123doc - Hệ thống bài tập vật lý 6 nâng cao hay và khó (Full 167 trang)Chương I. CƠ HỌC

1. ĐO ĐỘ DÀI

I.KIẾN THỨC CƠ BẢN

• Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt nam là mét (m).

• Khi sử dụng thước đo, ta cần biết GHĐ và ĐCNN của thước.

• Cách đo độ dài:

- Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp.

- Đặt thước và mắt nhìn đúng cách.

- Đọc và ghi kết quả đúng quy định.

II. BÀI TẬP CƠ BẢN

1. Giải bài tập giáo khoa

1- 2.1. B. 10dm và 0,5cm.

1.2.2. B. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5mm.

1.2.3. a. 10cm và 0,5cm ; b. 10cm và 1mm.

1.2.4. Chọn thước 1 để do độ dài B ( 1 - B) ; Chọn thước 2 để đo độ dài

(2- C). ; Chọn thước 3 để đo độ dài A ( 3 - A).

1.2.5. Thước thẳng, thước mét, thước nửa mét, thước kẻ, thước dây

Người ta sản xuất nhiều loại thước để phù hợp với thực tế cần đo.

1.2.6. Tuỳ chọn.

1.2.7. B. 50dm.

1.2.8. C. 24cm.

1.2.9. ĐCNN của thứoc dùng trong các bài thực hành là: a. 0,1cm ; b.

1cm ; c. 0,1cm hoặc 0,5cm.

1-2.10. Tuỳ chọn có thể là: Đô đường kính của quả bóng bàn: Đặt hai

bao diêm tiếp xúc hai bên quả bóng bàn. Dùng thước đo khoảng cách

giữa hai bao diêm. Đó chính là đường kính bóng bàn.

- Đo chu vi quả bóng: dùng băng giấy quấn theo đường hàn giữa

hai nửa quả bóng và đánh dấu, sau đó dùng thước thẳng đo độ dài

băng giấy.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Chương I. CƠ HỌC

1. ĐO ĐỘ DÀI

I.KIẾN THỨC CƠ BẢN

• Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt nam là mét (m).

• Khi sử dụng thước đo, ta cần biết GHĐ và ĐCNN của thước.

• Cách đo độ dài:

- Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp.

- Đặt thước và mắt nhìn đúng cách.

- Đọc và ghi kết quả đúng quy định.

II. BÀI TẬP CƠ BẢN

1. Giải bài tập giáo khoa

1- 2.1. B. 10dm và 0,5cm.

1.2.2. B. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5mm.

1.2.3. a. 10cm và 0,5cm ; b. 10cm và 1mm.

1.2.4. Chọn thước 1 để do độ dài B ( 1 - B) ; Chọn thước 2 để đo độ dài

(2- C). ; Chọn thước 3 để đo độ dài A ( 3 - A).

1.2.5. Thước thẳng, thước mét, thước nửa mét, thước kẻ, thước dây

Người ta sản xuất nhiều loại thước để phù hợp với thực tế cần đo.

1.2.6. Tuỳ chọn.

1.2.7. B. 50dm.

1.2.8. C. 24cm.

1.2.9. ĐCNN của thứoc dùng trong các bài thực hành là: a. 0,1cm ; b.

1cm ; c. 0,1cm hoặc 0,5cm.

1-2.10. Tuỳ chọn có thể là: Đô đường kính của quả bóng bàn: Đặt hai

bao diêm tiếp xúc hai bên quả bóng bàn. Dùng thước đo khoảng cách

giữa hai bao diêm. Đó chính là đường kính bóng bàn.

- Đo chu vi quả bóng: dùng băng giấy quấn theo đường hàn giữa

hai nửa quả bóng và đánh dấu, sau đó dùng thước thẳng đo độ dài

băng giấy.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: