Nghiên cứu dịch tễ học động kinh và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện việc quản lý, điều trị bệnh nhân tại thành phố hà nội1.Tên đề tài: Nghiên cứu dịch tễ học động kinh và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện việc quản lý, điều trị bệnh nhân tại thành phố Hà Nội.

2. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Lê Quang Cờng

3. Cơ quan ( Tổ chức) chủ trì đề tài: Trờng Đại học Y Hà Nội

4. Cơ quan quản lý đề tài: Bộ Y Tế

5. Th ký đề tài: Th.s Nguyễn Văn Hớng

6. Danh sách những thực hiện chính đề tài:

1. PGS.TS Lê Quang Cờng BMTK Chủ nhiệm đề tài

2. Thạc sỹ Nguyễn Văn Hớng BMTK - Th ký đề tài.

3. Các cán bộ Bộ môn Thần kinh Trờng Đại học Y Hà Nội:

- PGS.TS Nguyễn Phơng Mỹ

- TS Trần Thu Hơng

- TS Nguyễn Công Hoan

- BS CK II Nguyễn Tố Mai

- TS Nguyễn Văn Liệu

- Th.s Đào Bích Hoà

- Th.s Lâm Văn Chế

- Th.s Nguyễn Trọng Hng

- BS Trần Viết Lực

- BS Nguyễn Anh Tuấn

- KTV Trần Thị Tân

- KTV Nguyễn Thị Mậu

- KTV Nguyễn Thị Sơn

- Th.s Phan Hồng Minh Bệnh viện Bạch mai.

3. TS. Ngô Văn Toàn, Bộ môn Dịch tễ Trờng đại học Y Hà Nội.

4. GS Pierre Jallon, Đơn vị nghiên cứu Động kinh và điện não đồ

Genève, Thụy Sỹ.

5. Mời ba cán bộ Y tế địa phơng: Cán bộ trạm Y tế địa phơng,

cộng tác viên dân số địa phơng.

6. Một bác sĩ nội trú, 2 sinh viên Y6 Đại học Y Hà Nội.

7. Các đề tài nhánh của đề tài:

a. Đề tài nhánh 1:

- Tên đề tài: Nghiên cứu tỷ lệ hiện mắc và thực trạng quản lý động kinh

tại xã Phù linh,Sóc sơn, Hà Nội, năm 2003. Đề tài tốt nghiệp Bác sĩ nội

trú bệnh viện Trờng Đại học Y Hà Nội.

- Chủ nhiệm đề tài: BS Nguyễn Văn Hớng.

c. Đề tài nhánh 2:

- Tên đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học động kinh ở một

xã ngoại thành Hà Nội, năm 2003. Đề tài tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa

Trờng Đại học Y Hà Nội.

- Ngời thực hiện: SV Y6 Nguyễn Thuỳ Linh

8. Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 06 năm 2001 đến tháng 11 năm

2005LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)1.Tên đề tài: Nghiên cứu dịch tễ học động kinh và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện việc quản lý, điều trị bệnh nhân tại thành phố Hà Nội.

2. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Lê Quang Cờng

3. Cơ quan ( Tổ chức) chủ trì đề tài: Trờng Đại học Y Hà Nội

4. Cơ quan quản lý đề tài: Bộ Y Tế

5. Th ký đề tài: Th.s Nguyễn Văn Hớng

6. Danh sách những thực hiện chính đề tài:

1. PGS.TS Lê Quang Cờng BMTK Chủ nhiệm đề tài

2. Thạc sỹ Nguyễn Văn Hớng BMTK - Th ký đề tài.

3. Các cán bộ Bộ môn Thần kinh Trờng Đại học Y Hà Nội:

- PGS.TS Nguyễn Phơng Mỹ

- TS Trần Thu Hơng

- TS Nguyễn Công Hoan

- BS CK II Nguyễn Tố Mai

- TS Nguyễn Văn Liệu

- Th.s Đào Bích Hoà

- Th.s Lâm Văn Chế

- Th.s Nguyễn Trọng Hng

- BS Trần Viết Lực

- BS Nguyễn Anh Tuấn

- KTV Trần Thị Tân

- KTV Nguyễn Thị Mậu

- KTV Nguyễn Thị Sơn

- Th.s Phan Hồng Minh Bệnh viện Bạch mai.

3. TS. Ngô Văn Toàn, Bộ môn Dịch tễ Trờng đại học Y Hà Nội.

4. GS Pierre Jallon, Đơn vị nghiên cứu Động kinh và điện não đồ

Genève, Thụy Sỹ.

5. Mời ba cán bộ Y tế địa phơng: Cán bộ trạm Y tế địa phơng,

cộng tác viên dân số địa phơng.

6. Một bác sĩ nội trú, 2 sinh viên Y6 Đại học Y Hà Nội.

7. Các đề tài nhánh của đề tài:

a. Đề tài nhánh 1:

- Tên đề tài: Nghiên cứu tỷ lệ hiện mắc và thực trạng quản lý động kinh

tại xã Phù linh,Sóc sơn, Hà Nội, năm 2003. Đề tài tốt nghiệp Bác sĩ nội

trú bệnh viện Trờng Đại học Y Hà Nội.

- Chủ nhiệm đề tài: BS Nguyễn Văn Hớng.

c. Đề tài nhánh 2:

- Tên đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học động kinh ở một

xã ngoại thành Hà Nội, năm 2003. Đề tài tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa

Trờng Đại học Y Hà Nội.

- Ngời thực hiện: SV Y6 Nguyễn Thuỳ Linh

8. Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 06 năm 2001 đến tháng 11 năm

2005LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: