Nâng cao động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH Thép Seah Việt NamNgày nay thị trường lao động trở nên phức tạp, việc thu hút, giữ chân và kết nối người lao động với tổ chức để họ cống hiến và yên tâm làm việc ổn định tại công ty trở nên khó khăn. Đề tài nghiên cứu nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách về động lực lao động của người lao động tại công ty mà chưa có nghiên cứu nào đề cập tới. 

Đề xuất những giải pháp nhằm mục tiêu cải thiện nâng cao động lực làm việc cho người lao động, khuyến khích nâng cao tinh thần làm việc, cải thiện năng suất lao động, tăng hiệu quả kinh doanh, giúp công ty có được đội ngũ nhân lực trình độ cao, trung thành, cống hiến và công ty đạt được mục tiêu phát triển bền vững cùng những kết quả sản xuất kinh doanh đề ra. Nghiên cứu được thực hiện để xây dựng, đánh giá các thang đo và mô hình lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động. Phương pháp nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn 20 người lao động. Phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua 309 mẫu khảo sát thực tế với thang đo gồm 39 biến quan sát. Kết quả phân tích cho thấy có 5 nhóm yếu tố tác động đến động lực làm việc của người lao động từ cao đến thấp là: “Thu nhập và phúc lợi”, “Công việc”, “Chính sách đãi ngộ”, “Thương hiệu và văn hóa”, “ Cấp trên trực tiếp”. Kết luận và hàm ý: 5 nhóm giải pháp được kiến nghị tương ứng với 5 yếu tố cần cải thiện nhằm nâng cao động lực làm việc của người lao động tại công ty áp dụng đến năm 2023.

...

LINK DOWNLOADNgày nay thị trường lao động trở nên phức tạp, việc thu hút, giữ chân và kết nối người lao động với tổ chức để họ cống hiến và yên tâm làm việc ổn định tại công ty trở nên khó khăn. Đề tài nghiên cứu nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách về động lực lao động của người lao động tại công ty mà chưa có nghiên cứu nào đề cập tới. 

Đề xuất những giải pháp nhằm mục tiêu cải thiện nâng cao động lực làm việc cho người lao động, khuyến khích nâng cao tinh thần làm việc, cải thiện năng suất lao động, tăng hiệu quả kinh doanh, giúp công ty có được đội ngũ nhân lực trình độ cao, trung thành, cống hiến và công ty đạt được mục tiêu phát triển bền vững cùng những kết quả sản xuất kinh doanh đề ra. Nghiên cứu được thực hiện để xây dựng, đánh giá các thang đo và mô hình lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động. Phương pháp nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn 20 người lao động. Phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua 309 mẫu khảo sát thực tế với thang đo gồm 39 biến quan sát. Kết quả phân tích cho thấy có 5 nhóm yếu tố tác động đến động lực làm việc của người lao động từ cao đến thấp là: “Thu nhập và phúc lợi”, “Công việc”, “Chính sách đãi ngộ”, “Thương hiệu và văn hóa”, “ Cấp trên trực tiếp”. Kết luận và hàm ý: 5 nhóm giải pháp được kiến nghị tương ứng với 5 yếu tố cần cải thiện nhằm nâng cao động lực làm việc của người lao động tại công ty áp dụng đến năm 2023.

...

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: