GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH QUẢN LÝ HÀNG HÓA TRONG KHO ỨNG DỤNG PLC S7-1200 GIÁM SÁT BẰNG WINCCGIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH QUẢN LÝ HÀNG HÓA TRONG KHO ỨNG DỤNG PLC S7-1200 GIÁM SÁT BẰNG WINCC

II. Các tham số ban đầu:

- Nguồn cấp cho mạch động lực: 220 VAC.

- Nguồn cấp cho mạch điều khiển: 5 và 24 VDC

III. Nội dung cần khảo sát và thiết kế:

- Tổng quan về các hệ thống lưu kho tự động trong thực tế sản xuất.

- Phân tích, tính tốn các thiết bị cơ khí cho đề tài.

- Hệ thống điện và thiết bị sử dụng trong đề tài

- Tìm hiểu PLC S7 1200 và ứng dụng lập trình hệ thống

- Ứng dụng Arduino lập trình cho hệ thống

- Kết luận.

IV.Các phần cần phải làm và nộp:

- Tập đồ án

- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý A0.

- Đĩa CD gồm file Word đề tài và file Powerpoint

- Mơ hình chế tạo

Kiểm tra tiến độ đồ ánLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH QUẢN LÝ HÀNG HÓA TRONG KHO ỨNG DỤNG PLC S7-1200 GIÁM SÁT BẰNG WINCC

II. Các tham số ban đầu:

- Nguồn cấp cho mạch động lực: 220 VAC.

- Nguồn cấp cho mạch điều khiển: 5 và 24 VDC

III. Nội dung cần khảo sát và thiết kế:

- Tổng quan về các hệ thống lưu kho tự động trong thực tế sản xuất.

- Phân tích, tính tốn các thiết bị cơ khí cho đề tài.

- Hệ thống điện và thiết bị sử dụng trong đề tài

- Tìm hiểu PLC S7 1200 và ứng dụng lập trình hệ thống

- Ứng dụng Arduino lập trình cho hệ thống

- Kết luận.

IV.Các phần cần phải làm và nộp:

- Tập đồ án

- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý A0.

- Đĩa CD gồm file Word đề tài và file Powerpoint

- Mơ hình chế tạo

Kiểm tra tiến độ đồ ánLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: