ĐỒ ÁN KHAI THÁC HỆ THỐNG LÁI XE GAZ-66 (Thuyết minh + Bản vẽ)Hệ thống lái trên ô tô là một trong những hệ thống quan trọng, có sự tham gia hoạt động của nhiều chi tiết, bộ phận. Trong thực tế khai thác và sử dụng ô tô, để đảm bảo an toàn trong quá trình xe chuyển động thì phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi hệ thống lái để kịp thời phát hiện và khắc phục các hư hỏng của hệ thống.

Quân đội ta hiện nay vẫn sử dụng chủ yếu các xe do Liên Xô cũ sản xuất, những loại xe này đã cũ, tính kinh tế và hiệu quả sử dụng thấp. Vật tư phụ tùng thường xuyên phải sửa chữa, thay thế nhưng ngày càng khan hiếm. Chính vì vậy chúng ta cần phải nâng cao chất lượng khai thác, sửa chữa tại đơn vị. Đây là một nội dung khó cho các đơn vị do thiếu nhân lực, trang thiết bị và vật tư thay thế. Xuất phát từ những thực tế trên và qua thời gian tìm hiểu tài liệu và cơ sở lý thuyết, được sự phân công của Khoa và sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn, tôi đã chọn đề tài: “Khai thác hệ thống lái xe GAZ-66”.


Nhiệm vụ đồ án gồm những nội dụng chính sau:


- Chương 1: Giới thiệu chung về xe GAZ-66.


- Chương 2: Phân tích kết cấu hệ thống lái ô tô GAZ-66.


- Chương 3: Tính toán, kiểm nghiệm hệ thống lái ô tô GAZ-66.


- Chương 4: Khai thác hệ thống lái xe GAZ-66.
NỘI DUNG:CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XE GAZ-66.................................. 3


1.1. Giới thiệu chung về ô tô GAZ-66............................................................. 3


1.2. Đặc tính kỹ chiến thuật của xe GAZ- 66................................................. 5


CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KẾT CẤU HỆ THỐNG LÁI  XE GAZ-66..... 11


2.1. Công dụng, phân loại, yêu cầu.............................................................. 11


2.1.1. Công dụng..................................................................................... 11


2.1.2. Phân loại....................................................................................... 11


2.1.3. Yêu cầu của hệ thống lái................................................................ 12


2.2. Đặc điểm kết cấu hệ thống lái xe GAZ-66............................................. 12


2.2.1. Sơ đồ bố trí chung......................................................................... 12


2.2.2. Cơ cấu lái...................................................................................... 13


2.2.3. Dẫn động lái.................................................................................. 15


2.2.4. Trợ lực lái...................................................................................... 20


2.2.5. Nguyên lí làm việc của hệ thống lái ô tô GAZ-66.......................... 26


CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG LÁI................ 30


3.1. Tính toán kiểm nghiệm động học dẫn động lái.................................... 30


3.1.1. Tính toán bằng phương pháp hình học......................................... 31


3.1.2. Tính toán bằng phương pháp đại số.............................................. 33


3.2. Tính toán kiểm bền một số chi tiết cơ bản của hệ thống lái................. 34


3.2.1. Xác định các lực tác dụng lên hệ thống lái..................................... 34


3.2.2. Tính bền cho một số chi tiết dẫn động lái...................................... 40


3.2.3. Tính bền cho các ren của trục vít lõm – con lăn............................ 44


CHƯƠNG 4: KHAI THÁC HỆ THỐNG LÁI XE GAZ-66........................ 48


4.1. Những hư hỏng thường gặp của hệ thống lái....................................... 48


4.1.1. Hư hỏng đối với cơ cấu lái............................................................. 48


4.1.2. Hư hỏng đối với dẫn động lái........................................................ 49


4.1.3. Hư hỏng đối với trợ lực................................................................. 51


4.2. Xác định thông số kỹ thuật hệ thống lái xe GAZ-66............................ 52


4.2.1. Một số tiêu chuẩn cơ bản trong kiểm tra hệ thống lái.................... 52


4.2.2. Xác định độ rơ vành tay lái và lực lớn nhất đặt lên vành tay lái... 53


4.2.3. Đo độ chụm bánh xe dẫn hướng.................................................... 56


4.2.4. Chẩn đoán cơ cấu lái..................................................................... 58


4.2.5. Chẩn đoán trợ lực lái..................................................................... 58


KẾT LUẬN.
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Hệ thống lái trên ô tô là một trong những hệ thống quan trọng, có sự tham gia hoạt động của nhiều chi tiết, bộ phận. Trong thực tế khai thác và sử dụng ô tô, để đảm bảo an toàn trong quá trình xe chuyển động thì phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi hệ thống lái để kịp thời phát hiện và khắc phục các hư hỏng của hệ thống.

Quân đội ta hiện nay vẫn sử dụng chủ yếu các xe do Liên Xô cũ sản xuất, những loại xe này đã cũ, tính kinh tế và hiệu quả sử dụng thấp. Vật tư phụ tùng thường xuyên phải sửa chữa, thay thế nhưng ngày càng khan hiếm. Chính vì vậy chúng ta cần phải nâng cao chất lượng khai thác, sửa chữa tại đơn vị. Đây là một nội dung khó cho các đơn vị do thiếu nhân lực, trang thiết bị và vật tư thay thế. Xuất phát từ những thực tế trên và qua thời gian tìm hiểu tài liệu và cơ sở lý thuyết, được sự phân công của Khoa và sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn, tôi đã chọn đề tài: “Khai thác hệ thống lái xe GAZ-66”.


Nhiệm vụ đồ án gồm những nội dụng chính sau:


- Chương 1: Giới thiệu chung về xe GAZ-66.


- Chương 2: Phân tích kết cấu hệ thống lái ô tô GAZ-66.


- Chương 3: Tính toán, kiểm nghiệm hệ thống lái ô tô GAZ-66.


- Chương 4: Khai thác hệ thống lái xe GAZ-66.
NỘI DUNG:CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XE GAZ-66.................................. 3


1.1. Giới thiệu chung về ô tô GAZ-66............................................................. 3


1.2. Đặc tính kỹ chiến thuật của xe GAZ- 66................................................. 5


CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KẾT CẤU HỆ THỐNG LÁI  XE GAZ-66..... 11


2.1. Công dụng, phân loại, yêu cầu.............................................................. 11


2.1.1. Công dụng..................................................................................... 11


2.1.2. Phân loại....................................................................................... 11


2.1.3. Yêu cầu của hệ thống lái................................................................ 12


2.2. Đặc điểm kết cấu hệ thống lái xe GAZ-66............................................. 12


2.2.1. Sơ đồ bố trí chung......................................................................... 12


2.2.2. Cơ cấu lái...................................................................................... 13


2.2.3. Dẫn động lái.................................................................................. 15


2.2.4. Trợ lực lái...................................................................................... 20


2.2.5. Nguyên lí làm việc của hệ thống lái ô tô GAZ-66.......................... 26


CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG LÁI................ 30


3.1. Tính toán kiểm nghiệm động học dẫn động lái.................................... 30


3.1.1. Tính toán bằng phương pháp hình học......................................... 31


3.1.2. Tính toán bằng phương pháp đại số.............................................. 33


3.2. Tính toán kiểm bền một số chi tiết cơ bản của hệ thống lái................. 34


3.2.1. Xác định các lực tác dụng lên hệ thống lái..................................... 34


3.2.2. Tính bền cho một số chi tiết dẫn động lái...................................... 40


3.2.3. Tính bền cho các ren của trục vít lõm – con lăn............................ 44


CHƯƠNG 4: KHAI THÁC HỆ THỐNG LÁI XE GAZ-66........................ 48


4.1. Những hư hỏng thường gặp của hệ thống lái....................................... 48


4.1.1. Hư hỏng đối với cơ cấu lái............................................................. 48


4.1.2. Hư hỏng đối với dẫn động lái........................................................ 49


4.1.3. Hư hỏng đối với trợ lực................................................................. 51


4.2. Xác định thông số kỹ thuật hệ thống lái xe GAZ-66............................ 52


4.2.1. Một số tiêu chuẩn cơ bản trong kiểm tra hệ thống lái.................... 52


4.2.2. Xác định độ rơ vành tay lái và lực lớn nhất đặt lên vành tay lái... 53


4.2.3. Đo độ chụm bánh xe dẫn hướng.................................................... 56


4.2.4. Chẩn đoán cơ cấu lái..................................................................... 58


4.2.5. Chẩn đoán trợ lực lái..................................................................... 58


KẾT LUẬN.
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: