TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Phòng chống hỏa hoạn trong Trường mầm non (Update liên tục)Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận vai trò của ngọn lửa đối với đời sống con người. Từ ngàn xưa khi con người mới tìm ra lửa, lửa giúp con người sưởi ấm, nấu chín thức ăn, luyện kim… Giúp con người thoát khỏi thời kỳ ăn lông ở lỗ, thậm chí lửa còn giúp con người bay vào vũ trụ. Ngọn lửa đóng vai trò thật to lớn trong cuộc sống của con người, nhưng bên cạnh đó, nó cũng luôn tiềm ẩn những thảm họa khôn lường, ít có tai nạn nào mà cùng lúc có thể gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của con người như trong các vụ hỏa hoạn: “Nhất thủy, nhì hỏa, thứ ba là đạo tặc”. 

             

Tầm quan trọng, sự nguy hiểm của cháy nổ và tình hình thực tế của trường mầm non nhất là các trường chưa được xây dựng mới có thiết kế an toàn PCCC khu vực nông thôn. Là một Hiệu trưởng chỉ đạo đội phòng cháy chữa cháy ở trường mầm non, tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để một ngôi trường thật sự thân thiện, an toàn. Trong việc thực hiện phòng chống cháy nổ ở trường mầm non tôi nhận thấy: Muốn đạt được hiệu quả cao cần phải làm tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy trong trường mầm non cho mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Đây là một trong những nội dung tất yếu, quan trọng trong phong trào Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp chỉ đạo đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ở trường Mầm non” nhằm: Tích cực phòng ngừa không để hỏa hoạn xảy ra; sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả để hạn chế tổn thất đến mức thấp nhất thiệt hại về người và của, đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường mầm non. Góp phần ổn định kinh tế, an ninh xã hội

 2. Mục đích nghiên cứu:

             Nhằm lựa chọn, tìm ra một số biện pháp phù hợp với nhà trường trong việc tổ chức Phòng cháy chữa cháy tại trường mầm non từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, hiểu biết về Luật PCCC, nguyên nhân gây ra cháy nổ. Biết cách lập phương án PCCC, nắm vững các kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, đặc biệt trang bị kiến thức cơ bản về cách xử lý một đám cháy... nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC và biết sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ, đủ khả năng chữa cháy kịp thời khi có cháy xảy ra.

...Sáng kiến kinh nghiệm - Một số biện pháp chỉ đạo đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong trường mầm non


LINK DOWNLOAD


Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non - Một số kinh nghiệm dạy trẻ 5-6 tuổi phòng chống hỏa hoạn trong Trường mầm non Ninh Vân


LINK DOWNLOAD


Sáng kiến kinh nghiệm một số kinh nghiệm dạy trẻ 4 - 5 tuổi phòng chống hỏa hoạn trong trường mầm non Vĩnh Công


LINK DOWNLOAD
UPDATING...Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận vai trò của ngọn lửa đối với đời sống con người. Từ ngàn xưa khi con người mới tìm ra lửa, lửa giúp con người sưởi ấm, nấu chín thức ăn, luyện kim… Giúp con người thoát khỏi thời kỳ ăn lông ở lỗ, thậm chí lửa còn giúp con người bay vào vũ trụ. Ngọn lửa đóng vai trò thật to lớn trong cuộc sống của con người, nhưng bên cạnh đó, nó cũng luôn tiềm ẩn những thảm họa khôn lường, ít có tai nạn nào mà cùng lúc có thể gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của con người như trong các vụ hỏa hoạn: “Nhất thủy, nhì hỏa, thứ ba là đạo tặc”. 

             

Tầm quan trọng, sự nguy hiểm của cháy nổ và tình hình thực tế của trường mầm non nhất là các trường chưa được xây dựng mới có thiết kế an toàn PCCC khu vực nông thôn. Là một Hiệu trưởng chỉ đạo đội phòng cháy chữa cháy ở trường mầm non, tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để một ngôi trường thật sự thân thiện, an toàn. Trong việc thực hiện phòng chống cháy nổ ở trường mầm non tôi nhận thấy: Muốn đạt được hiệu quả cao cần phải làm tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy trong trường mầm non cho mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Đây là một trong những nội dung tất yếu, quan trọng trong phong trào Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp chỉ đạo đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ở trường Mầm non” nhằm: Tích cực phòng ngừa không để hỏa hoạn xảy ra; sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả để hạn chế tổn thất đến mức thấp nhất thiệt hại về người và của, đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường mầm non. Góp phần ổn định kinh tế, an ninh xã hội

 2. Mục đích nghiên cứu:

             Nhằm lựa chọn, tìm ra một số biện pháp phù hợp với nhà trường trong việc tổ chức Phòng cháy chữa cháy tại trường mầm non từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, hiểu biết về Luật PCCC, nguyên nhân gây ra cháy nổ. Biết cách lập phương án PCCC, nắm vững các kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, đặc biệt trang bị kiến thức cơ bản về cách xử lý một đám cháy... nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC và biết sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ, đủ khả năng chữa cháy kịp thời khi có cháy xảy ra.

...Sáng kiến kinh nghiệm - Một số biện pháp chỉ đạo đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong trường mầm non


LINK DOWNLOAD


Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non - Một số kinh nghiệm dạy trẻ 5-6 tuổi phòng chống hỏa hoạn trong Trường mầm non Ninh Vân


LINK DOWNLOAD


Sáng kiến kinh nghiệm một số kinh nghiệm dạy trẻ 4 - 5 tuổi phòng chống hỏa hoạn trong trường mầm non Vĩnh Công


LINK DOWNLOAD
UPDATING...

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: