LỊCH SỬ KIẾN TRÚC PHƯƠNG TÂY - Chương 5. Kiến trúc Hi Lạp cổ đạiChương 5: KIẾN TRÚC HY LẠP CỔ ĐẠI (Kiến trúc AEGEA 3000 - 1100 Tr.CN)

(Kiến trúc HY LẠP CHÍNH THỐNG 650 - 30 Tr.CN)

I. ẢNH HƯỞNG TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:

1. ĐIẠ LÝ:

− Nằm bên bờ Điïa Trung Hải và biển Aegea, gồm trung tâm là chính quốc Hy Lạp và đảo Crete, các hòn đảo nhỏ trong vònh Aegea. Ngoài ra đòa giới còn bao gồm cả toàn miền Nam bán đảo Balkan, khu vực Tiểu Á, vùng ven biển Hắc Hải, xứ Italia, Sicily, Pháp, Tây Ban Nha và cả Ai cập.

− Với phạm vi xứ sở nói trên, đất nước cổ Hy lạp đã tiếp thu cả các tinh hoa của văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà, Ba Tư.

− Điạ hình: có phong cảnh phong phú, các núi đá cho hình khối sắc sảo, bờ biển lại quanh co khúc khuỷu đã ảnh hưởng đến một phong cách kiến trúc có đường nét dứt khoát và chính xác.

− Mặt khác, đất nước với nhiều núi non hiểm trở, ở biển khúc khuỷu đã chia cắt các bộ tộc. Hình thành các thành bang riêng lẻ. Nổi bật là Athena và Sparta.

− Về điïa lý kinh tế cổ Hy Lạp có ít đất trồng trọt, đã phải phát triển hàng hải giao lưu. Tiếp thu thành tựu của các nền văn minh lân cận.


2. KHÍ HẬU:

Ôn đới Đòa Trung Hải, Á nhiệt đới, ấm áp dễ chòu, trời trong xanh ánh sáng chan hòa, thuận lợi cho khả năng biểu hiện hình khối kiến trúc.

Mặt khác, với khí hậu ấm áp. Dân chúng thường cảm thấy gắn bó với thiên nhiên và ưa các sinh hoạt ngoài trời: tế lễ, diễn thuyết hội họp nơi công cộng, xem hát, kòch, thi đấu thể dục thể thao… đã làm cho các Portic hành lang trống, đền thờ, nhà hát, sân vận động… mọc lên rất nhiều.
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Chương 5: KIẾN TRÚC HY LẠP CỔ ĐẠI (Kiến trúc AEGEA 3000 - 1100 Tr.CN)

(Kiến trúc HY LẠP CHÍNH THỐNG 650 - 30 Tr.CN)

I. ẢNH HƯỞNG TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:

1. ĐIẠ LÝ:

− Nằm bên bờ Điïa Trung Hải và biển Aegea, gồm trung tâm là chính quốc Hy Lạp và đảo Crete, các hòn đảo nhỏ trong vònh Aegea. Ngoài ra đòa giới còn bao gồm cả toàn miền Nam bán đảo Balkan, khu vực Tiểu Á, vùng ven biển Hắc Hải, xứ Italia, Sicily, Pháp, Tây Ban Nha và cả Ai cập.

− Với phạm vi xứ sở nói trên, đất nước cổ Hy lạp đã tiếp thu cả các tinh hoa của văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà, Ba Tư.

− Điạ hình: có phong cảnh phong phú, các núi đá cho hình khối sắc sảo, bờ biển lại quanh co khúc khuỷu đã ảnh hưởng đến một phong cách kiến trúc có đường nét dứt khoát và chính xác.

− Mặt khác, đất nước với nhiều núi non hiểm trở, ở biển khúc khuỷu đã chia cắt các bộ tộc. Hình thành các thành bang riêng lẻ. Nổi bật là Athena và Sparta.

− Về điïa lý kinh tế cổ Hy Lạp có ít đất trồng trọt, đã phải phát triển hàng hải giao lưu. Tiếp thu thành tựu của các nền văn minh lân cận.


2. KHÍ HẬU:

Ôn đới Đòa Trung Hải, Á nhiệt đới, ấm áp dễ chòu, trời trong xanh ánh sáng chan hòa, thuận lợi cho khả năng biểu hiện hình khối kiến trúc.

Mặt khác, với khí hậu ấm áp. Dân chúng thường cảm thấy gắn bó với thiên nhiên và ưa các sinh hoạt ngoài trời: tế lễ, diễn thuyết hội họp nơi công cộng, xem hát, kòch, thi đấu thể dục thể thao… đã làm cho các Portic hành lang trống, đền thờ, nhà hát, sân vận động… mọc lên rất nhiều.
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: