Bộ 1900 câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh Học chọn lọc theo mức độ vận dụng kèm lời giải chi tiết (869 Trang)NỘI DUNG:


1.Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử

2.Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ tế bào

3.Quy luật di truyền của Menđen

4.Quy luật di truyền liên kết gen và hoán vị gen - liên kết với giới tính

5.Quy luật di truyền tương tác gen - gen đa hiệu - gen ngoài nhân

6.Di truyền học quần thể

7.Di truyền học người

8.Ứng dụng di truyền học

9.Tiến hoá

10.Sinh thái học cá thể - quần thể

11.Sinh thái học quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển

12.Sinh lý thực vật

13.Sinh lý động vậtLINK DOWNLOADNỘI DUNG:


1.Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử

2.Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ tế bào

3.Quy luật di truyền của Menđen

4.Quy luật di truyền liên kết gen và hoán vị gen - liên kết với giới tính

5.Quy luật di truyền tương tác gen - gen đa hiệu - gen ngoài nhân

6.Di truyền học quần thể

7.Di truyền học người

8.Ứng dụng di truyền học

9.Tiến hoá

10.Sinh thái học cá thể - quần thể

11.Sinh thái học quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển

12.Sinh lý thực vật

13.Sinh lý động vậtLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: