ĐATN tính toán thiết kế máy cắt khắc laser mini - Thiết kế và chế tạo máy cắt khắc LaserNgày nay, nghành công nghiệp trang trí, điêu khắc trên các vật liệu khác nhau được hình thành và phát triển mạnh mẽ và cũng vì thế đòi hỏi những công cụ máy móc gia công chính xác và gia tăng năng xuất. Nắm được tầm quan trọng đó, nhóm em đã làm đề tài “ Thiết kế và chế tạo máy cắt khắc Laser “ nhằm điều khiển máy giúp vẽ, khắc logo,… ngày càng trở nên đơn giản.


NỘI DUNG:
Chương 1. Tổng quan về công nghệ máy cắt bằng Laser.......................................................7
1.1. Một vài vấn đề về máy cắt bằng Laser............................................................................7
1.1.1. Đặc điểm quá trình cắt bằng Laser...........................................................................7
1.1.2. Máy cắt bằng Laser................................................................................................10
1.1.3. Phân loại máy cắt bằng Laser.................................................................................36
1.1.4. Đặc điểm của Laser.................................................................................................37
1.1.5. Khả năng ứng dụng của Laser................................................................................37
1.1.6. Cơ chế gia công cắt gọt bằng chùm tia Laser.........................................................37
1.2. Cơ tính của Laser dùng để loại bỏ các vật liệu.............................................................38
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình cắt bằng Laser...................................................38
1.3.1. Ảnh hưởng thông số của các thiết bị cắt.................................................................39
1.3.2. Ảnh hưởng của công nghệ cắt.................................................................................41
1.4. Ứng dụng gia công CNC Laser.....................................................................................44
1.4.1. Máy cắt CNC Laser................................................................................................44
1.4.2. Ứng dụng của Laser trong ngành điêu khắc...........................................................45
1.4.3. Một số loại máy Laser thông dụng........................................................................46
Kết luận Chương 1...............................................................................................................47
Chương 2. Thiết kế chế tạo máy khắc Laser...........................................................................48
Đặt vấn đề............................................................................................................................48
2.1. Phân tích và chọn kết cấu khung máy...........................................................................49
2.1.1. Các phương án thiết kế...........................................................................................49
2.1.2. Thiết kế khung máy.................................................................................................50
2.1.3. Nguyên lý hoạt động của máy gia công máy khắc Laser thiết kế..........................55
2.2. Hệ thống điều khiển......................................................................................................57
2.2.1. Hệ thống điều khiển bằng cơ khí............................................................................57
2.2.2. Hệ thống điều khiển điện tử....................................................................................65
2.3. Tính toán thiết kế một số cơ cấu...................................................................................72


2.3.1. Chọn ổ lăn...............................................................................................................72
2.3.2. Thiết kế gối đỡ trục.................................................................................................74
Chương 3. Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết điển hình..................................76
3.1. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết.....................................................................77
3.2. Phân tích tính công nghệ của chi tiết............................................................................77


 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
3.3. Xác định dạng sản xuất.................................................................................................78
3.4. Tính toán chế độ cắt......................................................................................................80
3.4.1. Nguyên công 1: Cắt phôi........................................................................................80
3.4.2. Nguyên công 2: Khỏa mặt đầu và khoan tâm.........................................................81
3.4.3. Nguyên công 3:Tiện bậc trục Ø12, Ø8, tiện rãnh...................................................85
3.4.4. Nguyên công 4:Tiện bậc trục Ø10, Ø8, tiện rãnh, tiện ren (đầu còn lại)................89
3.4.5. Nguyên công 5: Gia công rãnh vít me bi................................................................94
3.4.6. Nguyên công 6: Nhiệt luyện...................................................................................97
3.4.9. Nguyên công 9: Mài cổ trục Ø8............................................................................103
3.4.10. Nguyên công 10: Kiểm tra..................................................................................105
3.5. Xác định thời gian nguyên công.................................................................................106
3.5.1. Nguyên công 2: Khỏa mặt đầu và khoan tâm.......................................................106
3.5.2. Nguyên công 3 : Tiện bậc trục Ø12, Ø8 và tiện rãnh...........................................107
3.5.3. Nguyên công 4 : Tiện bậc trục Ø10, Ø8 và tiện rãnh (đầu còn lại)......................108
3.5.4. Nguyên công 5 : Gia công rãnh vít me bi.............................................................109
3.5.5. Nguyên công 7 : Mài rãnh vít me bi.....................................................................109
3.5.6. Nguyên công 8 : Mài cổ trục Ø10 và Ø8..............................................................109
3.5.7. Nguyên công 9 : Mài cổ trục Ø8 (đầu còn lại)......................................................110


3.6. Tính toán thiết kế đồ gá điển hình...............................................................................111
3.6.1. Định vị và kẹp chặt................................................................................................111
3.6.2. Tính toán lực kẹp...................................................................................................111
3.6.3. Chọn cơ cấu kẹp....................................................................................................113
3.6.4. Tính sai số chế tạo đồ gá.......................................................................................114
Kết luận chung...........................................................................................................................116
Tài liệu tham khảo....................................................................................................................120
Phụ lụcLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Ngày nay, nghành công nghiệp trang trí, điêu khắc trên các vật liệu khác nhau được hình thành và phát triển mạnh mẽ và cũng vì thế đòi hỏi những công cụ máy móc gia công chính xác và gia tăng năng xuất. Nắm được tầm quan trọng đó, nhóm em đã làm đề tài “ Thiết kế và chế tạo máy cắt khắc Laser “ nhằm điều khiển máy giúp vẽ, khắc logo,… ngày càng trở nên đơn giản.


NỘI DUNG:
Chương 1. Tổng quan về công nghệ máy cắt bằng Laser.......................................................7
1.1. Một vài vấn đề về máy cắt bằng Laser............................................................................7
1.1.1. Đặc điểm quá trình cắt bằng Laser...........................................................................7
1.1.2. Máy cắt bằng Laser................................................................................................10
1.1.3. Phân loại máy cắt bằng Laser.................................................................................36
1.1.4. Đặc điểm của Laser.................................................................................................37
1.1.5. Khả năng ứng dụng của Laser................................................................................37
1.1.6. Cơ chế gia công cắt gọt bằng chùm tia Laser.........................................................37
1.2. Cơ tính của Laser dùng để loại bỏ các vật liệu.............................................................38
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình cắt bằng Laser...................................................38
1.3.1. Ảnh hưởng thông số của các thiết bị cắt.................................................................39
1.3.2. Ảnh hưởng của công nghệ cắt.................................................................................41
1.4. Ứng dụng gia công CNC Laser.....................................................................................44
1.4.1. Máy cắt CNC Laser................................................................................................44
1.4.2. Ứng dụng của Laser trong ngành điêu khắc...........................................................45
1.4.3. Một số loại máy Laser thông dụng........................................................................46
Kết luận Chương 1...............................................................................................................47
Chương 2. Thiết kế chế tạo máy khắc Laser...........................................................................48
Đặt vấn đề............................................................................................................................48
2.1. Phân tích và chọn kết cấu khung máy...........................................................................49
2.1.1. Các phương án thiết kế...........................................................................................49
2.1.2. Thiết kế khung máy.................................................................................................50
2.1.3. Nguyên lý hoạt động của máy gia công máy khắc Laser thiết kế..........................55
2.2. Hệ thống điều khiển......................................................................................................57
2.2.1. Hệ thống điều khiển bằng cơ khí............................................................................57
2.2.2. Hệ thống điều khiển điện tử....................................................................................65
2.3. Tính toán thiết kế một số cơ cấu...................................................................................72


2.3.1. Chọn ổ lăn...............................................................................................................72
2.3.2. Thiết kế gối đỡ trục.................................................................................................74
Chương 3. Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết điển hình..................................76
3.1. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết.....................................................................77
3.2. Phân tích tính công nghệ của chi tiết............................................................................77


 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
3.3. Xác định dạng sản xuất.................................................................................................78
3.4. Tính toán chế độ cắt......................................................................................................80
3.4.1. Nguyên công 1: Cắt phôi........................................................................................80
3.4.2. Nguyên công 2: Khỏa mặt đầu và khoan tâm.........................................................81
3.4.3. Nguyên công 3:Tiện bậc trục Ø12, Ø8, tiện rãnh...................................................85
3.4.4. Nguyên công 4:Tiện bậc trục Ø10, Ø8, tiện rãnh, tiện ren (đầu còn lại)................89
3.4.5. Nguyên công 5: Gia công rãnh vít me bi................................................................94
3.4.6. Nguyên công 6: Nhiệt luyện...................................................................................97
3.4.9. Nguyên công 9: Mài cổ trục Ø8............................................................................103
3.4.10. Nguyên công 10: Kiểm tra..................................................................................105
3.5. Xác định thời gian nguyên công.................................................................................106
3.5.1. Nguyên công 2: Khỏa mặt đầu và khoan tâm.......................................................106
3.5.2. Nguyên công 3 : Tiện bậc trục Ø12, Ø8 và tiện rãnh...........................................107
3.5.3. Nguyên công 4 : Tiện bậc trục Ø10, Ø8 và tiện rãnh (đầu còn lại)......................108
3.5.4. Nguyên công 5 : Gia công rãnh vít me bi.............................................................109
3.5.5. Nguyên công 7 : Mài rãnh vít me bi.....................................................................109
3.5.6. Nguyên công 8 : Mài cổ trục Ø10 và Ø8..............................................................109
3.5.7. Nguyên công 9 : Mài cổ trục Ø8 (đầu còn lại)......................................................110


3.6. Tính toán thiết kế đồ gá điển hình...............................................................................111
3.6.1. Định vị và kẹp chặt................................................................................................111
3.6.2. Tính toán lực kẹp...................................................................................................111
3.6.3. Chọn cơ cấu kẹp....................................................................................................113
3.6.4. Tính sai số chế tạo đồ gá.......................................................................................114
Kết luận chung...........................................................................................................................116
Tài liệu tham khảo....................................................................................................................120
Phụ lụcLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: