SÁCH - Hóa học hữu cơ - Full Tập 1 + 2 + 3 (Nguyễn Đình Thành)Nội dung của cuốn sách Hóa Học Hữu Cơ – Nguyễn Đình Thành đề cập một cách khá chi tiết về các lớp hợp chất hữu cơ. Các tinh chất hoả học cơ bản nhất của các lớp hợp chất hữu cơ này đều được nêu ra, cùng với các cơ chế của các phản ứng được mô tả một cách tỉ mỉ, nhằm giúp .cho người đọc hiểu một cách sâu sắc về mỗi phản ứng đang được xem xét. Ở trong mỗi phản ứng hoặc cơ chế phản ứng, các liên kết hoặc nguyên tử, nhóm nguyên tử bị thay đổi trong quá trình phản ứng được nhấn mạnh bằng các kí tự in đậm, in đậm – nghiêng hoặc nghiêng. Điều này giúp cho người đọc theo dõi được tiến trình của mỗi phản ứng. Các phản ứng tổng hợp chính của mỗi lớp hợp chất đều được nêu ra, và đều được nêu bật mối quan hệ với tính chất hoá học của hợp chất và xuất phát tương ứng. Trong mỗi chương đều có các bài tập kèm theo, cùng với hệ thống các bài tập mẫu (trong cuổn sách này được gọi là các Bài tập áp dụng) nhằm giúp cho người đọc tìm hiểu cách giải một bài tập về hoá học hữu cơ, để từ đó có thể tự giải quyết các bài tập khác, được sử dụng trong quá trình học trên lớp và ở nhà. Cuốn sách được chia thành ba tập, với bổ cục như sau:


Hóa học hữu cơ tập 1


Chương 1. Cẩu trúc và liên kếtChương 2. Các liên kết cộng hoá trị phân cực. Acid và base

Chương 3. Alkan và hoá học lập thể của chúng

Chương 4. Cyclo alkan và hoá học lập thể của chủng

Chương 5. Tổng quan về phản ứng hữu cơ

Chương 6. Alken: cấu trúc và khả năng phản úng

Chương 7. Alken: phản ứng và tổng hợp

Chương 8. Alkyn. Tổng hợp hữu cơ

Chương 9. Hoá học lập thể ở trung tâm tứ diện

Chương 10. Các alkyl halide

Chương 11. Phản ứng của các alkyl halide: sự thế và sự tách nucleophil

Chương 12. Phương pháp xác định cấu trúc: phổ khối lượng và phổ hồng ngoại.

Chương 13. Phương pháp xác định cấu trúc: phổ cộng hưởng từ nhân

Chương 14. Hợp chất liên hợp và phổ tử ngoạiHóa Học Hữu Cơ Tập 2 


Chương 15. Benzen và tính thơm

Chương 16. Hoá học của benzen: phản ứng thế electrophil thơm

Chương 17. Các hợp chất cơ-kim

Chương 18. Alcohol và phenol

Chương 19. Ether và epoxide. Thiol và sulfide

Chương 20a. Mở đầu về các hợp chất chứa nhóm carbonyl

Chương 20. Aldehyd và keton: phản ứng cộng hợp nucleophil

Chương 21. Acid carboxylic và nitril

Chương 22. Các dẫn xuất acid carboxylic: phản ứng thế acyl nucleophil

Chương 23. Phản ứng thế a carbonyl

Chương 24. Các phản ứng ngưng tụ carbonyl

Chương 25. Amin và dãn xuấtHóa Học Hữu Cơ Tập 3


Chương 26. Các phân tử sinh học: carbohydrate

Chương 27. Các phân tử sinh học: amino acid, peptid và protein

Chương 28. Các phân tử sinh học: lipid

Chương 29. Các phân tử sinh học: acid nucleic

Chương 30. Hoá học hữu cơ của con đường trao đổi chất

Chương 31. Orbital và hoá học hữu cơ: các phản úng pericyclic

Chương 32. Polymer tổng hợp

Chương 33. Các hợp chất dị vòng

Chương 34. Hoá học hữu cơ của thuốc


Những vấn đề cơ bản nhất của lí thuyết hoá học hữu cơ là vốn kiến thức mà sinh viên Khoa Hoá học cần phải nắm bắt và hiểu rõ một cách sâu sắc. Cuốn Hoá học Hữu cơ được biên soạn ra nhằm mục đích trang bị cho sinh viên ngành Hoá học những hiểu biết về các lớp hợp chất hữu cơ, từ tên gọi, nguồn gốc, phương pháp điều chế cho đến các tính chất hóa học của các lớp hợp chất hữu cơ này. Đồng thời bộ giáo trình này cũng là tài liệu tham khảo cho học viên cao học, giảng viêng và giáo viên THPT.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 4LINK DOWNLOAD - TẬP 1


LINK DOWNLOAD - TẬP 2 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - TẬP 3 (UPDATING...)Nội dung của cuốn sách Hóa Học Hữu Cơ – Nguyễn Đình Thành đề cập một cách khá chi tiết về các lớp hợp chất hữu cơ. Các tinh chất hoả học cơ bản nhất của các lớp hợp chất hữu cơ này đều được nêu ra, cùng với các cơ chế của các phản ứng được mô tả một cách tỉ mỉ, nhằm giúp .cho người đọc hiểu một cách sâu sắc về mỗi phản ứng đang được xem xét. Ở trong mỗi phản ứng hoặc cơ chế phản ứng, các liên kết hoặc nguyên tử, nhóm nguyên tử bị thay đổi trong quá trình phản ứng được nhấn mạnh bằng các kí tự in đậm, in đậm – nghiêng hoặc nghiêng. Điều này giúp cho người đọc theo dõi được tiến trình của mỗi phản ứng. Các phản ứng tổng hợp chính của mỗi lớp hợp chất đều được nêu ra, và đều được nêu bật mối quan hệ với tính chất hoá học của hợp chất và xuất phát tương ứng. Trong mỗi chương đều có các bài tập kèm theo, cùng với hệ thống các bài tập mẫu (trong cuổn sách này được gọi là các Bài tập áp dụng) nhằm giúp cho người đọc tìm hiểu cách giải một bài tập về hoá học hữu cơ, để từ đó có thể tự giải quyết các bài tập khác, được sử dụng trong quá trình học trên lớp và ở nhà. Cuốn sách được chia thành ba tập, với bổ cục như sau:


Hóa học hữu cơ tập 1


Chương 1. Cẩu trúc và liên kếtChương 2. Các liên kết cộng hoá trị phân cực. Acid và base

Chương 3. Alkan và hoá học lập thể của chúng

Chương 4. Cyclo alkan và hoá học lập thể của chủng

Chương 5. Tổng quan về phản ứng hữu cơ

Chương 6. Alken: cấu trúc và khả năng phản úng

Chương 7. Alken: phản ứng và tổng hợp

Chương 8. Alkyn. Tổng hợp hữu cơ

Chương 9. Hoá học lập thể ở trung tâm tứ diện

Chương 10. Các alkyl halide

Chương 11. Phản ứng của các alkyl halide: sự thế và sự tách nucleophil

Chương 12. Phương pháp xác định cấu trúc: phổ khối lượng và phổ hồng ngoại.

Chương 13. Phương pháp xác định cấu trúc: phổ cộng hưởng từ nhân

Chương 14. Hợp chất liên hợp và phổ tử ngoạiHóa Học Hữu Cơ Tập 2 


Chương 15. Benzen và tính thơm

Chương 16. Hoá học của benzen: phản ứng thế electrophil thơm

Chương 17. Các hợp chất cơ-kim

Chương 18. Alcohol và phenol

Chương 19. Ether và epoxide. Thiol và sulfide

Chương 20a. Mở đầu về các hợp chất chứa nhóm carbonyl

Chương 20. Aldehyd và keton: phản ứng cộng hợp nucleophil

Chương 21. Acid carboxylic và nitril

Chương 22. Các dẫn xuất acid carboxylic: phản ứng thế acyl nucleophil

Chương 23. Phản ứng thế a carbonyl

Chương 24. Các phản ứng ngưng tụ carbonyl

Chương 25. Amin và dãn xuấtHóa Học Hữu Cơ Tập 3


Chương 26. Các phân tử sinh học: carbohydrate

Chương 27. Các phân tử sinh học: amino acid, peptid và protein

Chương 28. Các phân tử sinh học: lipid

Chương 29. Các phân tử sinh học: acid nucleic

Chương 30. Hoá học hữu cơ của con đường trao đổi chất

Chương 31. Orbital và hoá học hữu cơ: các phản úng pericyclic

Chương 32. Polymer tổng hợp

Chương 33. Các hợp chất dị vòng

Chương 34. Hoá học hữu cơ của thuốc


Những vấn đề cơ bản nhất của lí thuyết hoá học hữu cơ là vốn kiến thức mà sinh viên Khoa Hoá học cần phải nắm bắt và hiểu rõ một cách sâu sắc. Cuốn Hoá học Hữu cơ được biên soạn ra nhằm mục đích trang bị cho sinh viên ngành Hoá học những hiểu biết về các lớp hợp chất hữu cơ, từ tên gọi, nguồn gốc, phương pháp điều chế cho đến các tính chất hóa học của các lớp hợp chất hữu cơ này. Đồng thời bộ giáo trình này cũng là tài liệu tham khảo cho học viên cao học, giảng viêng và giáo viên THPT.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 4LINK DOWNLOAD - TẬP 1


LINK DOWNLOAD - TẬP 2 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - TẬP 3 (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: