Đề thi IQ tuyển dụng SAMSUNG có đáp ánCâu 1: 

Điền số tiếp theo vào dãy 

0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, … 

Câu 2: 

Hình nào khác biệt với các hình còn lại: (Khoang tròn phương án đúng) 

 

Câu 3: 

Số nào cần loại ra khỏi dãy: ………………… 

9678   4572   5261   5133   3527   6895   7768 

 

Câu 4: 

Điền số vào dẩu hỏi chấm: ……LINK DOWNLOADCâu 1: 

Điền số tiếp theo vào dãy 

0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, … 

Câu 2: 

Hình nào khác biệt với các hình còn lại: (Khoang tròn phương án đúng) 

 

Câu 3: 

Số nào cần loại ra khỏi dãy: ………………… 

9678   4572   5261   5133   3527   6895   7768 

 

Câu 4: 

Điền số vào dẩu hỏi chấm: ……LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: