Thiết kế, tính toán bảo vệ chống sét đánh cho phần 220 kV của trạm biến áp 220kV và đường dây tải điện 220 kV (Hoàng Văn Quyết)Đường dây, trạm biến áp là những phần tử chính trong hệ thống truyền tải và phân phối điện năng. Cùng với sự phát triển ngày càng nhanh của khoa học kỹ thuật và công suất phụ tải ngày càng tăng kèm theo sự đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng điện năng vì thế ta thấy điện năng ngày càng trở nên hết sực quan trọng trong sự phát triển chung của xã hội. 

Khi thiết kế đường dây tải điện và trạm biến áp thì phải đảm bảo được sự làm việc an toàn cũng như độ tin cậy cung cấp điện của hệ thống. Đối với trạm biến áp và đường dây tải điện ngoài trời thì sự cố hay gặp nhất là sự cố do bị sét đánh . Khi sét đánh thường dẫn đến sự ngừng trệ việc cung cấp và truyền tải điện, điều này sẽ làm thiệt hại lớn đến nền kinh tế , xã hội, tính mạng con người ... xuất phát từ đó đòi hỏi phải có những phương pháp bảo vệ an toàn đối với trạm biến áp và đường dây tải điện. Bản đồ án này với nhiệm vụ là : "Thiết kế, tính toán bảo vệ chống sét đánh cho phần 220 kV của trạm biến áp 220kV và đường dây tải điện 220 kV." LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Đường dây, trạm biến áp là những phần tử chính trong hệ thống truyền tải và phân phối điện năng. Cùng với sự phát triển ngày càng nhanh của khoa học kỹ thuật và công suất phụ tải ngày càng tăng kèm theo sự đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng điện năng vì thế ta thấy điện năng ngày càng trở nên hết sực quan trọng trong sự phát triển chung của xã hội. 

Khi thiết kế đường dây tải điện và trạm biến áp thì phải đảm bảo được sự làm việc an toàn cũng như độ tin cậy cung cấp điện của hệ thống. Đối với trạm biến áp và đường dây tải điện ngoài trời thì sự cố hay gặp nhất là sự cố do bị sét đánh . Khi sét đánh thường dẫn đến sự ngừng trệ việc cung cấp và truyền tải điện, điều này sẽ làm thiệt hại lớn đến nền kinh tế , xã hội, tính mạng con người ... xuất phát từ đó đòi hỏi phải có những phương pháp bảo vệ an toàn đối với trạm biến áp và đường dây tải điện. Bản đồ án này với nhiệm vụ là : "Thiết kế, tính toán bảo vệ chống sét đánh cho phần 220 kV của trạm biến áp 220kV và đường dây tải điện 220 kV." LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: