ĐỒ án môn học máy KHUẤY TRỘN TRONG CÔNG NGHIỆP đề tài THIẾT kế máy KHUẤY để tạo hỗn hợp của HAI CHẤT LỎNG NHỚTI. Đầu đề thiết kế:

Thiết kế máy khuấy để tạo hỗn hợp của hai chất lỏng nhớt.

II. Các số liệu ban đầu:

- Năng suất máy (m3/h):

- Độ nhớt động lực của hỗn hợp (Kg/m.s):

28

- Thể tích chất tham gia khuấy (%): 5

- Khối lượng riêng của hỗn hợp (kg/m3):

1100

- Sai số so với sai số chuẩn: 0,003

- Giả thiết chất lỏng Newton

III.Nội dung các phần thuyết minh và tính

tốn

1. Đại cương về khuấy, trộn (đối tượng, chức

năng, nhiệm vụ,...)

2. Khái niệm cơ bản về các cơ cấu khuấy trộn

thường gặp, lĩnh vực ứng dụng...LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)I. Đầu đề thiết kế:

Thiết kế máy khuấy để tạo hỗn hợp của hai chất lỏng nhớt.

II. Các số liệu ban đầu:

- Năng suất máy (m3/h):

- Độ nhớt động lực của hỗn hợp (Kg/m.s):

28

- Thể tích chất tham gia khuấy (%): 5

- Khối lượng riêng của hỗn hợp (kg/m3):

1100

- Sai số so với sai số chuẩn: 0,003

- Giả thiết chất lỏng Newton

III.Nội dung các phần thuyết minh và tính

tốn

1. Đại cương về khuấy, trộn (đối tượng, chức

năng, nhiệm vụ,...)

2. Khái niệm cơ bản về các cơ cấu khuấy trộn

thường gặp, lĩnh vực ứng dụng...LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: