ĐỒ ÁN - THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY LÀM NHANG (Huỳnh Ngọc Châu)Hệ thống gồm hai bô phân: bô phân đây tăm nhang va bô phân ép nhang . Hê thông hoạt động tự động dựa vào cảm biến và công tắc hành trình. Sản phẩm là cây nhang hoàn chỉnh. Máy được chế tạo để thay thế công nhân lao động thủ công.


LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Hệ thống gồm hai bô phân: bô phân đây tăm nhang va bô phân ép nhang . Hê thông hoạt động tự động dựa vào cảm biến và công tắc hành trình. Sản phẩm là cây nhang hoàn chỉnh. Máy được chế tạo để thay thế công nhân lao động thủ công.


LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: