TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Trắc nghiệm và ôn tập Môn Thanh toán quốc tế (Update liên tục)Chương 1: Tổng quan thanh toán quốc tế

1. Khái niệm

Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với tổ chức, cá nhân nước khác, hãy giữa một quốc giavới tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nước liên quan.

2. Phân loại

- Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: là việc thực hiện thanh toán trên cơ sở hàng hóa xuất nhập khẩu và các dịch vụ thương mại cung ứng cho nước ngoài theo giá cả trên thị trường quốc tế. Cơ sở để các bên tiến hành mua bán và thanh toán cho nhau là hợp đồng ngoại thương.

- Thanh toán quốc tế phi ngoại thương: là việc thực hiện thanh toán không liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu cũng như cung ứng lao vụ cho nước ngoài, nghĩa là thanh toán cho các hoạt động không mang tính thương mại.Đó là việc chi trả các chi phí của các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài, các chi phí đi lại ăn ở của các đoàn khách nhà nước, tổ chức và cá nhân; các nguồn tiền quà biếu, trợ cấp của một tổ chức từ thiện nước ngoài cho tổ chứcđoàn thể trong nước,...


TÀI LIỆU - Lý thuyết ôn thi Thanh toán quốc tế


LINK DOWNLOAD


650 câu hỏi Thanh Toán Quốc Tế


LINK DOWNLOAD


ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM THANH TOÁN QUỐC TẾ


LINK DOWNLOAD


150 CÂU TRẮC NGHIỆM THANH TOÁN QUỐC TẾ (có đáp án FULL)


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


Trắc nghiệm và lời giải thanh toán quốc tế (73 trang)


LINK DOWNLOAD


Trắc nghiệm thanh toán quốc tế có lời giải 138 câu (123doc)


LINK DOWNLOAD (WORD)


LINK DOWNLOAD (PDF)
UPDATING...
LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Chương 1: Tổng quan thanh toán quốc tế

1. Khái niệm

Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với tổ chức, cá nhân nước khác, hãy giữa một quốc giavới tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nước liên quan.

2. Phân loại

- Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: là việc thực hiện thanh toán trên cơ sở hàng hóa xuất nhập khẩu và các dịch vụ thương mại cung ứng cho nước ngoài theo giá cả trên thị trường quốc tế. Cơ sở để các bên tiến hành mua bán và thanh toán cho nhau là hợp đồng ngoại thương.

- Thanh toán quốc tế phi ngoại thương: là việc thực hiện thanh toán không liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu cũng như cung ứng lao vụ cho nước ngoài, nghĩa là thanh toán cho các hoạt động không mang tính thương mại.Đó là việc chi trả các chi phí của các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài, các chi phí đi lại ăn ở của các đoàn khách nhà nước, tổ chức và cá nhân; các nguồn tiền quà biếu, trợ cấp của một tổ chức từ thiện nước ngoài cho tổ chứcđoàn thể trong nước,...


TÀI LIỆU - Lý thuyết ôn thi Thanh toán quốc tế


LINK DOWNLOAD


650 câu hỏi Thanh Toán Quốc Tế


LINK DOWNLOAD


ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM THANH TOÁN QUỐC TẾ


LINK DOWNLOAD


150 CÂU TRẮC NGHIỆM THANH TOÁN QUỐC TẾ (có đáp án FULL)


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


Trắc nghiệm và lời giải thanh toán quốc tế (73 trang)


LINK DOWNLOAD


Trắc nghiệm thanh toán quốc tế có lời giải 138 câu (123doc)


LINK DOWNLOAD (WORD)


LINK DOWNLOAD (PDF)
UPDATING...
LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: