Thiết kế và chế tạo máy làm hương (Nguyễn Đình Hiếu)CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HƢƠNG ( NHANG ).

1.1 Lịch sử phát triển về hƣơng và phong tục thắp hƣơng của ngƣời Châu Á.

1.1.1. Lịch sử phát triển về hƣơng (nhang).

- Theo các nguồn tài liệu, cây hương có nguồn gốc từ bán đảo Ả-Rập, được các lái buôn người Hy Lạp chuyên chở sang bán tại các nước châu Á, khoảng từ thế kỷ thứ XI . Cây nhang này có mùi thơm dịu, được chiết xuất từ một giống cây mọc ở miền Nam bán đảo Ả-Rập.

...


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HƢƠNG ( NHANG ).

1.1 Lịch sử phát triển về hƣơng và phong tục thắp hƣơng của ngƣời Châu Á.

1.1.1. Lịch sử phát triển về hƣơng (nhang).

- Theo các nguồn tài liệu, cây hương có nguồn gốc từ bán đảo Ả-Rập, được các lái buôn người Hy Lạp chuyên chở sang bán tại các nước châu Á, khoảng từ thế kỷ thứ XI . Cây nhang này có mùi thơm dịu, được chiết xuất từ một giống cây mọc ở miền Nam bán đảo Ả-Rập.

...


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: