TẠP CHÍ DINH DƯỠNG THỰC PHẨM - TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM 3-5 TUỔI TẠI MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2016Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả tình trạng dinh dưỡng (TTDD) của trẻ em 3–5 tuổi tại một số xã, thị trấn thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình năm 2016. phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được tiến hành trên 505 trẻ em 3-5 tuổi tại trường mẫu giáo xã An Mỹ, An Thanh, thị trấn An Bài thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Cân nặng, chiều cao, tuổi, giới được thu thập, TTDD được phân loại dựa theo Z-Score cân nặng/tuổi, chiều cao/tuổi, cân nặng/chiều cao và BMI/tuổi của tổ chức y tế thế giới năm 2006. Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) nhẹ cân là 6,7%, SDD thấp còi là 6,9%, SDD gày còm là 6,7%, thừa cân béo phì là 4,7%. Kết luận: Tỷ lệ SDD của trẻ tại nơi điều tra khá thấp; sự xuất hiện nhiều trẻ thừa cân-béo phì khẳng định gánh nặng kép về SDD ở trẻ 3-5 tuổi tại địa bàn điều tra.Từ khóa


Tình trạng dinh dưỡng, trẻ em, Quỳnh Phụ, Thái Bình, thấp còi, thừa cân


Tài liệu tham khảo


1. Bộ Y tế, Viện Dinh Dưỡng (2012). Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

2. Lê Thị Hương (2015). Dinh dưỡng cộng đồng. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

3. Murillo-Zamora E, Garcia-Ceballos R, Delgado-Enciso I, Garza-Guajardo R, Barboza-Quintana O, Rodriguez-Sanchez IP, Mendoza-Cano O. (2016). Regionallevel estimation of expected years of life lost attributable to overweight and obesity among Mexican adults. Glob Health Action;9(1):316-42. 

4. Viện Dinh Dưỡng (2015). Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi theo các mức độ, theo vùng sinh thái. Số liệu thống kê suy dinh dưỡng trẻ em năm 2000,2015. 

5. Phạm Thị Phương Thảo (2014). Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em trường mầm non Chiềng Sinh-Chiềng Sinh-Sơn La. Khóa luận tốt nghiệp.Đại Học Tây Bắc. 

6. Phạm Thanh Tú (2015). Tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan tại xã Nam Hải huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình. Khóa luận tốt nghiệp. Đại Học Y Hà Nội. 

7. Nguyễn Minh Tuấn (2010). Huy động nguồn lực cộng đồng chăm sóc dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi dân tộc Sán Chay Thái Nguyên. Luận văn tiến sĩ y học. Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

8. Trần Thị Thanh Huyền (2004). Sự phát triển và tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 3-6 tuổi ở 2 trường mẫu giáo tại Hà Nội. Khóa luận tốt nghiệp. Đại học Y Hà Nội. 

9. Anuradha R, Sivanandham R, Salome SD, Francis R, Sampavi S, Prasad R, Sabu SR, Roopa D (2014). Nutritional Status of Children Aged 3-6 Years in a Rural Area of Tamilnadu. Journal of Clinical and Diagnostic Research;8(10):JC01-JC04. 

10.Lemchi SN, Opara VC (2015). Nutritional status of pre-school children in urban and rural areas of Owerri North, Imo State, Nigeria. International journal of innovative research & development;4(10):70-77.

LINK DOWNLOAD Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả tình trạng dinh dưỡng (TTDD) của trẻ em 3–5 tuổi tại một số xã, thị trấn thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình năm 2016. phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được tiến hành trên 505 trẻ em 3-5 tuổi tại trường mẫu giáo xã An Mỹ, An Thanh, thị trấn An Bài thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Cân nặng, chiều cao, tuổi, giới được thu thập, TTDD được phân loại dựa theo Z-Score cân nặng/tuổi, chiều cao/tuổi, cân nặng/chiều cao và BMI/tuổi của tổ chức y tế thế giới năm 2006. Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) nhẹ cân là 6,7%, SDD thấp còi là 6,9%, SDD gày còm là 6,7%, thừa cân béo phì là 4,7%. Kết luận: Tỷ lệ SDD của trẻ tại nơi điều tra khá thấp; sự xuất hiện nhiều trẻ thừa cân-béo phì khẳng định gánh nặng kép về SDD ở trẻ 3-5 tuổi tại địa bàn điều tra.Từ khóa


Tình trạng dinh dưỡng, trẻ em, Quỳnh Phụ, Thái Bình, thấp còi, thừa cân


Tài liệu tham khảo


1. Bộ Y tế, Viện Dinh Dưỡng (2012). Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

2. Lê Thị Hương (2015). Dinh dưỡng cộng đồng. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

3. Murillo-Zamora E, Garcia-Ceballos R, Delgado-Enciso I, Garza-Guajardo R, Barboza-Quintana O, Rodriguez-Sanchez IP, Mendoza-Cano O. (2016). Regionallevel estimation of expected years of life lost attributable to overweight and obesity among Mexican adults. Glob Health Action;9(1):316-42. 

4. Viện Dinh Dưỡng (2015). Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi theo các mức độ, theo vùng sinh thái. Số liệu thống kê suy dinh dưỡng trẻ em năm 2000,2015. 

5. Phạm Thị Phương Thảo (2014). Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em trường mầm non Chiềng Sinh-Chiềng Sinh-Sơn La. Khóa luận tốt nghiệp.Đại Học Tây Bắc. 

6. Phạm Thanh Tú (2015). Tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan tại xã Nam Hải huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình. Khóa luận tốt nghiệp. Đại Học Y Hà Nội. 

7. Nguyễn Minh Tuấn (2010). Huy động nguồn lực cộng đồng chăm sóc dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi dân tộc Sán Chay Thái Nguyên. Luận văn tiến sĩ y học. Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

8. Trần Thị Thanh Huyền (2004). Sự phát triển và tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 3-6 tuổi ở 2 trường mẫu giáo tại Hà Nội. Khóa luận tốt nghiệp. Đại học Y Hà Nội. 

9. Anuradha R, Sivanandham R, Salome SD, Francis R, Sampavi S, Prasad R, Sabu SR, Roopa D (2014). Nutritional Status of Children Aged 3-6 Years in a Rural Area of Tamilnadu. Journal of Clinical and Diagnostic Research;8(10):JC01-JC04. 

10.Lemchi SN, Opara VC (2015). Nutritional status of pre-school children in urban and rural areas of Owerri North, Imo State, Nigeria. International journal of innovative research & development;4(10):70-77.

LINK DOWNLOAD 

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: