10

5. Yếu tố môi trường tự nhiên 10

II. Môi trường ngành 11

1. Nhà cung cấp 11

2. Sản phẩm thay thế và sức ép của những sản phẩm thay thế 13

3. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: 15

4. Đối thủ cạnh tranh hiện tại 16





LINK DOWNLOAD



I. Môi trường vĩ mô

1. Yếu tố thuộc môi trường kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người có ảnh hưởng tới việc tiêu thụ các sản phẩm bánh kẹo. Khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh, thu nhập của người dân cao, đời sống vật chất được đảm bảo thì các nhu cầu nâng cao dinh dưỡng, nhu cầu biếu tặng các loại thực phẩm cao cấp, trong đó có bánh kẹo cũng tăng. Nếu nền kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng, thu nhập của người dân sụt giảm, không đảm bảo những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu hàng ngày thì ngành sản xuất bánh kẹo chắc chắn bị tác động.



NỘI DUNG:



I. Môi trường vĩ mô 3

1. Yếu tố thuộc môi trường kinh tế 3

2. Yếu tố chính trị pháp luật 7

3. Yếu tố dân số, văn hóa- xã hội 7

4. Yếu tố công nghệ 9

a. Yếu tố công nghệ thuộc về nội tại của Công ty 9

b. Yếu tố Khoa học – Công nghệ bên ngoài 10

5. Yếu tố môi trường tự nhiên 10

II. Môi trường ngành 11

1. Nhà cung cấp 11

2. Sản phẩm thay thế và sức ép của những sản phẩm thay thế 13

3. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: 15

4. Đối thủ cạnh tranh hiện tại 16





LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: