Xây dựng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP cho sản phẩm cá Tra Fillet đông lạnh tại xí nghiệp Vĩnh NguyênKiểm soát chất lượng vệ sinh và an toàn thực phẩm luôn là mối quan tâm của toàn xã hội, mọi thời đại, đặt biệt là hiện nay, khi nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống con người ngày càng cao trong khi chất lượng môi trường ngày càng thấp, nghĩa là hiểm họa từ các mối nguy lý, hóa và sinh học từ môi trường vào thực phẩm ngày càng lớn hơn. Trong xu thế hội nhập hiện nay, các xí nghiệp chế biến thực phẩm và nhất là trong các xí nghiệp chế biến thủy sản không thể không coi trọng yếu tố an toàn thực phẩm nếu muốn sản phẩm của mình đủ sức cạnh tranh không chỉ trên thị trường nội địa mà cả trên các thị trường nhập khẩu lớn với yêu cầu vệ sinh ngày một khắc khe như Mỹ, EU, Nhật … Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở HACCP hiện đã trở thành một công cụ kiểm soát chất lượng vệ sinh và an toàn thực phẩm hữu hiệu của các xí nghiệp chế biến trên toàn thế giới.

Ý  thức được xu hướng trên, rất nhiều xí nghiệp chế biến thủy sản đã triển khai chương trình quản lý chất lượng theo HACCP. Nhằm hỗ trợ việc quản lý theo quá trình và tăng cường khả năng tư duy tổng thể cho những người tổ chức thực hiện và những người trực tiếp thực hiện hệ thống quản lý chất lượng. Khoa Chế biến trường Đại học Nha Trang đã giao cho em thực hiện đề tài “Xây dựng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại Công ty Vĩnh Nguyên”. Nội dung đồ án gồm các phần sau:

 Giới thiệu về công ty.

 Quy trình công nghệ chế biến.

 Khảo sát các điều kiện áp dụng HACCP tại xí nghiệp.

 Xây dựng chương trình HACCP cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh.

 Kết luận và đề xuất ý kiến.

Trong quá trình thực hiện em cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu và sự tận tình giúp đỡ của PGS TS Trần Thị Luyến, ThS Phạm Quốc Đạt, thầy cô giáo bộ môn Công nghệ thực phẩm và các cán bộ kỹ thuật Công ty Vĩnh Nguyên. Tuy hết sức cố gắng nhưng có thể vẫn còn những sai sót và hạn chế không tránh khỏi. Rất mong thầy cô, các bạn đóng góp ý kiến để đồ án có nội dung hoàn chỉnh hơn.

LINK DOWNLOADKiểm soát chất lượng vệ sinh và an toàn thực phẩm luôn là mối quan tâm của toàn xã hội, mọi thời đại, đặt biệt là hiện nay, khi nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống con người ngày càng cao trong khi chất lượng môi trường ngày càng thấp, nghĩa là hiểm họa từ các mối nguy lý, hóa và sinh học từ môi trường vào thực phẩm ngày càng lớn hơn. Trong xu thế hội nhập hiện nay, các xí nghiệp chế biến thực phẩm và nhất là trong các xí nghiệp chế biến thủy sản không thể không coi trọng yếu tố an toàn thực phẩm nếu muốn sản phẩm của mình đủ sức cạnh tranh không chỉ trên thị trường nội địa mà cả trên các thị trường nhập khẩu lớn với yêu cầu vệ sinh ngày một khắc khe như Mỹ, EU, Nhật … Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở HACCP hiện đã trở thành một công cụ kiểm soát chất lượng vệ sinh và an toàn thực phẩm hữu hiệu của các xí nghiệp chế biến trên toàn thế giới.

Ý  thức được xu hướng trên, rất nhiều xí nghiệp chế biến thủy sản đã triển khai chương trình quản lý chất lượng theo HACCP. Nhằm hỗ trợ việc quản lý theo quá trình và tăng cường khả năng tư duy tổng thể cho những người tổ chức thực hiện và những người trực tiếp thực hiện hệ thống quản lý chất lượng. Khoa Chế biến trường Đại học Nha Trang đã giao cho em thực hiện đề tài “Xây dựng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại Công ty Vĩnh Nguyên”. Nội dung đồ án gồm các phần sau:

 Giới thiệu về công ty.

 Quy trình công nghệ chế biến.

 Khảo sát các điều kiện áp dụng HACCP tại xí nghiệp.

 Xây dựng chương trình HACCP cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh.

 Kết luận và đề xuất ý kiến.

Trong quá trình thực hiện em cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu và sự tận tình giúp đỡ của PGS TS Trần Thị Luyến, ThS Phạm Quốc Đạt, thầy cô giáo bộ môn Công nghệ thực phẩm và các cán bộ kỹ thuật Công ty Vĩnh Nguyên. Tuy hết sức cố gắng nhưng có thể vẫn còn những sai sót và hạn chế không tránh khỏi. Rất mong thầy cô, các bạn đóng góp ý kiến để đồ án có nội dung hoàn chỉnh hơn.

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: