TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo (Thuyết minh + Bản vẽ) (Update liên tục)Các nội dung tính toán, thiết kế bao gồm :


Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng và nhà máy

Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng Sửa chữa cơ khí

Thiết kế mạng điện cao áp cho toàn nhà máy

Tính toán bù công suất phản kháng để nâng cao hệ số công suất của nhà máy

Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng Sửa chữa cơ khí


Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo - 129 Trang (Thuyết minh  Bản vẽ)


LINK DOWNLOAD


Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo (Diện tích 50000 m2)


LINK DOWNLOAD


Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo (Trần Minh Tuân)


LINK DOWNLOAD


Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo (Hoàng Văn Phượng)


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
UPDATING...
LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Các nội dung tính toán, thiết kế bao gồm :


Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng và nhà máy

Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng Sửa chữa cơ khí

Thiết kế mạng điện cao áp cho toàn nhà máy

Tính toán bù công suất phản kháng để nâng cao hệ số công suất của nhà máy

Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng Sửa chữa cơ khí


Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo - 129 Trang (Thuyết minh  Bản vẽ)


LINK DOWNLOAD


Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo (Diện tích 50000 m2)


LINK DOWNLOAD


Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo (Trần Minh Tuân)


LINK DOWNLOAD


Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo (Hoàng Văn Phượng)


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
UPDATING...
LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: