ĐỒ ÁN 2 - Thiết kế mạch số - Điều khiển ổn định động cơ encoder bằng PID và arduinoLý do chọn đề tài

Vận dụng các kiến thức đã học từ môn hệ thống điều khiển số,internet và sách vở vào thực

tế để xử lý các bài toán về ổn định động cơ một chiều từ để áp dụng giải quyết vấn đề .

2. Nội dung đề tài

Tìm hiểu về encoder,arduino,giải thuật PID để từ đó tìm ra cách điều khiển tốc độ động cơ

encoder chạy ổn định theo ý muốn .

3. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu

-Đối tượng:Động cơ DC encoder,arduino,thuật tốn PID,module I2C,.....

-Phạm vi:

+lập trình giao diện để điều khiển động cơ và hiển thị trạng thái hoạt động của động cơ trên

màn hình LCD.

+ Xác định được 3 thông số: Kp, Kd, Ki chuẩn nhất của bộ PID để tốc độ ngõ ra bằng với

giá trị tốc độ đặt như mong muốn ban đầu.

+Đảo chiều động cơ và điều khiển công suất động cơ


-Phương pháp ngun cứu:

Thơng qua tìm hiếu từ sách vở, các nguồn tài liệu trên Internet, nghiên cứu về liên quan đến

mơn học hệ thống điều khiển số,arudunio ,thuật tốn PID,......LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Lý do chọn đề tài

Vận dụng các kiến thức đã học từ môn hệ thống điều khiển số,internet và sách vở vào thực

tế để xử lý các bài toán về ổn định động cơ một chiều từ để áp dụng giải quyết vấn đề .

2. Nội dung đề tài

Tìm hiểu về encoder,arduino,giải thuật PID để từ đó tìm ra cách điều khiển tốc độ động cơ

encoder chạy ổn định theo ý muốn .

3. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu

-Đối tượng:Động cơ DC encoder,arduino,thuật tốn PID,module I2C,.....

-Phạm vi:

+lập trình giao diện để điều khiển động cơ và hiển thị trạng thái hoạt động của động cơ trên

màn hình LCD.

+ Xác định được 3 thông số: Kp, Kd, Ki chuẩn nhất của bộ PID để tốc độ ngõ ra bằng với

giá trị tốc độ đặt như mong muốn ban đầu.

+Đảo chiều động cơ và điều khiển công suất động cơ


-Phương pháp ngun cứu:

Thơng qua tìm hiếu từ sách vở, các nguồn tài liệu trên Internet, nghiên cứu về liên quan đến

mơn học hệ thống điều khiển số,arudunio ,thuật tốn PID,......LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: