ĐỒ ÁN - THIẾT KẾ MÁY ĐÓNG NẮP CHAI BIA - Công suất 30000 chai/giờ (Thuyết minh + Bản vẽ)1.5 Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp.


Trong phạm vi luận văn tốt nghiệp của mình, em thực hiện thiết kế máy chiết, máy đóng nắp và máy thanh trùng chai bia.


Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống:


Năng suất : 30000 chai/ giờ.

Dung tích bình chứa 0.33 lít.

Đảm bảo khi chiết không bắn tung toé bia ra phạm vi xung quanh.

Sử dụng 72 vòi chiết.

Các chi tiết máy bảo đảm độ bền khi tiếp xúc với bia.

Trong quá trình chiết chai được cấp tự động đến các vòi chiết bằng băng tải.NỘI DUNG:Chương 1: Tổng quan về lĩnh vực sản xuất.


            1.1 Tổng quan về bia.


            1.2 Quy trình công nghệ sản xuất bia chai.


            1.3 Sơ đồ dây chuyền thiết bị sản xuất bia chai.


            1.4 Máy móc thiết bị trong xưởng chiết bia chai.


            1.5 Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp (máy chiết, đóng nắp và thanh trùng).


            1.6 Các giai đoạn chiết bia chai.


Chương 2: Phân tích lựa chọn phương án thiết kế


            2.1 Các thiết bị cần thiết trong hệ thống


            2.2 Quy trình hoạt động của hệ thống ( Sơ đồ khối: cấp chai>chiết>đóng nắp>thanh trùng)


            2.3 Phân tích lựa chọn các phương án thiết kế


                        2.3.1 Phân tích lựa chọn phương án thiết kế cụm máy chiết và máy đóng nắp.


                                    2.3.1.1 Phương án chiết và đóng nắp theo đường tròn


                                    2.3.1.2 Phương án chiết và đóng nắp theo đường thẳng


                        2.3.2 Phân tích lựa chọn phương án thiết kế máy thanh trùng


                                    2.3.2.1 Máy thanh trùng băng tải thẳng phun nước.


                                    2.3.2.2 Máy thanh trùng băng tải thẳng ngâm trong nước.


                                    2.3.2.3 Máy thanh trùng băng tải tròn xoay.


Chương 3: Thiết kế động học máy thiết bị.


            3.1 Máy chiết và đóng nắp


                        3.1.1 Tính toán khối lượng các chi tiết.


                        3.1.2 Tính chọn động cơ.


                        3.1.3 Tính tỉ số truyền cho các cơ cấu truyền động.


                        3.1.4 Tính số răng các bộ truyền.


                        3.1.5 Tính chọn đai.


            3.2 Máy thanh trùng


                        3.2.1 Tính toán khối lượng các chi tiết


                        3.2.2 Tính chọn động cơ.


                        3.2.3 Tính tỉ số truyền cho các cơ cấu truyền động.


                        3.2.4 Tính số răng các bộ truyền.


            3.3 Băng tải


Chương 4: Thiết kế động lực học.


Chương 5: Thiết kế hệ thống điều khiển.


Chương 6: Thiết kế kết cấu máy.


Chương 7: Tính toán chỉ tiêu kinh tế.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD1.5 Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp.


Trong phạm vi luận văn tốt nghiệp của mình, em thực hiện thiết kế máy chiết, máy đóng nắp và máy thanh trùng chai bia.


Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống:


Năng suất : 30000 chai/ giờ.

Dung tích bình chứa 0.33 lít.

Đảm bảo khi chiết không bắn tung toé bia ra phạm vi xung quanh.

Sử dụng 72 vòi chiết.

Các chi tiết máy bảo đảm độ bền khi tiếp xúc với bia.

Trong quá trình chiết chai được cấp tự động đến các vòi chiết bằng băng tải.NỘI DUNG:Chương 1: Tổng quan về lĩnh vực sản xuất.


            1.1 Tổng quan về bia.


            1.2 Quy trình công nghệ sản xuất bia chai.


            1.3 Sơ đồ dây chuyền thiết bị sản xuất bia chai.


            1.4 Máy móc thiết bị trong xưởng chiết bia chai.


            1.5 Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp (máy chiết, đóng nắp và thanh trùng).


            1.6 Các giai đoạn chiết bia chai.


Chương 2: Phân tích lựa chọn phương án thiết kế


            2.1 Các thiết bị cần thiết trong hệ thống


            2.2 Quy trình hoạt động của hệ thống ( Sơ đồ khối: cấp chai>chiết>đóng nắp>thanh trùng)


            2.3 Phân tích lựa chọn các phương án thiết kế


                        2.3.1 Phân tích lựa chọn phương án thiết kế cụm máy chiết và máy đóng nắp.


                                    2.3.1.1 Phương án chiết và đóng nắp theo đường tròn


                                    2.3.1.2 Phương án chiết và đóng nắp theo đường thẳng


                        2.3.2 Phân tích lựa chọn phương án thiết kế máy thanh trùng


                                    2.3.2.1 Máy thanh trùng băng tải thẳng phun nước.


                                    2.3.2.2 Máy thanh trùng băng tải thẳng ngâm trong nước.


                                    2.3.2.3 Máy thanh trùng băng tải tròn xoay.


Chương 3: Thiết kế động học máy thiết bị.


            3.1 Máy chiết và đóng nắp


                        3.1.1 Tính toán khối lượng các chi tiết.


                        3.1.2 Tính chọn động cơ.


                        3.1.3 Tính tỉ số truyền cho các cơ cấu truyền động.


                        3.1.4 Tính số răng các bộ truyền.


                        3.1.5 Tính chọn đai.


            3.2 Máy thanh trùng


                        3.2.1 Tính toán khối lượng các chi tiết


                        3.2.2 Tính chọn động cơ.


                        3.2.3 Tính tỉ số truyền cho các cơ cấu truyền động.


                        3.2.4 Tính số răng các bộ truyền.


            3.3 Băng tải


Chương 4: Thiết kế động lực học.


Chương 5: Thiết kế hệ thống điều khiển.


Chương 6: Thiết kế kết cấu máy.


Chương 7: Tính toán chỉ tiêu kinh tế.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: