ĐỒ ÁN - THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH XE TẢI TRÊN CƠ SỞ XE HINO SERIES 300 (Thuyết minh + Bản vẽ)Sau 5 năm học tại trường em được giao nhiệm vụ thiết kế hệ thống phanh xe tải HINO series 300. Hệ thống phanh là hệ thống quan trọng và khá phức tạp, đặc biệt với những xe hiện đại. Vận tốc chuyển động ô tô ngày càng cao cho nên việc đi sâu nghiên cứu để hoàn thiện sự làm việc của hệ thống phanh nhằm đảm bảo tính an toàn cao cho sự chuyển động của ô tô ngày càng cấp thiết.


NỘI DUNG:CHƯƠNG I : TỔNG QUAN HỆ THỐNG PHANH 4
1.1 Công dụng của hệ thống phanh 4
1.2 Yêu cầu hệ thống phanh 4
1.3 Phân loại hệ thống phanh 4
1.3.1 Theo công dụng : 5
1.3.2 Theo kết cấu của cơ cấu phanh : 5
1.3.3 Theo phương thức dẫn động phanh : 5
1.3.4 Theo mức độ hoàn thiện hệ thống phanh : 5
1.4 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống phanh 5
1.4.1 Cơ cấu phanh 5
1.4.2 Dẫn động phanh 13
1.4.3 Trợ lực phanh 19
CHƯƠNG 2:TÌM HIỂU VỀ XE HINO 27
2.1. Giới thiệu về xe Hino 27
2.2.Sơ đồ dẫn động hệ thống phanh 28
2.2.1.Xi lanh chính: 31
2.2.2.Cơ cấu phanh 31
2.2.3.Bộ trợ lực chân không 35
2.2.4.Xy lanh an toàn: 38
2.2.5.Phanh khí xả: 39
2.2.6.Bơm chân không 40
Chương 3:Tính toán xác định các thông số cơ bản 41
3.1. Xác định mômen phanh yêu cầu sinh ra ở các cơ cấu phanh 42
3.2.Cơ cấu phanh trước 44
3.2.1.Xác định góc đặt lực và bán kính đặt lực 44
3.2.2. Xác định góc ϕ 45
3.2.3. Xác định lực cần thiết tác dụng lên guốc phanh bằng phương pháp hoạ
đồ 46

3.2.4. Xây dựng hoạ đồ lực phanh cơ cấu phanh trước 47
3.3 Cơ cấu phanh sau 51
3.3.1.Xác định kích thước cơ bản: 51
3.3.2.Xác định lực tác dụng vào guốc phanh: 51
Chương 4:Kiểm nghiệm bền 54
4.1.Kiểm bền guốc phanh 54
1
§å ¸n tèt nghiÖp ThiÕt kÕ hÖ thèng phanh xe Hino Series 300
4.1.1.Xác định các kích thước cơ bản cơ cấu phanh trước 54
4.1.2.Kiểm tra bền guốc phanh 56
4.2. Kiểm tra hiện tượng tự xiết 64
4.3. Kiểm tra kích thước má phanh theo điều kiện áp suất 65
4.4. Kiểm nghiệm bền má phanh theo công ma sát riêng L 66
4.5. Tính toán nhiệt phát ra trong quá trình phanh 66
4.6. Tính bền trống phanh 67
Chương 5:Thiết kế tính toán dẫn động phanh 69
5.1.Sơ đồ dẫn động phanh: 69
5.2.Xác định đặc tính của bộ trợ lực: 69
5.3.Xác định kích thước màng trợ lực: 71
5.4.Xác định đường kính xi lanh công tác 72
5.5.Hành trình làm việc của pittong trong các xilanh ở các cơ cấu phanh sau và
trước: 73
Chương 6:Quy trình bảo dưỡng sửa chữa 76
6.1.Quy trình tháo-lắp: 76
6.2.Kiểm tra sự mài mòn của má phanh: 77
6.3.Quy trình xả air trong hệ thống phanh: 77
Chương 7.Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết 83
7.1.Chọn chi tiết gia công,điều kiện làm việc của chi tiết 83
7.2.Phân tích tính công nghệ trong kết cấu chi tiết 84
7.3.Xác định phương pháp chế tạo phôi 84


7.4.Xác định thứ tự các nguyên công: 85
7.5.Xác định chế độ cắt cho các nguyên công: 86
7.5.1.Nguyên công 1: Tiện mặt trụ φ14 và φ20 86
7.5.2.Nguyên công 2: Khỏa mặt đầu, tiện lỗ φ8, tiện rãnh φ10 86
7.5.3.Nguyên công 3: Khỏa mặt đầu, khoan lỗ tâm 88
7.5.4.Nguyên công 4: Tiện tinh mặt trụ φ16 và φ20 89
7.5.5.Nguyên công 5: Mài tròn mặt ngoài theo chiều dài của piston 90
7.5.6.Nguyên công 6: Kiểm tra 91
KẾT LUẬN 92
TÀI LIỆU THAM KHẢO 93LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD - THUYẾT MINH (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD - BẢN VẼSau 5 năm học tại trường em được giao nhiệm vụ thiết kế hệ thống phanh xe tải HINO series 300. Hệ thống phanh là hệ thống quan trọng và khá phức tạp, đặc biệt với những xe hiện đại. Vận tốc chuyển động ô tô ngày càng cao cho nên việc đi sâu nghiên cứu để hoàn thiện sự làm việc của hệ thống phanh nhằm đảm bảo tính an toàn cao cho sự chuyển động của ô tô ngày càng cấp thiết.


NỘI DUNG:CHƯƠNG I : TỔNG QUAN HỆ THỐNG PHANH 4
1.1 Công dụng của hệ thống phanh 4
1.2 Yêu cầu hệ thống phanh 4
1.3 Phân loại hệ thống phanh 4
1.3.1 Theo công dụng : 5
1.3.2 Theo kết cấu của cơ cấu phanh : 5
1.3.3 Theo phương thức dẫn động phanh : 5
1.3.4 Theo mức độ hoàn thiện hệ thống phanh : 5
1.4 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống phanh 5
1.4.1 Cơ cấu phanh 5
1.4.2 Dẫn động phanh 13
1.4.3 Trợ lực phanh 19
CHƯƠNG 2:TÌM HIỂU VỀ XE HINO 27
2.1. Giới thiệu về xe Hino 27
2.2.Sơ đồ dẫn động hệ thống phanh 28
2.2.1.Xi lanh chính: 31
2.2.2.Cơ cấu phanh 31
2.2.3.Bộ trợ lực chân không 35
2.2.4.Xy lanh an toàn: 38
2.2.5.Phanh khí xả: 39
2.2.6.Bơm chân không 40
Chương 3:Tính toán xác định các thông số cơ bản 41
3.1. Xác định mômen phanh yêu cầu sinh ra ở các cơ cấu phanh 42
3.2.Cơ cấu phanh trước 44
3.2.1.Xác định góc đặt lực và bán kính đặt lực 44
3.2.2. Xác định góc ϕ 45
3.2.3. Xác định lực cần thiết tác dụng lên guốc phanh bằng phương pháp hoạ
đồ 46

3.2.4. Xây dựng hoạ đồ lực phanh cơ cấu phanh trước 47
3.3 Cơ cấu phanh sau 51
3.3.1.Xác định kích thước cơ bản: 51
3.3.2.Xác định lực tác dụng vào guốc phanh: 51
Chương 4:Kiểm nghiệm bền 54
4.1.Kiểm bền guốc phanh 54
1
§å ¸n tèt nghiÖp ThiÕt kÕ hÖ thèng phanh xe Hino Series 300
4.1.1.Xác định các kích thước cơ bản cơ cấu phanh trước 54
4.1.2.Kiểm tra bền guốc phanh 56
4.2. Kiểm tra hiện tượng tự xiết 64
4.3. Kiểm tra kích thước má phanh theo điều kiện áp suất 65
4.4. Kiểm nghiệm bền má phanh theo công ma sát riêng L 66
4.5. Tính toán nhiệt phát ra trong quá trình phanh 66
4.6. Tính bền trống phanh 67
Chương 5:Thiết kế tính toán dẫn động phanh 69
5.1.Sơ đồ dẫn động phanh: 69
5.2.Xác định đặc tính của bộ trợ lực: 69
5.3.Xác định kích thước màng trợ lực: 71
5.4.Xác định đường kính xi lanh công tác 72
5.5.Hành trình làm việc của pittong trong các xilanh ở các cơ cấu phanh sau và
trước: 73
Chương 6:Quy trình bảo dưỡng sửa chữa 76
6.1.Quy trình tháo-lắp: 76
6.2.Kiểm tra sự mài mòn của má phanh: 77
6.3.Quy trình xả air trong hệ thống phanh: 77
Chương 7.Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết 83
7.1.Chọn chi tiết gia công,điều kiện làm việc của chi tiết 83
7.2.Phân tích tính công nghệ trong kết cấu chi tiết 84
7.3.Xác định phương pháp chế tạo phôi 84


7.4.Xác định thứ tự các nguyên công: 85
7.5.Xác định chế độ cắt cho các nguyên công: 86
7.5.1.Nguyên công 1: Tiện mặt trụ φ14 và φ20 86
7.5.2.Nguyên công 2: Khỏa mặt đầu, tiện lỗ φ8, tiện rãnh φ10 86
7.5.3.Nguyên công 3: Khỏa mặt đầu, khoan lỗ tâm 88
7.5.4.Nguyên công 4: Tiện tinh mặt trụ φ16 và φ20 89
7.5.5.Nguyên công 5: Mài tròn mặt ngoài theo chiều dài của piston 90
7.5.6.Nguyên công 6: Kiểm tra 91
KẾT LUẬN 92
TÀI LIỆU THAM KHẢO 93LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD - THUYẾT MINH (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD - BẢN VẼ

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: