BÀI TẬP LỚN TBĐ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG GIAO THÔNG - ĐỀ TÀI LẬP TRÌNH VÀ CÁC CHU TRÌNH CẤP NHỰA BÊ TÔNG NHỰA NÓNGBÀI TẬP LỚN TBĐ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐỀ TÀI : LẬP TRÌNH VÀ CÁC CHU TRÌNH CẤP NHỰA BTNN

Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Nghĩa

SV thực hiện: Phạm Trọng Thuận

Lớp: Trạng bị điện – K52

1

Đại Học Giao Thông Vận Tải Bộ Môn: Trang Bị Điện

Mục Lục

Đề số 3

Xây dựng chương trình cho chu trình

Cấp nhựa đường bê tông nhựa nóng (BTNN)

Yêu cầu:

1. Phân tích công nghệ

2. Phân tích mỗi quan hệ

3. Phân tích grafcet

2

Đại Học Giao Thông Vận Tải Bộ Môn: Trang Bị Điện

4. Phân tích liên khóa giữa các chu trình

5. Xây dựng các logic làm việc,liên khóa và bảo vệ

6. Viết chương trình cho S7- 200 hoặc S7 - 300

I) Trạm Trộn Bê Tông Nhựa NóngLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)BÀI TẬP LỚN TBĐ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐỀ TÀI : LẬP TRÌNH VÀ CÁC CHU TRÌNH CẤP NHỰA BTNN

Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Nghĩa

SV thực hiện: Phạm Trọng Thuận

Lớp: Trạng bị điện – K52

1

Đại Học Giao Thông Vận Tải Bộ Môn: Trang Bị Điện

Mục Lục

Đề số 3

Xây dựng chương trình cho chu trình

Cấp nhựa đường bê tông nhựa nóng (BTNN)

Yêu cầu:

1. Phân tích công nghệ

2. Phân tích mỗi quan hệ

3. Phân tích grafcet

2

Đại Học Giao Thông Vận Tải Bộ Môn: Trang Bị Điện

4. Phân tích liên khóa giữa các chu trình

5. Xây dựng các logic làm việc,liên khóa và bảo vệ

6. Viết chương trình cho S7- 200 hoặc S7 - 300

I) Trạm Trộn Bê Tông Nhựa NóngLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: