PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC, GIAO TIẾP VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH DÂN TỘC ĐAN LAI Ở TRƯỜNG THPT MƯỜNG QUẠ THÔNG QUA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆMTiến hành thực hiện đề tài này, chúng tôi mong muốn sẽ hiểu biết nhiều hơn đời sống tâm lí của học sinh Đan Lai; nắm bắt được những nguyện vọng, hiểu được những khó khăn mà các em gặp phải trong quá trình học tập để có những giải pháp kịp thời nhằm điều chỉnh, động viên, giúp đỡ và giáo dục các em. Thông qua công tác chủ nhiệm, học sinh sẽ dần hình thành và phát triển được nănglực tự học, giao tiếp và định hướng nghề nghiệp chohọc sinh Đan Lai.

LINK DOWNLOADTiến hành thực hiện đề tài này, chúng tôi mong muốn sẽ hiểu biết nhiều hơn đời sống tâm lí của học sinh Đan Lai; nắm bắt được những nguyện vọng, hiểu được những khó khăn mà các em gặp phải trong quá trình học tập để có những giải pháp kịp thời nhằm điều chỉnh, động viên, giúp đỡ và giáo dục các em. Thông qua công tác chủ nhiệm, học sinh sẽ dần hình thành và phát triển được nănglực tự học, giao tiếp và định hướng nghề nghiệp chohọc sinh Đan Lai.

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: