Nghiên cứu thực trạng làm thêm của sinh viên Trường Đại Học Giáo Dục (Đại học Quốc gia Hà Nội)Tóm tắt

Tiểu luận hệ thống hóa một số khái niệm: việc làm thêm là gì?, các hình thức công việc làm thêm phổ biến mà sinh viên lựa chọn - Tìm hiểu thực trạng việc làm của sinh viên, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi làm và nhu cầu việc làm của sinh viên. Phân tích những ưu và nhược điểm của việc làm thêm đối với sinh viên và việc học tập của sinh viên tại trường. Đánh giá tác động kép của COVID19 lên việc làm thêm của sinh viên. Đề xuất một số giải pháp giúp sinh viên khai thác được những ưu điểm mà việc làm thêm mang lại cũng như cân bằng việc học tập.


Từ khoá

Thực trạng làm thêm, Sinh viên làm thêm, Sinh viên trường ĐHGD_ĐHQGHN

Trích dẫn

Đỗ, M. P. (2021). Nghiên cứu thực trạng làm thêm của sinh viên Trường Đại Học Giáo Dục. Tiểu luận, Đại học Quốc gia Hà Nội.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Tóm tắt

Tiểu luận hệ thống hóa một số khái niệm: việc làm thêm là gì?, các hình thức công việc làm thêm phổ biến mà sinh viên lựa chọn - Tìm hiểu thực trạng việc làm của sinh viên, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi làm và nhu cầu việc làm của sinh viên. Phân tích những ưu và nhược điểm của việc làm thêm đối với sinh viên và việc học tập của sinh viên tại trường. Đánh giá tác động kép của COVID19 lên việc làm thêm của sinh viên. Đề xuất một số giải pháp giúp sinh viên khai thác được những ưu điểm mà việc làm thêm mang lại cũng như cân bằng việc học tập.


Từ khoá

Thực trạng làm thêm, Sinh viên làm thêm, Sinh viên trường ĐHGD_ĐHQGHN

Trích dẫn

Đỗ, M. P. (2021). Nghiên cứu thực trạng làm thêm của sinh viên Trường Đại Học Giáo Dục. Tiểu luận, Đại học Quốc gia Hà Nội.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: