SÁCH - Lý thuyết cánh - Full Tập 1 + 2 (Trần Văn Đắc)



Chuyên ngành Máy và Tự động thủy khí trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ra đời năm  1972.Đây là cơ sở đại học đầu tiên tổ chức đào tạo bài bản về máy tuabô ở nước ta, nặng về thiết kế và chế tạo.

            Sau gần 40 năm ra đời, phát triển và trưởng thành công tác biên soạn giáo trình đã có những bước tiến rõ rệt, nhưng vẫn tồn tại một số lỗ hỏng về học liệu cần bổ khuyết để ngành học ngày càng hoàn chỉnh, góp phần cùng cố và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Một trong điều cần bổ khuyết làm ôn Lý thuyết cánh, cơ sở chủ yếu của kiến thức thiết kế chế tạo và khảo sát đánh giá các máy tuabô (máy cánh dẫn) gồm bơm nước, tua bin nước, quạt công nghiệp, máy nén khí, tuabin khí, các thiết bị truyền động thủy động như khớp nối và hộp số thủy lực trong ngành cơ khí giao thông, … Đây chính là động cơ thúc đẩy để cuốn sách này ra đời với lòng mong muốn hỗ trợ việc học tập của sinh viên, hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu của kỹ sư, cán bộ tại các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật, các viện nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ của các bộ ngành liên quan đến lĩnh vực nói trên.


            Vì tính chất phục vụ rộng rãi, nhưng lại chuyên sâu nên đòi hỏi người đọc cần có một số kiến thức về thủy lực và cơ chất lỏng trình độ đại học.Những gì liên quan mà các trường kỹ thuật nói chung và không dạy cũng có thể tìm được ở đây một số kiến thức bổ sung nhất định( như ở phần một) để có thể hiểu được phần lớn các vấn đề sách này đề cập.


            Về tài liệu tham khảo chúng tôi cố gắng thể hiện quan điểm hỗ trợ người đọc bằng một danh sách cho từng chương để bạn đọc có thể tìm hiểu nguồn gốc, sâu hơn, mở hơn khi cần thiết và nói chung, ưu tiên những tài liệu dễ tiếp cận hơn.



 

NỘI DUNG:



Chương 1.Hàm biến phức dùng trong cơ  chất lỏng và lý thuyết cánh


Chương 2.Động lực học chất lỏng chuyển động


Chương 3.Khái niệm cơ bản của nhiệt động học chất khí lý tưởng


Chương 4.Khí động học dòng một thứ nguyên – dòng đẳng Entropi


Chương 5.Phương pháp tốc độ dòng hai thứ nguyên trong chất lỏng chịu nén


Chương 6.Dòng siêu âm hai thứ nguyên với nhiều nhỏ


Chương 7.Phương pháp đường đặc trưng


Chương 8.Sóng xung kích


Phụ lục 1


Phụlục 2


Phụlục 3





LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2



LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2







LINK DOWNLOAD - TẬP 1


LINK DOWNLOAD - TẬP 2 (UPDATING...)



Chuyên ngành Máy và Tự động thủy khí trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ra đời năm  1972.Đây là cơ sở đại học đầu tiên tổ chức đào tạo bài bản về máy tuabô ở nước ta, nặng về thiết kế và chế tạo.

            Sau gần 40 năm ra đời, phát triển và trưởng thành công tác biên soạn giáo trình đã có những bước tiến rõ rệt, nhưng vẫn tồn tại một số lỗ hỏng về học liệu cần bổ khuyết để ngành học ngày càng hoàn chỉnh, góp phần cùng cố và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Một trong điều cần bổ khuyết làm ôn Lý thuyết cánh, cơ sở chủ yếu của kiến thức thiết kế chế tạo và khảo sát đánh giá các máy tuabô (máy cánh dẫn) gồm bơm nước, tua bin nước, quạt công nghiệp, máy nén khí, tuabin khí, các thiết bị truyền động thủy động như khớp nối và hộp số thủy lực trong ngành cơ khí giao thông, … Đây chính là động cơ thúc đẩy để cuốn sách này ra đời với lòng mong muốn hỗ trợ việc học tập của sinh viên, hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu của kỹ sư, cán bộ tại các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật, các viện nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ của các bộ ngành liên quan đến lĩnh vực nói trên.


            Vì tính chất phục vụ rộng rãi, nhưng lại chuyên sâu nên đòi hỏi người đọc cần có một số kiến thức về thủy lực và cơ chất lỏng trình độ đại học.Những gì liên quan mà các trường kỹ thuật nói chung và không dạy cũng có thể tìm được ở đây một số kiến thức bổ sung nhất định( như ở phần một) để có thể hiểu được phần lớn các vấn đề sách này đề cập.


            Về tài liệu tham khảo chúng tôi cố gắng thể hiện quan điểm hỗ trợ người đọc bằng một danh sách cho từng chương để bạn đọc có thể tìm hiểu nguồn gốc, sâu hơn, mở hơn khi cần thiết và nói chung, ưu tiên những tài liệu dễ tiếp cận hơn.



 

NỘI DUNG:



Chương 1.Hàm biến phức dùng trong cơ  chất lỏng và lý thuyết cánh


Chương 2.Động lực học chất lỏng chuyển động


Chương 3.Khái niệm cơ bản của nhiệt động học chất khí lý tưởng


Chương 4.Khí động học dòng một thứ nguyên – dòng đẳng Entropi


Chương 5.Phương pháp tốc độ dòng hai thứ nguyên trong chất lỏng chịu nén


Chương 6.Dòng siêu âm hai thứ nguyên với nhiều nhỏ


Chương 7.Phương pháp đường đặc trưng


Chương 8.Sóng xung kích


Phụ lục 1


Phụlục 2


Phụlục 3





LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2



LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2







LINK DOWNLOAD - TẬP 1


LINK DOWNLOAD - TẬP 2 (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: