SÁCH - Thiết kế lò nung kim loại (Nguyễn Công Cẩn)Trình bày phương pháp và nội dung thiết kế lò: Nhiên liệu và tính sự cháy của nhiên liệu, nung kim loại và thiết lập giản đồ nung, tính thời gian nung kim loại, xác định kích thước lò, vật liệu xây và kết cấu khung lò, tính cân bằng nhiệt thiết bị đốt nhiên liệu và trao đổi nhiệt, hệ thống thoát khói, cấp gió cho lò, bản vẽ lò nung kim loại.


LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Trình bày phương pháp và nội dung thiết kế lò: Nhiên liệu và tính sự cháy của nhiên liệu, nung kim loại và thiết lập giản đồ nung, tính thời gian nung kim loại, xác định kích thước lò, vật liệu xây và kết cấu khung lò, tính cân bằng nhiệt thiết bị đốt nhiên liệu và trao đổi nhiệt, hệ thống thoát khói, cấp gió cho lò, bản vẽ lò nung kim loại.


LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: