Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ kđb 3 pha roto lồng sóc 2 cấp tốc độ (thay đổi tốc độ bằng phương pháp đổi nối y – YY)Đề tài này: Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha roto lồng sóc 2 cấp tốc độ (Thay đổi tốc độ bằng phương pháp đổi nối Y – YY). Nội dung tập đồ án này gồm ba chương:

Chương 1: Khái Quát Về Động Cơ Không Đồng Bộ Ba Pha

Chương 2: Phương Pháp Điều Chỉnh Tốc Độ Động Cơ Khơng Đồng Bộ Ba Pha.

I.Điều Chỉnh Tốc Độ Động Cơ Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện

Trở Phụ Mạch Roto.

II.Điều Chỉnh Tốc Độ Động Cơ Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đôi Cực.

III.Điều Chỉnh Tốc Độ Động Cơ Không Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng BảoLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Đề tài này: Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha roto lồng sóc 2 cấp tốc độ (Thay đổi tốc độ bằng phương pháp đổi nối Y – YY). Nội dung tập đồ án này gồm ba chương:

Chương 1: Khái Quát Về Động Cơ Không Đồng Bộ Ba Pha

Chương 2: Phương Pháp Điều Chỉnh Tốc Độ Động Cơ Khơng Đồng Bộ Ba Pha.

I.Điều Chỉnh Tốc Độ Động Cơ Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện

Trở Phụ Mạch Roto.

II.Điều Chỉnh Tốc Độ Động Cơ Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đôi Cực.

III.Điều Chỉnh Tốc Độ Động Cơ Không Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng BảoLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: