BÀI tập lớn TÍNH TOÁN THIẾT kế lò hơi đốt dầu FO CÔNG SUẤT 1 TẤN/HỞ nước ta, cùng với sự phát tiển kinh tế thì các nhu cầu nói trên đang tăng theo và có nhiều hơn nữa các u cầu về an tồn cháy nổ của lị hơi cũng như vấn đề ơ nhiễm môi trường phải được khống chế ở mức cao nhất. Với các u cầu đó thì một trong những khâu quan trọng đó là tính tốn thiết kế lị hơi để đạt được các yêu cầu, các tiêu chuẩn mà quốc gia cũng như các các tiêu chuẩn của thế giới. Dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Hoàng An Quốc chúng em đã thực hiện đề tài “Tính tốn thiết kế lị hơi đốt dầu FO công suất 1 tấn/h” Trong đề tài này chúng em đã tính tốn dựa trên những tài liệu trong nước và nước ngồi. Đề tài tập trung tính tốn lựa chọn các thiết bị cho lò hơi theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ASME. Quá trình nghiên cứu và tìm hiểu, thực hiện đề tài đưa tới cho chúng em những kiến thức và kinh nghiệm cho công việc sau nay.


2.Nhiệm vụ đề tài

Tính tốn thiết kế lò hơi đốt dầu 3 pass theo TCVN 12728:2019

Tính tốn sức bền lị hơi.

Tính tốn các thiết bị phụ trong lị hơi .LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Ở nước ta, cùng với sự phát tiển kinh tế thì các nhu cầu nói trên đang tăng theo và có nhiều hơn nữa các u cầu về an tồn cháy nổ của lị hơi cũng như vấn đề ơ nhiễm môi trường phải được khống chế ở mức cao nhất. Với các u cầu đó thì một trong những khâu quan trọng đó là tính tốn thiết kế lị hơi để đạt được các yêu cầu, các tiêu chuẩn mà quốc gia cũng như các các tiêu chuẩn của thế giới. Dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Hoàng An Quốc chúng em đã thực hiện đề tài “Tính tốn thiết kế lị hơi đốt dầu FO công suất 1 tấn/h” Trong đề tài này chúng em đã tính tốn dựa trên những tài liệu trong nước và nước ngồi. Đề tài tập trung tính tốn lựa chọn các thiết bị cho lò hơi theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ASME. Quá trình nghiên cứu và tìm hiểu, thực hiện đề tài đưa tới cho chúng em những kiến thức và kinh nghiệm cho công việc sau nay.


2.Nhiệm vụ đề tài

Tính tốn thiết kế lò hơi đốt dầu 3 pass theo TCVN 12728:2019

Tính tốn sức bền lị hơi.

Tính tốn các thiết bị phụ trong lị hơi .LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: