Thiết kế phân xưởng reforming xúc tác (Đỗ Thị Thanh Tâm)Ngành công nghiệp chế biến dầu mỏ được ra đời vào năm 1859 và từ đó sản lượng dầu mỏ khai thác ngày càng được phát triển mạnh về số lượng cũng như về chất lượng. 

Ngày nay với sự phát triển và tiến bộ của khoa học kỹ thuật, dầu mỏ đã trở thành nguyên liệu quan trọng hàng đầu trong công nghệ hoá học. Trên cơ sở nguyên liệu dầu mỏ, người ta đã sản xuất được hàng nghìn các hoá chất khác nhau, làm nhiên liệu cho các động cơ, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác.

Trong công nghiệp chế biến dầu mỏ các quá trình chuyển hoá hoá học dưới tác dụng của chất xúc tác chiếm một tỷ lệ rất lớn và đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chất xúc tác trong quá trình chuyển hoá có khả năng làm giảm năng lượng hoạt hoá của phản ứng vì vậy tăng tốc độ phản ứng lên rất nhiều. Mặt khác khi có mặt của xúc tác thì có khả năng tiến hành phản ứng ở nhiệt độ thấp hơn. Điều này có tầm quan trọng lớn đối với những phản ứng nhiệt dương (như phản ứng hydro hoá, alkyl hoá, polyme hoá) vì ở nhiệt độ cao về mặt nhiệt động không thuận lợi cho các phản ứng này.

Sự có mặt chất xúc tác trong các quá trình chuyển hoá hoá học vừa có tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình chuyển hoá, vừa có khả năng tạo ra những nồng độ cân bằng cao nhất, có nghĩa là tăng được hiệu suất sản phẩm của quá trình.

      Trong quá trình chuyển hoá hoá học dưới tác dụng của xúc tác thì quá trình reforming xúc tác chiếm một vị trí quan trọng trong công nghiệp chế biến dầu mỏ. Lượng dầu mỏ được chế biến bằng quá trình reforming xúc tác chiếm tương đối lớn so với tổng lượng dầu mỏ được chế biến. Quá trình reforming xúc tác được xem là một quá trình chủ yếu để sản xuất xăng ô-tô và một số cho xăng máy bay. Đó là một trong những quá trình rất quan trọng và không thể thiếu trong công nghiệp chế biến dầu. Xăng nhận được từ quá trình reforming chiếm một tỉ lệ tương đối cao so với tổng xăng thu được từ tất cả các quá trình sản suất xăng. Quá trình này ngày càng phát triển do nhu cầu về xăng có chất lượng cao được nâng cao từng ngày. Quá trình reforming xúc tác cho phép ta nhận được các cấu tử có trị số octan cao cho xăng và xăng có chất lượng cao. 

   Có thể nói rằng việc nghiên cứu, phát triển ra quá trình reforming là một bước ngoặt lớn của công nghệ chế biến dầu. Trước đây khi sử dụng xăng chưng cất trực tiếp pha trộn với cấu tử có trị số octan cao làm nguyên liệu cho các động cơ thì người ta thấy rằng nó không đảm bảo chất lượng, nhưng ngày nay khi sử dụng xăng của quá trình reforming làm xăng cho động cơ thì chất lượng được đảm bảo hơn. Chất lượng xăng được tăng lên một cách rõ rệt: vào năm1957 chỉ số octan của xăng chỉ là 90 cho loại thường và 98 cho loại đặc biệt, mà đến năm1970 thì loại xăng thường đã có trị số octan 94 và 100 cho loại đặc biệt.

   Cùng với sự gia tăng về chất lượng của xăng đó là sự gia tăng về kinh tế mà xăng đem lại. Ví dụ: khi tăng trị số octan của xăng từ 66 lên 88 thì số ôtô yêu cầu để thực hiện cùng một khối lượng công việc giảm đi 12%, còn chi phí xăng cho một năm giảm xuống khoảng 22%.[1]

   Không những sản xuất ra xăng và các cấu tử xăng có chất lượng cao, quá trình reforming xúc tác còn sản xuất ra các hợp chất hydrocacbon thơm ( toluen, benzen, xylen), làm nguyên liệu cho tổng hợp hoá dầu. Cũng như xăng BTX thu được tỷ lệ thuận với sự phát triển của quá trình reforming xúc tác.

   Ngoài các sản phẩm chính là xăng và các hydrocacbon thơm, trong quá trình reforming xúc tác người ta còn nhận được một lượng lớn hydro. Lượng khí hydro thu được từ qúa trình này rẻ và nhiều hơn so với các phương pháp khác ( nhiều và rẻ hơn từ 10-15 lần so với các phương pháp khác). Lượng khí hydro thu được từ quá trình reforming xúc tác có thể cung cấp đủ cho ỡƠÁG


LINK DOWNLOADNgành công nghiệp chế biến dầu mỏ được ra đời vào năm 1859 và từ đó sản lượng dầu mỏ khai thác ngày càng được phát triển mạnh về số lượng cũng như về chất lượng. 

Ngày nay với sự phát triển và tiến bộ của khoa học kỹ thuật, dầu mỏ đã trở thành nguyên liệu quan trọng hàng đầu trong công nghệ hoá học. Trên cơ sở nguyên liệu dầu mỏ, người ta đã sản xuất được hàng nghìn các hoá chất khác nhau, làm nhiên liệu cho các động cơ, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác.

Trong công nghiệp chế biến dầu mỏ các quá trình chuyển hoá hoá học dưới tác dụng của chất xúc tác chiếm một tỷ lệ rất lớn và đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chất xúc tác trong quá trình chuyển hoá có khả năng làm giảm năng lượng hoạt hoá của phản ứng vì vậy tăng tốc độ phản ứng lên rất nhiều. Mặt khác khi có mặt của xúc tác thì có khả năng tiến hành phản ứng ở nhiệt độ thấp hơn. Điều này có tầm quan trọng lớn đối với những phản ứng nhiệt dương (như phản ứng hydro hoá, alkyl hoá, polyme hoá) vì ở nhiệt độ cao về mặt nhiệt động không thuận lợi cho các phản ứng này.

Sự có mặt chất xúc tác trong các quá trình chuyển hoá hoá học vừa có tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình chuyển hoá, vừa có khả năng tạo ra những nồng độ cân bằng cao nhất, có nghĩa là tăng được hiệu suất sản phẩm của quá trình.

      Trong quá trình chuyển hoá hoá học dưới tác dụng của xúc tác thì quá trình reforming xúc tác chiếm một vị trí quan trọng trong công nghiệp chế biến dầu mỏ. Lượng dầu mỏ được chế biến bằng quá trình reforming xúc tác chiếm tương đối lớn so với tổng lượng dầu mỏ được chế biến. Quá trình reforming xúc tác được xem là một quá trình chủ yếu để sản xuất xăng ô-tô và một số cho xăng máy bay. Đó là một trong những quá trình rất quan trọng và không thể thiếu trong công nghiệp chế biến dầu. Xăng nhận được từ quá trình reforming chiếm một tỉ lệ tương đối cao so với tổng xăng thu được từ tất cả các quá trình sản suất xăng. Quá trình này ngày càng phát triển do nhu cầu về xăng có chất lượng cao được nâng cao từng ngày. Quá trình reforming xúc tác cho phép ta nhận được các cấu tử có trị số octan cao cho xăng và xăng có chất lượng cao. 

   Có thể nói rằng việc nghiên cứu, phát triển ra quá trình reforming là một bước ngoặt lớn của công nghệ chế biến dầu. Trước đây khi sử dụng xăng chưng cất trực tiếp pha trộn với cấu tử có trị số octan cao làm nguyên liệu cho các động cơ thì người ta thấy rằng nó không đảm bảo chất lượng, nhưng ngày nay khi sử dụng xăng của quá trình reforming làm xăng cho động cơ thì chất lượng được đảm bảo hơn. Chất lượng xăng được tăng lên một cách rõ rệt: vào năm1957 chỉ số octan của xăng chỉ là 90 cho loại thường và 98 cho loại đặc biệt, mà đến năm1970 thì loại xăng thường đã có trị số octan 94 và 100 cho loại đặc biệt.

   Cùng với sự gia tăng về chất lượng của xăng đó là sự gia tăng về kinh tế mà xăng đem lại. Ví dụ: khi tăng trị số octan của xăng từ 66 lên 88 thì số ôtô yêu cầu để thực hiện cùng một khối lượng công việc giảm đi 12%, còn chi phí xăng cho một năm giảm xuống khoảng 22%.[1]

   Không những sản xuất ra xăng và các cấu tử xăng có chất lượng cao, quá trình reforming xúc tác còn sản xuất ra các hợp chất hydrocacbon thơm ( toluen, benzen, xylen), làm nguyên liệu cho tổng hợp hoá dầu. Cũng như xăng BTX thu được tỷ lệ thuận với sự phát triển của quá trình reforming xúc tác.

   Ngoài các sản phẩm chính là xăng và các hydrocacbon thơm, trong quá trình reforming xúc tác người ta còn nhận được một lượng lớn hydro. Lượng khí hydro thu được từ qúa trình này rẻ và nhiều hơn so với các phương pháp khác ( nhiều và rẻ hơn từ 10-15 lần so với các phương pháp khác). Lượng khí hydro thu được từ quá trình reforming xúc tác có thể cung cấp đủ cho ỡƠÁG


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: