SLIDE BÀI GIẢNG - CÁC SAI SỐ TRONG NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ HỌC (Ths. Nguyễn Tấn Đạt)Trình bài được định nghĩa và phân loại các loại sai số

Nêu các biện pháp khắc phục sai số

Trình bài được khái niệm về yếu tố nhiễu, yếu tố tương tác

Nêu biện pháp khắc phục yếu tố nhiễu

LINK DOWNLOADTrình bài được định nghĩa và phân loại các loại sai số

Nêu các biện pháp khắc phục sai số

Trình bài được khái niệm về yếu tố nhiễu, yếu tố tương tác

Nêu biện pháp khắc phục yếu tố nhiễu

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: