SÁCH - Xác suất thống kê (Đào Hữu Hồ)Trong những năm gần đây, môn xác suất thống kê đã được giảng dạy rộng rãi như một môn học cơ bản cho các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế, xã hội… ở các mức độ khác nhau. Cuốn sách này gồm 2 phần, 6 chương sau:


NỘI DUNG:


Phần 1: Cơ sở lý thuyết xác suất

Chương 1: Khái niệm cơ bản về xác suất

Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên và hàm phân phối

Phần 2: Thống kê ứng dụng

Chương 1: Lý thuyết mẫu

Chương 2: Về bài toán ước lượng tham số

Chương 3: Về bài toán kiểm định giả thiết

Chương 4: Về bài toán tương quan và hồi quyLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1
LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD (BẢN PREVIEW)


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (UPDATING...)Trong những năm gần đây, môn xác suất thống kê đã được giảng dạy rộng rãi như một môn học cơ bản cho các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế, xã hội… ở các mức độ khác nhau. Cuốn sách này gồm 2 phần, 6 chương sau:


NỘI DUNG:


Phần 1: Cơ sở lý thuyết xác suất

Chương 1: Khái niệm cơ bản về xác suất

Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên và hàm phân phối

Phần 2: Thống kê ứng dụng

Chương 1: Lý thuyết mẫu

Chương 2: Về bài toán ước lượng tham số

Chương 3: Về bài toán kiểm định giả thiết

Chương 4: Về bài toán tương quan và hồi quyLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1
LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD (BẢN PREVIEW)


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: