ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LY HỢP Ô TÔ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (Thuyết minh + Bản vẽ)NỘI DUNG:Chương 1: TỔNG QUAN VỀ LY HỢP Ô TÔ 2
1.1. Công dụng của ly hợp: 2
1.2. Các yêu cầu kỹ thuật đối với ly hợp 2
1.3. Phân loại: 2
1.3.1. Dựa theo tính chất truyền mô men: 3
1.3.2. Theo tính chất dẫn động: 10
Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 15
2.1. Phân tích: 15
2.2. Lựa chọn kết cấu ly hợp: 15
2.3. Lựa chọn phương án dẫn động ly hợp: 18
Chương 3: TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA LY HỢP 20
3.1. Tính toán xác định các thông số yêu cầu ban đầu: 20
3.2. Tính bán kính vành khăn của bề mặt ma sát đĩa bị động: 20
3.3. Diện tích và bán kính trung bình của hình vành khăn tấm ma sát 22
- Diện tích hình vành khăn tấm ma sát S [m2] được xác định theo [1]: 22
3.4. Lực ép của cơ cấu ép: 22
3.5. Xác định công trượt sinh ra trong quá trình đóng ly hợp: 23
3.5.1. Momen quán tính quy dẫn Ja 24
3.5.2. Momen cản chuyển động quy dẫn Ma 27
3.5.3. Tính thời gian trượt ly hợp trong các giai đoạn (t1 và t2): 28
3.5.4. Tính công trượt tổng cộng của ly hợp 30
3.6. Nhiệt sinh ra do trượt ly hợp 30
3.7. Bề dày tối thiểu đĩa ép (theo chế độ nhiệt): 31
3.8. Xác định các thông sô cơ bản của cơ cấu ép: 32
3.8.1. Tính lực ép cần thiết của lo xo đĩa hình trụ khi làm việc. 32
3.8.2. Độ cứng của lò xo ép dây xoắn Clx [N/m]. 33
3.8.3. Lực lớn nhất tác dụng lên lò xo ép: 33
3.8.4. Kích thước hình học của lò xo: 34
3.9. Tính toán lò xo giảm chấn: 36
Chương 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DẪN ĐỘNG LY HỢP 38
4.1. Chọn phương án dẫn động ly hợp: 38
4.2. Xác định hành trình của bàn đạp Sbd[mm] 38
4.3. Xác định lực tác dụng lên bàn đạp Fbd [N]. 39
4.4. Xác định các thông số cơ bản của điều khiển ly hợp có trợ lực: 40
4.4.1. Xác định lực trợ lực: 40
4.4.2. Xác định đường kính xi lanh trợ lực 41
4.4.3. Hành trình bàn đạp khi có trợ lực 41
4.5. Xác định áp suất dầu xilanh thủy lực: 41
4.5.1. Áp suất dầu xilanh chính: 41
4.5.2. Xác định xilanh công tác: 42
Chương 5. MÔ TẢ CHI TIẾT KẾT CẤU LY HỢP VÀ DẪN ĐỘNG LY HỢP 43
5.1. Đĩa bị động. 43
5.1.1. Xương đĩa: 44
5.1.2. Vòng ma sát 44
5.1.3. Moay ơ đĩa bị động: 45
5.2. Thân và vỏ ly hợp: 46
5.3. Đĩa ép: 46
5.4. Xilanh chính: 47
5.5. Cụm xy lanh công tác và trợ lực khí nén: 48
KẾT LUẬN 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO 51


Ngày nay, trong các phương tiện giao thông thì ô tô chiếm một số lượng lớn phục vụ các nhu cầu của con người. Do đó, đòi hỏi nghành ô tô luôn cần có sự đổi mới, tối ưu hoá về mặt kỹ thuật, hoàn thiện hơn về mặt công nghệ, để nâng cao tính hiện đại, tính kinh tế trong quá trình vận hành. Để đạt được các yêu cầu đó các nhà sản xuất, các kỹ sư, trong nghành động lực cần phải có một kiến thức sâu rộng, tiếp cận nhiều trong thực tế để tìm ra các biện pháp tối ưu trong quá trình nghiên cứu. Đối với các sinh viên, để thực hiện được các điều đó thì đồ án môn học nói chung và đồ án thiết kế và tính toán ô tô nói riêng nhằm giúp sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, phát huy khả năng tư duy và sáng tạo trong quá trình nghiên cứu và công tác về sau này.
Sau khi học xong học phần “Hệ thống truyền lực ô tô” và học phần “Thiết kế các hệ thống ô tô”, em đã được giao đồ án “Thiết kế ô tô” với đề tài là “Thiết kế ly hợp ô tô”.
Đây là một điều kiện tốt để em có cơ hội xâu chuỗi kiến thức đã học, bước đầu đi khảo sát vào thực tế, làm quen với công việc tính toán thiết kế ô tô.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)NỘI DUNG:Chương 1: TỔNG QUAN VỀ LY HỢP Ô TÔ 2
1.1. Công dụng của ly hợp: 2
1.2. Các yêu cầu kỹ thuật đối với ly hợp 2
1.3. Phân loại: 2
1.3.1. Dựa theo tính chất truyền mô men: 3
1.3.2. Theo tính chất dẫn động: 10
Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 15
2.1. Phân tích: 15
2.2. Lựa chọn kết cấu ly hợp: 15
2.3. Lựa chọn phương án dẫn động ly hợp: 18
Chương 3: TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA LY HỢP 20
3.1. Tính toán xác định các thông số yêu cầu ban đầu: 20
3.2. Tính bán kính vành khăn của bề mặt ma sát đĩa bị động: 20
3.3. Diện tích và bán kính trung bình của hình vành khăn tấm ma sát 22
- Diện tích hình vành khăn tấm ma sát S [m2] được xác định theo [1]: 22
3.4. Lực ép của cơ cấu ép: 22
3.5. Xác định công trượt sinh ra trong quá trình đóng ly hợp: 23
3.5.1. Momen quán tính quy dẫn Ja 24
3.5.2. Momen cản chuyển động quy dẫn Ma 27
3.5.3. Tính thời gian trượt ly hợp trong các giai đoạn (t1 và t2): 28
3.5.4. Tính công trượt tổng cộng của ly hợp 30
3.6. Nhiệt sinh ra do trượt ly hợp 30
3.7. Bề dày tối thiểu đĩa ép (theo chế độ nhiệt): 31
3.8. Xác định các thông sô cơ bản của cơ cấu ép: 32
3.8.1. Tính lực ép cần thiết của lo xo đĩa hình trụ khi làm việc. 32
3.8.2. Độ cứng của lò xo ép dây xoắn Clx [N/m]. 33
3.8.3. Lực lớn nhất tác dụng lên lò xo ép: 33
3.8.4. Kích thước hình học của lò xo: 34
3.9. Tính toán lò xo giảm chấn: 36
Chương 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DẪN ĐỘNG LY HỢP 38
4.1. Chọn phương án dẫn động ly hợp: 38
4.2. Xác định hành trình của bàn đạp Sbd[mm] 38
4.3. Xác định lực tác dụng lên bàn đạp Fbd [N]. 39
4.4. Xác định các thông số cơ bản của điều khiển ly hợp có trợ lực: 40
4.4.1. Xác định lực trợ lực: 40
4.4.2. Xác định đường kính xi lanh trợ lực 41
4.4.3. Hành trình bàn đạp khi có trợ lực 41
4.5. Xác định áp suất dầu xilanh thủy lực: 41
4.5.1. Áp suất dầu xilanh chính: 41
4.5.2. Xác định xilanh công tác: 42
Chương 5. MÔ TẢ CHI TIẾT KẾT CẤU LY HỢP VÀ DẪN ĐỘNG LY HỢP 43
5.1. Đĩa bị động. 43
5.1.1. Xương đĩa: 44
5.1.2. Vòng ma sát 44
5.1.3. Moay ơ đĩa bị động: 45
5.2. Thân và vỏ ly hợp: 46
5.3. Đĩa ép: 46
5.4. Xilanh chính: 47
5.5. Cụm xy lanh công tác và trợ lực khí nén: 48
KẾT LUẬN 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO 51


Ngày nay, trong các phương tiện giao thông thì ô tô chiếm một số lượng lớn phục vụ các nhu cầu của con người. Do đó, đòi hỏi nghành ô tô luôn cần có sự đổi mới, tối ưu hoá về mặt kỹ thuật, hoàn thiện hơn về mặt công nghệ, để nâng cao tính hiện đại, tính kinh tế trong quá trình vận hành. Để đạt được các yêu cầu đó các nhà sản xuất, các kỹ sư, trong nghành động lực cần phải có một kiến thức sâu rộng, tiếp cận nhiều trong thực tế để tìm ra các biện pháp tối ưu trong quá trình nghiên cứu. Đối với các sinh viên, để thực hiện được các điều đó thì đồ án môn học nói chung và đồ án thiết kế và tính toán ô tô nói riêng nhằm giúp sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, phát huy khả năng tư duy và sáng tạo trong quá trình nghiên cứu và công tác về sau này.
Sau khi học xong học phần “Hệ thống truyền lực ô tô” và học phần “Thiết kế các hệ thống ô tô”, em đã được giao đồ án “Thiết kế ô tô” với đề tài là “Thiết kế ly hợp ô tô”.
Đây là một điều kiện tốt để em có cơ hội xâu chuỗi kiến thức đã học, bước đầu đi khảo sát vào thực tế, làm quen với công việc tính toán thiết kế ô tô.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: