ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (17Nh33B / 17TDH2)1.1 Giới thiệu bài tốn:

Hình 1.1: Sơ đồ hệ thống truyền động điện.

Cơ cấu công tác bao gồm 1 băng tải được cố định bởi 2 bánh đà có bán kính r = 0.15m. Một bánh đà đóng vai trị là rịng rọc, một bánh đà được nối với trục động cơ. Ta sử dụng một động cơ một chiều kích từ độc lập để nối vào trục bánh đà. Khi làm việc động cơ sẽ tạo ra một momen làm quay bánh đà làm băng tải quay theo, chiều quay của động cơ cùng chiều với di chuyển của băng tải.

Trên băng tải ta đặt một vật M có khối lượng là 4kg, mục tiêu của bài toán là điều khiển tốc động động cơ để tốc độ băng tải để có được tốc độ đúng như mong muốn. Nguồn điện cung cấp cho hệ theo như yêu cầu đề bài là nguồn điện 3 pha 220V/ 380V. Sơ đồ tổng quát của hệ truyền động điện được mơ tả như trên hình 1.1.

Tốc độ u cầu của hệ như sau bao gồm các giai đoạn: Tăng tốc, ổn định vận tốc, giảm tốc, đảo chiều.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)1.1 Giới thiệu bài tốn:

Hình 1.1: Sơ đồ hệ thống truyền động điện.

Cơ cấu công tác bao gồm 1 băng tải được cố định bởi 2 bánh đà có bán kính r = 0.15m. Một bánh đà đóng vai trị là rịng rọc, một bánh đà được nối với trục động cơ. Ta sử dụng một động cơ một chiều kích từ độc lập để nối vào trục bánh đà. Khi làm việc động cơ sẽ tạo ra một momen làm quay bánh đà làm băng tải quay theo, chiều quay của động cơ cùng chiều với di chuyển của băng tải.

Trên băng tải ta đặt một vật M có khối lượng là 4kg, mục tiêu của bài toán là điều khiển tốc động động cơ để tốc độ băng tải để có được tốc độ đúng như mong muốn. Nguồn điện cung cấp cho hệ theo như yêu cầu đề bài là nguồn điện 3 pha 220V/ 380V. Sơ đồ tổng quát của hệ truyền động điện được mơ tả như trên hình 1.1.

Tốc độ u cầu của hệ như sau bao gồm các giai đoạn: Tăng tốc, ổn định vận tốc, giảm tốc, đảo chiều.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: